Dłuta świdrowe i świdry zamienne

Johann Felder
1930 - 2021