-strong-fgroup.content.pcs.title-trans-strong-

VÄRLDSNYHET: PCS® Preventive Contact System

PCS  är för närvarande den snabbaste, kontaktlösa utlösande säkerhetsanordningen i världen.

PCS – FÖRHINDRAD OLYCKSRISK

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

PCS upptäcker risken för olyckor innan kontakt med sågbladet.

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

PCS avvärjer den farliga situationen inom millisekunder.

613706-formatkreissaege-kappa550-format4-feldergroup.png

PCS är 100% skadefritt för maskin och sågblad.

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

PCS möjliggör säkert arbete nära sågbladet.

P_D_F4_kappa550_2021_pcs_002.png

PCS fungerar även vid dolda snitt.

steuerung-x-motion_1.png

PCS är med en knapptryckning omedelbart redo att användas igen.

PCS kräver inga ytterligare underhålls- och rengöringsintervaller.
PCS fungerar utan ytterligare, externa energikällor och utan extern sensorteknik eller videosystem.
PCS är okänsligt mot damm och smuts.

Preventive Contact System – PCS

Varje snickare, och med hen även varje snickeri, har tio goda skäl att inte ingå kompromisser när det gäller arbetssäkerhet - PCS förhindrar olyckor och garanterar fingerfärdighet och handslagskvalitet för alltid!

Alla moderna sågar och justersågar måste enligt DGUV-olycksförebyggande standard vara utrustade med standardskyddsanordningar som klyvkniv och överskydd för cirkelsåg. Sedan några år finns det dessutom en teknisk lösning som med hjälp av en blixtsnabb blockering av sågbladet i stor utsträckning förhindrar snittskador, men som skadar sågblad och sågaggregat. De resulterande följdkostnaderna för reparation är det pris som man får betala för att rädda en eller flera fingrar. Tills idag, för nu blir det mycket bättre:

Vad är PCS egentligen?

Den revolutionära världsnyheten för säkerhetsanordningar för justersågar.

Den patentsökta säkerhetsinnovationen PCS finns på begäran tillgänglig med Format4 justersågen kappa 550 och kompletterar de befintliga standardskyddsanordningarna.

 

Markenwelt_FORMAT4_FelderGroup_NochFragen_02.png

Har du frågor?

Vi kommer gärna till dig och ger dig råd! Samtidigt bjuder vi in dig till oss - besök ett av våra utställnings- och servicecenter i din närhet, vi ser redan idag fram emot att få visa våra produkter live i användning.

Boka möte

nästa

Uppringningsservice

nästa

Utställningscenter

nästa