-fgroup.content.material.panel.title-trans-

Płyty drewnopochodne

Maszyny Felder Group do precyzyjnej i produktywnej obróbki płyt drewnopochodnych.

-fgroup.content.material.panel.title1-trans-

Obróbka płyt drewnopochodnych

Oprócz absolutnie gładkich i stabilnych stołów roboczych, przy obróbce płyt niezbędne są ostre i płynnie pracujące narzędzia, aby uniknąć odpryskiwania i wyłamywania powierzchni płyt.

Co to są płyty drewnopochodne?

Płyty drewnopochodne takie jak sklejka, płyta wiórowa lub płyta pilśniowa nie są otrzymywane z kawałków pełnego drewna, jak płyty z litego drewna. Produkowane są w wielu różnych kształtach i rozmiarach poprzez łączenie pokruszonego drewna.

"Płyty drewnopochodne posiadają następujące zalet . "

Płyty drewnopochodne nie "pracują" znacząco, są wolne od sęków i anomalii w budowie drewna, we wszystkich warstwach posiadają te same właściwości i mogą być produkowane w dużych formatach. Oznacza to, że płyty drewnopochodne są naturalnie znacznie tańsze niż lite drewno.

Jakie są rodzaje płyt drewnopochodnych?

Warstwy w tych płytach są ze sobą sklejone, a ich kierunek włókien krzyżuje się ze sobą, co daje wysoką wytrzymałość i stabilność. Sklejka składa się z co najmniej pięciu warstw i ma minimalną grubość 12 milimetrów. Sklejka stosowana jest głównie jako wielkoformatowe elementy konstrukcyjne w konstrukcjach drewnianych. Płyta stolarska składa się z przynajmniej trzech warstw. Pomiędzy zewnętrznymi warstwami obłogu znajduje się rdzeń zbudowany z poprzecznie ułożonych do siebie warstw, które zapewniają wysoką odporność na odkształcenia. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w meblarstwie.

Płyta wiórowa produkowana jest z trocin i wiórów drzewnych, tj. z odpadów z przemysłu drzewnego lub z surowego drewna z trzebieży. Małe cząstki drewna są prasowane razem z klejami w sposób nieuporządkowany. Wyjątek stanowi płyta OSB (ang. Oriented Strand Board - płyta z prostopadłych, odpowiednio ukierunkowanych wiórów płaskich), posiadająca strukturę kierunkową, w której 70 procent wiórów biegnie w kierunku wzdłużnym. Dwukrotnie lub nawet trzykrotnie zwiększa to odporność płyty OSB na obciążenia. Płyty OSB stosowane są głównie do pokrywania ścian, podłóg, sufitów lub w montażu podłóg.

Płyta "massive gluefree" jest bezklejowa i dlatego może być bez problemu stosowana również w aranżacji wnętrz istotnych z punktu widzenia biologii budowlanej. Z grubością 30 mm jest dwa razy grubsza od płyty OSB i wykonana jest z piłowanego, struganego i suszonego drewna jodły pospolitej.

Do produkcji płyty pilśniowej wykorzystuje się jeszcze mniejsze cząstki drewniane niż przy płytach wiórowych. Dalsza obróbka odbywa się następnie w procesie mokrym, bez użycia spoiwa dla porowatych płyt pilśniowych lub w procesie suchym z użyciem kleju. Porowate płyty pilśniowe stosowane są do izolacji akustycznej i cieplnej w wykończeniu wnętrz, płyty MDF stosowane są w meblarstwie i wykończeniu wnętrz.

W przeciwieństwie do poprzecznie ułożonych włókien w warstwach płyt sklejkowych, w płytach z drewna litego włókna wszystkich lameli ułożone są tym samym kierunku. Są one najbardziej zbliżone do drewna litego i stosowane głównie w meblarstwie.