-fgroup.content.material.plastic.title-trans-

Plast och komposit

Bearbetning av plast- & kompositmaterial kräver speciellt avstämda och utrustade maskiner.

-fgroup.content.material.plastic.title1-trans-

 

Varje år produceras nya plastblandningar, vilket resulterar i nya halvfabrikat, olika icke-järnmetalllegeringar och nya kompositmaterial.

Vad är plast- och kompositmaterial?

Plast är material som har olika tekniska egenskaper på grund av deras sammansättning och genom införlivande av tillsatser. Plaster bearbetas till formdelar, halvfabrikat och många andra plastprodukter.

Kompositmaterial är kompositer som är tillverkade av flera material. Materialets egenskaper beror på dess komponenter och deras inbördes interaktion.

"Fördelarna med plast"

Tack vare deras väldigt mångsidiga bearbetbarhet kan plaster användas mycket specifikt och deras tillverkning kan anpassas individuellt. Vid behov kan mekanisk hållfasthet, seghet, temperaturbeständighet och kemisk resistens ändras flexibelt. 

Fördelar vid bearbetning av plast är låg densitet och vikt, motståndskraft mot vatten, syror och alkalier och värme- och ljudisoleringseffekten.

Med rätt verktyg och specialutrustade maskiner kan plast billigt bearbetas till funktionella och hållbara komponenter med hög precision.

Bearbetning av plast- och kompositmaterial.

Plast används främst när förhållandet mellan materialets vikt och styrka är viktigt.

I den skärande bearbetningen tillverkas en rad olika komponenter av plast. Materialens speciella egenskaper måste beaktas. Framför allt spelar den relativt låga värmebeständigheten en viktig roll under bearbetningen. En för hög värmeutveckling kan leda till förvridning eller brott och möjligen få komponenten att expandera. Därför måste en tillräcklig värmeavledning säkerställas.

Plastbearbetning kompositbearbetning material CNC-bearbetningscentrum Format4 Felder Group

Maskiner och verktyg för plastbearbetning.

Sågblad med hårdmetall är idealiska för skärning av plast med cirkelsåg. Vid sågning av skivmaterial är det viktigt att observera användningen av en tillräckligt hög matning. Dessutom rekommenderas en tillräcklig vinkling (böjning av tänder till vänster och höger). På så vis säkerställs en god spåntransport, fastklämning av sågbladet förhindras och överhettning motverkas.

Bandsågar är särskilt lämpade för skärning av runda eller ihåliga stänger och ger mångsidig användning för raka, kontinuerliga eller oregelbundna snitt. Värmen som alstras i bandsågarna fördelas särskilt väl av det långa sågbladet.

Vid fräsning av plast måste man se till att använda verktyg med tillräckligt stort spånutrymme. Det större spånutrymmet säkerställer en pålitlig spåntransport och förhindrar värmeackumulering. Du kan uppnå de bästa fräsresultaten med parallellfräsning och vid ytfräsning med låg spånvinkel.

För att undvika risken för utbrott, sprickor, överhettning eller dimensionsavvikelser vid borrning i plastdelar är det viktigt att använda välslipade borrar. Dessutom bör trycket inte vara för högt och ytterligare kylning bör säkerställas genom att borren ofta dras ut.