VÄRLDSNYHET: PCS® Preventive Contact System

Världens första och enda kontaktfria säkerhetsanordning för justersågar

PCS® – FÖRHINDRAD OLYCKSRISK

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Kontaktfritt och helt skadefritt

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Utlösning med Ljushastighet

613706-formatkreissaege-kappa550-format4-feldergroup.png

100% skadefritt för maskin och sågblad

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Inget underhåll, ingen rengöring, inget slitage

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Fungerar alltid! 
Oberoende av smuts och damm, även vid dolda snitt eller vid sågning med utvridet överskydd.

steuerung-x-motion_1.png

Omedelbart redo att användas igen med en knapptryckning

Preventive Contact System – PCS®

Varje snickare, och med hen även varje snickeri, har tio goda skäl att inte ingå kompromisser när det gäller arbetssäkerhet - PCS® förhindrar olyckor och garanterar fingerfärdighet och handslagskvalitet för alltid!

  • PCS®: Olyckor hör till det förflutna – Olycksprevention med ljushastighet 
  • PCS®: Fara upptäckt, fara förhindrad - Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt
  • PCS®: Säkerhet får inte vara dyrt - konkurrenslös: helt skadefri, omedelbart redo att användas igen

Alla moderna sågar och justersågar måste enligt DGUV-olycksförebyggande standard vara utrustade med standardskyddsanordningar som klyvkniv och överskydd för cirkelsåg. Sedan några år finns det dessutom en teknisk lösning som med hjälp av en blixtsnabb blockering av sågbladet i stor utsträckning förhindrar snittskador, men som skadar sågblad och sågaggregat. De resulterande följdkostnaderna för reparation är det pris som man får betala för att rädda en eller flera fingrar. Tills idag, för nu blir det mycket bättre:

Vad är PCS® egentligen?

Den revolutionära världsnyheten för säkerhetsanordningar för justersågar.

Den patentsökta säkerhetsinnovationen PCS® finns på begäran tillgänglig med Format4 justersågen kappa 550 och kompletterar de befintliga standardskyddsanordningarna.

 

Markenwelt_FORMAT4_FelderGroup_NochFragen_02.png

Har du frågor?

Vi kommer gärna till dig och ger dig råd! Samtidigt bjuder vi in dig till oss - besök ett av våra utställnings- och servicecenter i din närhet, vi ser redan idag fram emot att få visa våra produkter live i användning.

Boka möte

nästa

Uppringningsservice

nästa

Utställningscenter

nästa