-fgroup.content.material.aluminium.title-trans-

Aluminium

Såga aluminium exakt & med låg spånansamling med maskiner från Felder.

-fgroup.content.material.aluminium.title1-trans-

 

 

Vad är aluminium?

Materialet aluminium kallas lättmetall och har en hög specifik styrka. Om man jämför stål med aluminium är materialet aluminium med samma tjocklek ungefär hälften så tungt men har ändå en större volym.

"Dessa fördelar har aluminium."

En viktig fördel med aluminiumbearbetning är att energiförbrukningen är en tredjedel mindre jämfört med stålbearbetning. Detta material är också idealiskt för bearbetning eftersom aluminiumlegeringar har en hög hårdhet och därmed förenklar bearbetningen. Dock måste vissa grundförhållanden observeras vid aluminiumbearbetning.

Bearbetning av aluminium.

Materialet aluminium lämpar sig bra för utskärning. Det är dock viktigt att veta vilken typ av aluminium som används innan vändning, fräsning och borrning kan påbörjas. Eftersom bearbetningen av aluminium skiljer sig efter kvalitet och beror på legeringen och materialets strukturella tillstånd. Vid bearbetning av aluminium bör man dessutom observera att temperaturerna som uppstår under bearbetningen av aluminium snabbt kan ligga inom smältpunktens område. Detta leder till att det smälta aluminiumet fastnar i verktyget och därmed täpper till spånutrymmet. För ett perfekt aluminiumbearbetningsresultat krävs ett korrekt samspel mellan materialegenskaper och det bearbetande verktyget.

 

Maskiner och verktyg för aluminiumbearbetning.

Aluminiumbearbetningen kan omfatta flera olika typer. De vanligaste är sågning, fräsning och borrning. Aluminium kan även formas till det önskade slutresultatet genom slipning, vridning och svetsning. Speciella maskiner och skärverktyg med spånvinklar och sågblad krävs för varje bearbetningsmetod. Alla verktyg ska vara avstämda för lättmetallen aluminium. För aluminium används vanligtvis mycket hård metall eller diamant som skärmaterial.

Aluminiumbearbetning material Felder Group