-fgroup.content.material.plastic.title-trans-

Tworzywa sztuczne & kompozyty

Obróbka tworzyw sztucznych & materiałów kompozytowych wymaga specjalnie dopasowanych i wyposażonych maszyn.

-fgroup.content.material.plastic.title1-trans-

 

Każdego roku powstają nowe mieszanki tworzyw sztucznych, a z nich nowe półprodukty, różne stopy metali nieżelaznych oraz nowej generacji materiały kompozytowe.

Co to są tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe?

Tworzywa sztuczne to materiały, które ze względu na swój skład i obecność substancji dodatkowych mają różne właściwości techniczne. Tworzywa sztuczne są przetwarzane na komponenty formowane, półprodukty i wiele innych produktów.

Materiał kompozytowy to termin używany do określenia materiałów o strukturze niejednorodnej, które są wytwarzane z kilku komponentów. Właściwości materiału zależą od jego składników i ich wzajemnego oddziaływania.

"Zalety tworzyw sztucznych "

Ze względu na uniwersalne możliwości przetwarzania, tworzywa sztuczne mogą być stosowane bardzo indywidualnie, a ich produkcja może być elastycznie dostosowywana. W ten sposób, w razie potrzeby, można swobodnie zmieniać wytrzymałość mechaniczną, ciągliwość, odporność na temperaturę i odporność chemiczną.  Zaletami w obróbce tworzyw sztucznych są ich mała gęstość i niska waga, odporność na wodę, kwasy i zasady oraz izolacja cieplna i dźwiękowa. Dzięki odpowiednim narzędziom i specjalnie wyposażonym maszynom, tworzywa sztuczne mogą być ekonomicznie przetwarzane na funkcjonalne, trwałe i precyzyjne komponenty. 

Obróbka tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych i

Tworzywa sztuczne są stosowane głównie wtedy, gdy ważna jest zależność między wagą, a wytrzymałością materiału.

Poprzez obróbkę mechaniczną tworzyw sztucznych produkowana jest szeroka gama komponentów. Przy czym należy uwzględnić szczególne właściwości materiałów. Przede wszystkim stosunkowo niska odporność termiczna odgrywa ważną rolę w obróbce. Zbyt duży wzrost temperatury może prowadzić do odkształceń lub pęknięć i ewentualnie do rozszerzania się elementu. Należy zatem zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła.

Obróbka tworzyw sztucznych obróbka kompozytów materiał CNC centrum obróbcze Format4 Felder Group

Maszyny i narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych.

Do cięcia tworzyw sztucznych za pomocą pilarek tarczowych idealnie nadają się tarcze pił z płytkami z węglika spiekanego. Podczas cięcia płyt należy zwracać uwagę, aby prędkość posuwu była odpowiednio wysoka. Ponadto zaleca się, aby rozwarcie zębów piły tarczowej było wystarczająco duże (zęby naprzemian skośne). Zapewnia to dobre odprowadzanie wiórów, zapobiega zakleszczaniu się piły tarczowej i nie dopuszcza do jej przegrzewania.

Pilarki taśmowe nadają się szczególnie do cięcia prętów okrągłych lub drążonych i są uniwersalne do cięcia prostego, ciągłego lub nieregularnego. W pilarkach taśmowych wytworzone ciepło jest szczególnie dobrze odprowadzane przez długi brzeszczot.

Podczas frezowania tworzyw sztucznych należy zwrócić uwagę na to, aby używać narzędzi o odpowiednio dużym rowku wiórowym. Większy rowek wiórowy zapewnia niezawodne odprowadzanie wiórów i zapobiega kumulacji ciepła. Najlepsze wyniki frezowania uzyskuje się przy frezowaniu w kierunku zgodnym z kierunkiem posuwu i powierzchniowym, z małym kątem natarcia.

Aby uniknąć ryzyka odprysków, pęknięć, przegrzania lub odchyleń wymiarowych podczas wiercenia w elementach z tworzyw sztucznych, należy przede wszystkim stosować dobrze naostrzone wiertła. Ponadto, nacisk nie powinien być zbyt duży i należy zapewnić dodatkowe chłodzenie poprzez częste wyciąganie wiertła.