LR pixel

Kantlistmaskin tempora F800 60.12 e-motion

kantlistmaskiner tempora f800 60.12 e-motion format4 panel
Tillämpningsområde
kantlistmaskiner tempora f800 60.12 e-motion format4 panel

Vår motivation är att spara tid åt er

Tid, som nog är den viktigaste resursen i det moderna snickeriet, stod i fokus vid utvecklingen av tempora-maskinkonceptet. Kantbearbetning måste vara så snabb, enkel och effektiv som möjligt. För att uppnå detta förenar tempora-modellerna kärnkompetenserna hastighet, produktivitet och användarkomfort i ett övertygande totalt paket. De slutliga bearbetningsresultaten vid ändlösa kanter och remsmaterial övertygar med de högsta standarderna, som uppfyller de ökande kraven på komplett kantbearbetning i alla avseenden. 

Massiva kantbearbetningsaggregat och en optimerad maskinstomme garanterar absolut stabilitet, även vid de högsta bearbetningshastigheterna. De användarvänliga styrningsvarianterna “x-motion plus” och “e-motion” säkerställer absolut repeterbarhet och möjliggör kortast möjliga installationstid och snabbast materialbyte med individuellt konfigurerbara bearbetningsprogram. Med bearbetningspaketen “Professional” och “Performance” och det individuella aggregatvalet för båda finishplatserna kan tempora helt anpassas till driftsspecifika krav.

Du kan alltså ta dig mer tid i framtiden till dina kunder, eftersom du med tempora klarar av produktionen på rekordtid.

 • Förfräsaggregat med separat kontrollerade diamantbestyckade spiralfräsar för urslagsfri renfräsning av skivan innan kantlisten läggs på garanterar en perfekt limning
 • Premium användarkomfort med e-motion paketet och motorkontrollerade enheter
 • Stabilitet även vid högsta bearbetningshastighet tack vare de solida maskin chassiet

FORMAT4. Kompromisslös kompetens för höga krav

Premiummärket från Felder Group uppfyller sedan 2001 de högsta kraven hos professionella användare. De anpassade högpresterande lösningarna är kompromisslöst innovativa, ger maximal användervänlighet och absolut produktivitet.

En översikt av de viktigaste höjdpunkterna

64825-advantedge_1.png
1778-eckenrundungsaggregat.png
36728-smartouch-steuerungseinheit.png

... FORMAT4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

Kantlistmaskin tempora F800 60.12 e-motion Format4 Felder Group Träbearbetning
 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Skräddarsydda finansieringslösningar

Detaljer

Det patenterade advantEdge aggregatet från Format4 möjliggör en optisk nollfog vid bearbetning av samextruderade kant- och laserkantmaterial. Aggregatet arbetar med en styrning av arbetsstycket och kan aktiveras eller avaktiveras direkt från kontrollpanelen. advantEdge erbjuder en homogen optik av arbetsstycken med skiv- och kantmaterial särskilt i högglans området. Kantfärg som är avstämd på materialet ger en optisk nollfog och utan komplicerade byten av lim vid kanter med olika färger får ni en fördel med avsevärt kortare omställningstider.

64825-advantedge_1.png

Format4 edgeControl gör driften och inställningen av tempora kantlistmaskiner ännu enklare och mer exakt.

Värden för kanttjocklek och arbetsstyckestjocklek som registrerats med den trådlösa mätenheten överförs med en noggrannhet på en hundradels millimeter till maskinens smartouch-användarkontroll med Bluetooth (arbetsstyckestjocklek endast på e-motion modeller). Styrenheten känner igen de uppmätta värdena och sorterar dem automatiskt enligt arbetsstyckets tjocklek eller kanttjocklek. Användaren väljer sedan önskade inställningsvärden från minnet med de fem senast uppmätta värdena. Smartouch kalibrerar sedan automatiskt alla nödvändiga aggregat till de exakta dimensionerna.

Med edgeControl elimineras produktionsförluster till följd av skriv- eller mätfel samt toleransavvikelser i kantdimensioner.

64628-edgeControl_1.png

Enkel och skonsam hantering av stora arbetsstycken och arbetsstycken med känsliga ytor. Placerad direkt på maskinens inmatningslinjal och utrustad med en 0,75 kw stark fläktmotor garanterar en konstant luftkudde mellan maskinbordet och arbetsstycket en enkel och skonsam matning av arbetsstycken. Den stabila bordskonstruktionen med 1050 x 400 mm arbetsyta (kan expanderas till 2000 x 400 mm med ett extrabord med luftkuddar) och den flexibla utdragningsramen garanterar maximal stabilitet vid matning av arbetsstycken.

64623_Luftkissentisch.png

Kontrollenheten med smartouch och nätverksanslutning reducerar de manuella inställningarna till ett minimum och möjliggör snabbt, enkelt och intuitivt val och styrning av aggregat samt den kompletta övervakningen av maskinfunktioner från skärmen. Funktioner hos smartouch inkluderar bland annat:

--- obegränsat programminne för användardefinierade kantprogram
--- underhållsplan, löpmeterräknare
--- enkel, självförklarande representation av aggregat och funktioner
--- val av aggregat och exakt finjustering av motoriskt-positionsstyrt aggregat (inställningsnoggrannhet 1/100 mm) från kontrollpanelen
--- inställning av limtemperatur och automatisk temperaturreduktion av limmet i standby-läge Nu tillgängligt med 21" bildskärmsstorlek

36728-smartouch-steuerungseinheit.png
Två motlöpande, användningsstyrt arbetande och separat styrbara fogaggregat med diamantförsedda spiralfogfräsar skapar förstklassig kantbearbetning före limning av kanterna. Med fogaggregatet uppnår du helt rena kanter vid belagda arbetsstycken. Efter en exakt anvigelse av dimensionerna tar trimningsfräsen över och slutför en perfekt fräsning. Hos e-motion modeller sker inställning av spånavverkning via styrda motorer.
8804-Fuegeaggregat.png
Kraftigt utförande och med styrning pressar den första, drivna valsen kantlisten mot arbetsstycket. Genom styrning förhindras överskott av lim vid påläggning och därvid smetning av överskottlim. De båda koniska tryckrullarna sluter limfogen vid nedre och övre kanten. Via manöverpanelen kan två pneumatiska tryck väljas.: Vals med lägre tryck, Rullvals med högt tryck. Hos alla e-motionmodeller är presszonen motoriskt positionerad.
1776-anpresszone.png
Den styrda, kvarts-infraröda lampan värmer kanten före limaggregatet och sörjer för en maximal processäkerhet vid speciellt kalla arbetsstycken.
1782-heizlampe.png

Efter bara 8 minuters uppvärmningstid är ”tempora” redo att användas! Den teflonklädda limbehållaren med verktygslöst snabbytessystem passar till smältlimgranulat av EVA (sampolymerer av eten och vinylacetat) och PUR (polyuretan). De fina justerbara limspridare försäkrar att den rätta mängdenlim som behövs appliceras och kan anpassas utmärkt till olika kant material.

Beroende på arbetsuppgift kan ni använda kantlist 0,4–3,0 mm liksom massivlist upp till 12 mm och skivmaterial upp till 60 mm. En infraröd sensor känner av om det finns kantlist för bearbetning. Klippaggregatet för kapning av ändlös kantlist är avsedd för lister 3 x 64 mm Magasinet för automatisk matning av massivlist via nålrulle har en kapacitet på 120 mm. För snabb omställning sörjer höjdinställning via tryckbalk och justermanometer för presstryck direkt mot kantlist.
8803-kantenzufuehrung.png
Låg förbrukning genom styrd sprayenhet vid användning av släppmedel för PURlim, antistatiskt kylmedel och glidmedel för känsliga kantlister såväl som rengörings- och polermedel för en renare arbetsstycke medför ett perfekt resultat utan efterarbete.
1781-sprueheinrichtung.png
Kapaggregatet består av två av varandra oberoende sågaggregat med högfrekvensmotorer. (12.000 v/min.). Kapaggregatet är lutbart 0º–15º - efter utrustningsnivå manuell eller med pneumatisk styrning va manöverpanel (t.ex. kapning 15º endast på arbetsstyckets framkant, endast bakkant eller både och)
8806-kappsaegeaggregat.png
Multifunktionsaggregatet för ren- och radiefräsning såväl som fasfräsning av tunna kantlister består av två oberoende fräsenheter med högfrekvensmotorer (12.000 v/min. Linjära styrningar sörjer för högsta precision med låg underhållsfrekvens. Den konstruktiva optimeringen av ställaxlarna för kantlistens tjocklek och profil säkerställer en snabb inställning. Efter utrustningsnivå sker inställning av multifunktionsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via manöverpanelen. Hos alla e-motionmodeller sker inställningen med motorer vi pekskärmen i färg
1777-multifunktionsaggregat.png
Bearbetning av arbetsstycken med hål för t.ex. gångjärn m.m. eller ytor med spetsig vinkel sker optimalt med ”Nestingpaketet”.
1783-nestingpaket.jpg
Genom ett lätt sickeltag avlägsnas kutterslag m.m. och ett perfekt resultat uppnås. Finjusteringen sker manuellt; efter urustningsnivå ställs radie- och sicklingsaggregatet manuellt eller pneumatiskt via en pekskärm i färg. Hos e-motion sker fininställning via styrda motorer från en 10,4” pekskärm i färg.
1780-radienziehklingenaggregat.png

Ingen extra efterbearbetning av arbetsstycket! Format4 hörnavrundningsaggregat tar över ”finishen” av arbetsstycket hörn (även på andra skivmaterial) av kantlister 0,4–3,0 mm och med max. 60 mm bearbetnignshöjd vid en matning om 12 m/min. Den kraftiga grundkonstruktionen i gjutjärn, linjära styrningar och HW-verktyg med styrning lägger grunden för lång livslängd och hög precision. Styrningen sker naturligtvis via manöverpanelen och ni kan välja vilket hörn ni vill runda av (endast framkant, endast bakkant eller båda).

1778-eckenrundungsaggregat.png
För en perfekt ”finish” på arbetsstycket. Sickling tar med ett lätt drag bort oönskade limrester på arbetsstycket. Ett steg närmare ett perfekt resultat.
8808-flaechenziehklingenaggregat.png
För än mer rationell produktivitet sörjer det nya notfräsaggregatet hos ”tempora 60.12” Inställt antingen (vertikalt eller horisontalt) för olika typer av fräsning - ersätter efterföljande arbete i bordsfräsen. Inställningen för notfräsning sker via manöverpanelen, med ett djup om 0–15 mm och 1/100 mm noggrannhet. Önskvärd notbredd 4–7,5 mm görs via speciella notfräsar.
8823-nutaggregat.png
Enheten består av två separata motorer, utrustade med två bommulsborstar. Meningen är att enheten ska rengöra och polera över och undersida av kantlisten. Super ”finish” för ABS och PVSkantlister. Som tillval fins ett poleraggregat med påföring av polermedel.
8807-Poliereinheit.png

puReady kvävelådan gör dig flexibel vid användning av PUR-lim. I framtiden kan du slappna av vid produktionspauser, färg- eller limbyten. Med puReady låter sig ditt PUR-lim, inlagt i kväve, bearbetas länge och håller sig färskt. Så håller du dig flexibel i kantbearbetningen och får dessutom en lättare rengöring av limbehållaren.

 • Fördröjer reaktionsprocesser i PUR-lim och förlänger därmed bearbetningstiden
 • Underlättar och påskyndar rengöringsprocessen
 • Mer flexibilitet vid användning av olika PUR-färger och -lim
 • Med plats för förvaring av två limbehållare
 • Enkel användning och tydlig kontrolldisplay
 • Rörlig och platssparande utan ström- och tryckluftsanslutning
 • Kompatibel med alla limbehållare på tempora kantlistmaskiner F600/F800

Format-4 storEdge erbjuder platsbesparande förvaringsutrymme för era kanter, ersätter uppläggningstallriken på er kantlistmaskin och kan snabbt rullas åt sidan.

34944-storedge.png

Den praktiska förvaringen av kanter storEdge kan dessutom utrustas med en uppläggningstallrik.

34947-storedge.png

De viktigaste kanterna nära till hands och snabbt förvarade. - Med tillvalet uppläggningstallrik kan ni förse er kantlistmaskin med kantlistmaterial konstant.

34928-storedge-mit-auflageteller.png
 • Bearbeta PUR-lim längre, effektivare och med mindre underhåll.
 • En lufttät konstruktion förlänger PUR-limmets livslängd avsevärt
 • Effektiv limapplicering säkerställer optimala resultat med låg PUR-förbrukning
 • Inget maskinstillestånd vid limbytet (från EVA till PUR) tack vare PUR-reservtank
 • Perfekt lämpad för att bearbeta större mängder PUR-lim (2 kg) över en längre tid
 • Väldigt lågt rengöringsbehov
 • Exklusivt för kantlistmaskiner från tempora F800-serien
156947-PUR-Aufschmelzer-tempora-F8006012.png
video-kvJ2dfQkYKk.jpg
edgebander tempora family
video-21QtqW0TZQQ.jpg
FORMAT4 tempora: Replacing the glue pot within only 55 seconds
video-sCaouAMgoOY.jpg
The puReady nitrogen box makes you flexible in the use of PUR adhesives
video-kvJ2dfQkYKk.jpg
video-21QtqW0TZQQ.jpg
video-sCaouAMgoOY.jpg

Kundtjänst & underhåll

Specialutbildad servicepersonal med hög kompetens står alltid till ditt förfogande med service på plats. Vid akuta ärenden, kan ni ringa till vår servicetelefon för direkt hjälp.  Kontakta vårt rådgivningsteam eller anmäl din förfrågan dygnet runt och bekvämt online.
feldergroup-contact-us.png

Har du frågor?

Vi ger dig gärna råd online, via telefon eller på plats i ett av våra över 250 försäljnings- och serviceställen världen över. 

Showrooms

FELDER GROUP Sweden AB, Malmö

FELDER GROUP Sweden AB, Malmö
FELDER | FORMAT4 | Hammer
Företagsvägen 29, hus 9
232 37 Arlöv
Tel.: 040-636 52 31

Öppettider: Må-Fr 08.00-17.00

FELDER GROUP Sweden AB, Stockholm

FELDER GROUP Sweden AB, Stockholm
FELDER | FORMAT4 | Hammer
QuickOffice Kontorshotell Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
Tel.: 040-6365231

Öppettider: Må-Fr 08.00-17.00

Plano Maskin AB

Plano Maskin AB
Lärlingsgatan 40
904 22 Umeå
Tel.: 090-137157
Fax: 090-710175

Öppettider: Må–Fr 07.00–16.00