Värmepressar & vakuumpressar

Alla produkterAlla produkter
3 Produkter
Fanérpressar

HVP

  • Med Elkom® elektriska värmeplattor
  • Med varmvattenvärmning
  • Med Termo oljeplattor
  • För anslutning till befintligt värmesystem
  • Presstemperatur upp till 120° C / 90° C

Visa detaljer
Vakuumpressar

Specialmodeller

  • Vi erbjuder den perfekta produktionslösningen för varje användningsområde och varje material!
  • Spännmått anpassade till dina användningsområden
  • Absolut processäkerhet för olika material och applikationer
  • Ökad produktivitet tack vare effektiva, individuellt anpassade arbetsprocesser
  • ... och mycket mer!