Exklusiv CNC-teknik vid den lägsta investeringsvolymen

Överkomlig CNC-teknik blir särskilt i den universella hantverksverksamheten allt viktigare. Oavsett om det är vanliga standardprodukter eller individuellt utformade original tillverkar det universella Format4 CNC-bearbetningscentrumet profit H200R enstaka exemplar och stora serier med högsta effektivitet och är lönsamt från den första användningsdagen. I den nya, helt omarbetade designen förmedlar profit CNC-bearbetningscentrum från Format4 dynamik, kraft och den modernaste exklusiva tekniken vid första anblicken. Det nya maskinstativet med massiva stålräfflor garanterar maximal stabilitet vid högsta effekt. Med ett brett urval av olika verktygsväxlare och med den perfekt anpassade Format4-programvaran är det nya FORMAT4 CNC-bearbetningscentrumet ett pålitligt komplett paket för produktionen av dörrar, fönster, trappor och massiva trämöbler från seriestorlek 1.

FORMAT4. Kompromisslös kompetens för höga krav

Premiummärket från Felder Group uppfyller sedan 2001 de högsta kraven hos professionella användare. De anpassade högpresterande lösningarna är kompromisslöst innovativa, ger maximal användervänlighet och absolut produktivitet.

En översikt av de viktigaste höjdpunkterna

F4_lightPOS_001_2021.jpg
1790-gesteuerteabsaughaube.png
135430-2-kreis-vakuummanagment.jpg

... FORMAT4 Högvärdiga maskiner för högvärdiga krav

CNC-Bearbetningscentrum profit H200 Format4 Felder Group Träbearbetning
 • Skräddarsydda finansieringslösningar
 • Konstant hög effektivitet i kontinuerlig industriell drift
 • Kundspecifikt optimerade produktlösningar
 • Solid konstruktion med premiumkomponenter
 • Varierade utrustningspaket med högteknologiska lösningar
 • Fulländad maskintekniksprecision
 • Premium-användarvänlighet
 • Prisbelönt design
 • Kvalitet och precision från Österrike
 • Kompromisslös produktivitet
 • Perfekt servicepaket före, vid och efter köpet
 • Automatiseringslösningar
 • Nätverksansluten verkstad
 • Mjukvara och maskin från samma leverantör

Detaljer

För de högsta kraven ingår allt – verktygsarkiv, programmeringsområde och användargränssnitt på maskinen med ett kontinuerligt och intuitivt användargränssnitt. F4®Integrate är en egen programvaruutveckling från Format4®. Utvecklat tillsammans med våra CNC-kunder från praktiken för praktiken, F4®Integrate uppfyller de högsta kraven inom modern CNC-bearbetning.

Njut av bekvämligheten med ett modernt och samordnat användargränssnitt. Verktygsarkiv (F4Toolbox), programmeringsområde (CAM-område med integrerat CAD-område, F4Create) och maskinens användargränssnitt (F4Operate) förpackat i endast ett fönster, med ett kontinuerligt och intuitivt användargränssnitt.

F4Integrate är baserat på G-kod vilket gör det enkelt att ansluta externa branschprogram och ger en smidig utformning av programöverlämning.

538671-f4integrate.png

Positionering av konsoler och vakuum sker visuellt, snabbt och exakt med lightPos.

Mer än 6000 lysdioder visar vakuumstorlek, -position, -inriktning och konsolpositioner med millimeterprecision. Tack vare ett sofistikerat färghanteringssystem visas varje vakuumtyp och dess inriktning i definierade färger. RGB-lysdioder på X-axeln informerar om bearbetningsstatus. Lysdioder längs X- och Y-axeln visar arbetsstyckets position och dimensioner.

Med lightPos sker positioneringen av arbetsstycket i pendeldrift utan dyra omställningstider. Det är förstklassig komfort. Här hittar du mer information om lightPos.

För detta är H200 serien utrustad med en bakre och mittplacerad anhållsrad. För H300, H350 & H500 serien finns dessutom en främre anhållsrad tillgänglig som tillval. Robusta anhållscylindrar möjliggör en flexibel komponentreferens av små, medelstora och stora arbetsstycken på arbetsytan.

64634_Anschlagreihen.png

Kåpan kan enkelt öppnas för en snabb åtkomst vid borrbyte, rengörings- eller underhållsarbeten.

64635_Wartungsoeffnung.png

Olika vakuumformer garanterar en säker fixering av varje tänkbar form av arbetsstycke. Dessutom kan vakuum och klämanordningar användas i antalet flexibelt på hela konsolen utan begränsningar.

970-flexibler-und-uneingeschreankter-einsatz-von-spanmittel.png

Arbetsstycket, konsoler och vakuumkoppar visas i mjukvarans simulering samtidigt i standardutförandet. Detta garanterar att arbetsstycket är säkert positionerat för att undvika kollision mellan verktyg och vakuumkoppar. Vakuumsugens exakta position på arbetsstyckesstöden visas med laser.

Som utökning av vår standardpositioneringshjälp finns lightPos systemet tillgängligt.

1785-psistionieranzeige.png

Utöver vakuumkoppar kan även ramspännare användas för bearbetning av ramkomponenter. Till skillnad från vakuumkoppar skapar ramspännare sin spännkraft via tryckluft. Så kan en betydligt högre spännkraft uppnås. Tryckluftsanslutningarna befinner sig på konsolundersidan.

Den progressiva och intuitiva pekskärmskontrollen garanterar maximal användarvänlighet. Det tydligt strukturerade och självförklarande användargränssnittet gör att du enkelt kan använda maskinen och möjliggör maximal produktivitet. Maskinfunktionerna är tydligt representerade grafiskt och olika program, målvärden och kommandoingångar kan styras snabbt, enkelt och exakt med en fingertryckning.

583683-touchscreen-steuerung.png
Genom de växlande färgerna i det innovativa belysningskonceptet visualiseras maskinens olika statusmeddelanden direkt. Detta gör det möjligt att enkelt veta statusen på ditt profit CNC maskincenter.
9071-statusanzeige.png

Laststöd har i uppgift att förenkla förflyttningen av större och tyngre arbetsstycken. En stor fördel som gör att man kan ensam arbeta med CNC-maskinen.

Det finns seperata kopplingar per arbetsyta tillgängliga vid mallfräsning. Använda mallar gör det möjligt att fastställa komplexa komponenter på plats, som annars inte kan behandlas med vakuumkoppar.
8886_8889-schablonenfraesarbeiten_1.png
Särskilt konstruerad för användning med tryckluftsstyrda ramfastspänningssystem erbjuder denna funktion nya möjligheter och enorma spännkrafter för bearbetning av massivt trä. Möjligheten att avaktivera konsolerna gör det möjligt att ta bort avfallsmaterial utan att behöva släppa vakuumet som håller fast arbetsstycket. Därmed förblir arbetsstycket i exakt samma position för nästa arbetsprocess (innerprofiler etc.).
Utöver de i standardutförande monterade materialstoppen finns speciellt framtagna stopp för skivor med överskjutande faner eller laminat.
Arbetsyta: X= 3300 mm Y= 1280 mm Z= 250 mm (Passagehöjd från konsolhöjd)
1800-1804-1831-34946-9010-8815-8809-arbeitsfeldgroessen_3.jpg
Från 12 till 15 kW och upp till 24.000 v/min, styrd via inverter, är fräsmotorn vuxen alla upptänkliga uppgifter. Fräsmotorn är monterad direkt på drivmodulen för Z-axeln. Två linjära styrningar samt precisionslipade lager garanterar en exakt vertikal rörelse av fräsmotorn. Verktygslåsning HSK 63 sker automatiskt. Via sensorer styrs låskraften och gör användningen säker. Rengöring av konan sker via pneumatik. C-axeln står till förfogande som en fjärde interpolerande (360º) axel med tryckluftsanslutning
1788-spindel.png
En spånstyrningsanordning på frässpindeln, styrd av c-axeln,gör det möjligt att använda de verktyg som finns. När kanten på arbetsstycket bearbetas styrs spånet mot sugkanalen.
Motordrivet transportband för borttransport av spån och bearbetnings avfall (Höger om maskin) Vid slutet av transportbandet är de separerade av en avgränsare och plockas upp av spånsystemet. Spillbitar samlas i en container.
Utsugshuvudet anpassar automatiskt sin position till en av de 3 möjliga positionerna beroende på arbetsstyckets höjd vilket minskar mängden damm och ljudutsläpp.
1790-gesteuerteabsaughaube.png
När den automatiskt styrda utsugskopplingen är fullständig flyttas utsugskapaciteten mellan borrhuvudet och huvudspindeln, beroende på vad som används under den tiden. 
Monterat på frässpindeln för att optimisera fräsarbeten.
1798-druckluftduesen.png

Den automatiska längdmätningsenheten bestämmer verktygslängden med en noggrannhet på en hundradels millimeter direkt på maskinen. På så vis utesluts mätfel av maskinoperatören.

En linjär växlare med 12-platser som standard till vänster på maskinstativet ger även möjligheten att förvara upp till tre aggregat. Dessutom kan den främsta aggregatlagerplatsen användas som Pick-up upphämtningsstation för svåråtkomliga verktygsväxlingsplatser.

Tillvalet skyddskåpa skyddar HSK-verktygsfästena med hög precision dessutom optimalt mot damm och spån.

 

Bytesplats för 4 fräsverktyg eller aggregat, monterad på körportalen, ger snabbt byte även under pendeldrift.

1795-4fachlinearwechsler.png

Den roterande verktygsväxlaren med 18 verktygspositioner är monterade på baksidan av gantryt och rör sig tillsammans med gantryt utmed X-axeln. 18-positions roterande verktygsväxlare håller tiden för verktygsbyte till ett minimum.

1794-18-fachertellerwechsel.png
Verktygsväxlaren med 12 verktygsplatser förbättrar produktiviteten och skapar mer plats till övriga verktyg på maskinen.
1799-linearwechsler.jpg
Med 3D-simulatorn visas förflyttningsvägar, matningshastigheter, överkörningshöjder och tillvalsutrustningar som 5-motion-aggregatet, exakt spåledsköld, alla tallriksväxlare eller borhuvuden exakt och exakta arbetstider fastställs. Die Kollisionskontrolle prüft, ob etwaige Kollisionen entstehen könnten und garantiert die Arbeitssicherheit an der Maschine. Durch Zuweisung des Werkzeug-DXF-Profils wird die Kontur Ihres Fräsers an das Werkstück gebracht. Auch beim „Einfahren“ von Neuwerk-zeugen kann das DXF-Profil als Hilfe verwendet werden und ver­ringert so den Materialverbrauch.
maschinensimulator.png
Fettet kontrolleras på X-, Y- och Z-axelns styrvagnar och transporteras till kulmutterspindlarna i Y och Z. Smörjningen utförs tidsstyrt helautomatiskt.

Styrningssystem X-axel:
Lagringen sker via kapslade kulmutterbackar som löper på härdade och slipade linjärstyrningar. X-axeln positioneras med en bomberad kuggstång och pinjong.

Styrningssystem Y- och Z-axel:
Lagringen sker via kapslade kulmutterbackar som löper på härdade och slipade linjärstyrningar. Y- och Z-axlarna placeras genom en slipad kulmutterspindel.

925-8810-linearfuehrung.jpg

Om kåpan befinner sig i parkeringsposition är hela arbetsytan fritt tillgänglig. På så vis har maskinoperatören inga begränsningar vid positioneringen av arbetsstycket.

135419-haubenparkpositionierung.png

För att kunna erbjuda våra kunder olika fördelar (användarvänlighet, produktivitet, platsbehov, ...) är maskinen tillgänglig med flera säkerhetskoncept:

 • Säkerhetslampor
 • Larmmattor
 • Stötfångare
 • Kombination av stötfångare och ljusbarriär
135424-sicherheitskonzepte.jpg

Verktygsväxlaren och kontrollskåpet är placerade under arbetsytans nollnivå. Därför kan långa komponenter spännas fast och bearbetas flexibelt i två steg.

135429-ueberlangeteile.jpg

Med en 2-krets vakuumhantering på våra konsoler fixeras våra klämanordningar före arbetsstyckets positionering. Att flytta vakuumkopparna är därför inte längre möjligt vilket ökar processäkerheten avsevärt.

135430-2-kreis-vakuummanagment.jpg

Våra maskiner är utrustade med vakuumkoppar med en höjd på 100 mm. Genom det ökade avståndet mellan konsol och arbetsstycke är begränsningen för bearbetning på undersidan av komponenten tydligt minimerad, liksom användningen av aggregat i sidoytorna.

135431-saugerhoehe.jpg

På maskinens framsida längs hela arbetsytans längd är en fotbrytare integrerad i stativet. En sökning eller förflyttning av fotpedalen är därmed utesluten under positionering av arbetsstycke. Den enkla konstruktionen är integrerad i maskinens sammanhängande design.

583674-komfortfussschaltleiste.png

Det spelar ingen roll om maskinen ska användas till skåpstillverkning eller allround, du bestämmer hur du vill konfigurera borrhuvudet. Välj mellan ett huvud med enbart vertikala borrspindlar eller spindlar med en notsåg för vertikal och horisontell bearbetning. Motor styrs via omvandlare upp till 7500 v/min.

1521749-individuelle-bohrkopfkonfiguration-H200R-H300R-format4-feldergroup_1.png

Kundtjänst & underhåll

Specialutbildad servicepersonal med hög kompetens står alltid till ditt förfogande med service på plats. Vid akuta ärenden, kan ni ringa till vår servicetelefon för direkt hjälp.  Kontakta vårt rådgivningsteam eller anmäl din förfrågan dygnet runt och bekvämt online.
feldergroup-contact-us.png

Har du frågor?

Vi ger dig gärna råd online, via telefon eller på plats i ett av våra över 250 försäljnings- och serviceställen världen över. 

Showrooms

FELDER GROUP Sweden AB, Malmö

FELDER GROUP Sweden AB, Malmö
FELDER | FORMAT4 | Hammer
Företagsvägen 29, hus 9
232 37 Arlöv
Tel.: 040-636 52 31

Öppettider: Må-Fr 08.00-17.00

FELDER GROUP Sweden AB, Stockholm

FELDER GROUP Sweden AB, Stockholm
FELDER | FORMAT4 | Hammer
QuickOffice Kontorshotell Varuvägen 9
125 30 Älvsjö
Tel.: 040-6365231

Öppettider: Må-Fr 08.00-17.00

Plano Maskin AB

Plano Maskin AB
Lärlingsgatan 40
904 22 Umeå
Tel.: 090-137157
Fax: 090-710175

Öppettider: Må–Fr 07.00–16.00