-fgroup.content.material.panel.title-trans-

Skivmaterial

Felder Group Maskiner för måttexakt och produktiv bearbetning av skivmaterial.

-fgroup.content.material.panel.title1-trans-

Bearbetning av skivmaterial

Förutom absolut släta och och stabila arbetsbord är skarpa och smidiga verktyg oumbärliga vid bearbetning av skivmaterial för att förhindra att yta går sönder eller splittras.

Vad är skivmaterial?

Träbaserade skivor som plywood, spån- eller fiberskivor kan inte utvinnas ur ett stycke som en massivträskiva. De produceras genom att kombinera strimlade träelement i olika former.

"Dessa fördelar har skivmaterial."

Träbaserade skivor "arbetar" inte nänmvärt, är fria från grenar och tillväxtfel, har samma egenskaper i alla skivnivåer och kan produceras i stor skala. Som ett resultat är träbaserade skivor naturligtvis mycket billigare än massivt trä.

Vilka typer av skivmaterial finns det?

Skivlagrena är limmade mot varandra tvärs mot fiberriktningen, vilket resulterar i en hög hållfasthet och stabilitet. Multiplexskivan består av minst fem lager och har en minsta tjocklek på 12 millimeter. Dessa fanérskivor används främst som konstruktionselement i träkonstruktioner med stor yta. Spånskivan består av minst tre lager. Mellan täckfanéer ger ett mittlager av tvärgående remsor en hög bärfasthet. Den används främst vid möbelkonstruktion.

Spånskivor tillverkas av såg- och träspån, alltså från avfallsprodukter från träindustrin eller från färskt trä från gallring. De små delarna pressas oriktade med lim. Ett undantag är OSB-skivan (Oriented Strand Board - skiva av riktade spån) som har en riktningsstruktur med 70 procent längsgående fibrer. Detta ökar OSB-skivans belastningskapacitet med två till tre gånger. OSB-skivor används främst för plankning av väggar, golv, tak eller i golvkonstruktion.

En "gluefree massiv"-skiva är limfri och kan därför användas på ett säkert sätt i applikationer som är byggnadsbiologiskt relevanta inom inredning. Med en tjocklek på 30 mm är den dubbelt så tjock som en OSB-skiva och består av sågad, hyvlad och torkad silvergran.

Hos träfiberskivor används ännu mindre träelement än hos spånskivor. Ytterligare bearbetning sker sedan i en våt process utan bindemedel för mjuka fiberskivor eller i en torr process med lim. Mjuka fiberskivor används för ljud- och värmeisolering i inredning, MDF-skivor används i möbler och inredning.

Till skillnad från de tvärriktade fibrerna i plywoodskivor är alla lameller anordnade i samma fiberriktning i massiva träskivor. De liknar mest massivt virke och används främst i möbelkonstruktion.