F4®Solutions

Tekniskt krävande tillverkningsprocesser kräver stöd av den senaste mjukvaran. F4®Software-lösningar följer och säkrar din framgång i många produktionsriktningar. Användbar individuellt eller i paket, med F4®Software från Format4® får du en stark och smart partner till ditt företag.

Skapa – visualisera – producera

F4®Design

Skapa möbler och inredning, visualisera i 3D och producera med ett knapptryck. Hantverk 4.0 eller industri 4.0: oberoende av din aktuella maskinpark erbjuder vi dig den perfekta mjukvarulösningen för möbler och interiör med F4®Solutions.

> Uppringningsservice
> Video

Övertygande enkelt att rita och konstruera

F4®Design övertygar med intuitiv användning och framför allt med CAD-kortkommandon och importmöjligheten av dxf- och dwg-filer i 2D eller 3D. 3D-planeringen av rum och även våningar är enkel och tydlig.

Färdig planering på nolltid

Element från det obegränsat expanderbara biblioteket kan snabbt och flexibelt infogas i planeringen. Mallar påskyndar dessutom skapandet av nya ritningsinnehåll och leder till en snabbare och mer professionell planering.

Realistiska ritningar

Design- och tillbehörselement från biblioteket gör ritningen mer realistisk och gör att din design blir tydlig för dina kunder.

Fotorealistisk presentation och lättare försäljning

Med F4®Design övertygar ni era kunder med fotorealistiska 3D-visualiseringar direkt från konstruktionsritningen. Ni presenterar individuella planeringsmöjligheter ur olika perspektiv direkt i försäljningssamtalet med era kunder. Kunden vet från början vad hen köper – så kan missförstånd uteslutas.

Snabb ändring

Genomförandet av kundförfrågningar och möjliga ändringar kan, tack vare parametrisk struktur, ske snabbt och under försäljningssamtalet.

All data från ritningen

Varje korpus, varje möbel från din F4®Design planering innehåller material-, beslags- eller tillverkningsinformation.

CNC-program

CNC-program, ARDIS-överlämning och stycklistor. Med en knapptryckning skapas snitt-, material-, beslag- och listor med färdiga delar och förberedas för en vidare, individuell produktionsprocess. Profitera av mångsidiga möjligheter med F4®Design här.

Övertygande enkelt att rita och konstruera

CNC-program, ARDIS-överlämning och stycklistor. Med en knapptryckning skapas snitt-, material-, beslag- och listor med färdiga delar och förberedas för en vidare, individuell produktionsprocess. Profitera av mångsidiga möjligheter med F4®Design här.

Färdig planering på nolltid

Element från det obegränsat expanderbara biblioteket kan snabbt och flexibelt infogas i planeringen. Mallar påskyndar dessutom skapandet av nya ritningsinnehåll och leder till en snabbare och mer professionell planering.

Realistiska ritningar

Design- och tillbehörselement från biblioteket gör ritningen mer realistisk och gör att din design blir tydlig för dina kunder.

Fotorealistisk presentation och lättare försäljning

Med F4®Design övertygar ni era kunder med fotorealistiska 3D-visualiseringar direkt från konstruktionsritningen. Ni presenterar individuella planeringsmöjligheter ur olika perspektiv direkt i försäljningssamtalet med era kunder. Kunden vet från början vad hen köper – så kan missförstånd uteslutas.

Snabb ändring

Genomförandet av kundförfrågningar och möjliga ändringar kan, tack vare parametrisk struktur, ske snabbt och under försäljningssamtalet.

All data från ritningen

Varje korpus, varje möbel från din F4®Design planering innehåller material-, beslags- eller tillverkningsinformation.

CNC-program

CNC-program, ARDIS-överlämning och stycklistor. Med en knapptryckning skapas snitt-, material-, beslag- och listor med färdiga delar och förberedas för en vidare, individuell produktionsprocess. Profitera av mångsidiga möjligheter med F4®Design här.

Kundrekommendationer

Videos

Hantverk 4.0
Kundenstimmen
Hantverk 4.0
F4®Solutions Kundröster
Kundenstimmen
F4®Solutions Kundröster
Industri 4.0
Kundenstimmen
Industri 4.0
F4®Design
Kundenstimmen
Design furniture and interior, visualize in 3D and produce at the touch of a button. Craft 4.0 or Industry 4.0: Regardless of your current machine park, we offer you the perfect software solution for furniture and interior design with F4®Solutions.

Den revolutionerande mjukvaran för 4.0 arbetsoptimering

F4®Guide

F4®Guide möjliggör arbetsoptimering med sitt 3 streckkod-system 4.0. F4®Solutions är förståeligt för alla, utan investeringar i anslutna nya maskiner och högteknologiska system, och gör steget mot ansluten produktion samt Industri 4.0-standarder överkomligt även för hantverksföretag med standardmaskiner.

> Uppringningsservice

Er pålitliga partner

F4®Guide följer dig genom hela verkstaden som en pålitlig partner och ansluter planering, beräkning, produktion och montering. Från individuella möbler till planering av hela våningar: varje komponent får en komponentetikett som följer med under hela produktionsprocessen med sågning, specialbearbetning, borrarbeten och kantlistning – och allt detta direkt på maskinen.

Revolutionärt streckkodssystem

Ett 3 streckkodssystem hos F4®Guide ger när som helst en inblick i produktionsprocessen och visar alla arbetssteg. Med en enkel scanning av respektive streckkod överförs datan till F4®Guide leder er med detaljritningar och 3D-data genom den fortsatta bearbetningsprocessen. Inga förfrågningar, inga dubbla vägar, inga pappersberg.

All data ständigt nära till hands

All nödvändig data för produktionen genereras direkt från ritningen som skapas med F4®Design i planeringsstadiet. Rotera, zooma, mäta och många andra funktioner garanterar absolut klarhet i tillverkningsprocessen, i ihopbyggnad eller montering – detta är endast möjligt med F4®Guide.

Minimering av fel

Med kombinationen av stycklista och 3D ritning kan alla delar identifieras tydligt. Skadade komponenter kan reproduceras snabbt och enkelt med de unika komponenterna. Förväxlingar och felproduktioner är på så vis uteslutna.

Er pålitliga partner

F4®Guide följer dig genom hela verkstaden som en pålitlig partner och ansluter planering, beräkning, produktion och montering. Från individuella möbler till planering av hela våningar: varje komponent får en komponentetikett som följer med under hela produktionsprocessen med sågning, specialbearbetning, borrarbeten och kantlistning – och allt detta direkt på maskinen.

Revolutionärt streckkodssystem

Ett 3 streckkodssystem hos F4®Guide ger när som helst en inblick i produktionsprocessen och visar alla arbetssteg. Med en enkel scanning av respektive streckkod överförs datan till F4®Guide leder er med detaljritningar och 3D-data genom den fortsatta bearbetningsprocessen. Inga förfrågningar, inga dubbla vägar, inga pappersberg.

All data ständigt nära till hands

All nödvändig data för produktionen genereras direkt från ritningen som skapas med F4®Design i planeringsstadiet. Rotera, zooma, mäta och många andra funktioner garanterar absolut klarhet i tillverkningsprocessen, i ihopbyggnad eller montering – detta är endast möjligt med F4®Guide.

Minimering av fel

Med kombinationen av stycklista och 3D ritning kan alla delar identifieras tydligt. Skadade komponenter kan reproduceras snabbt och enkelt med de unika komponenterna. Förväxlingar och felproduktioner är på så vis uteslutna.

Materialsparande skivbearbetning med Nesting-optimering

F4®Nest

Med CNC-snittoptimeringsmjukvaran F4®Nest kapslas möbel- och andra fräsdelar plats- och tidssparande. Resultatet visas i 3D. Sågningen av skivmaterial i Nestingprocessen är effektiv, lönsam och reducerar sågningen . Snittytor kan frigöras för andra komponenter .

> Uppringningsservice

resultat

Skivorna utnyttjas perfekt baserat på inställningar och en av de mest kraftfulla 3D-kärnorna från den senaste generationen optimerar nesting för lönsamma resultat med högsta kvalitetsstandard.

Alla delar kan enkelt identifieras

Den grafiska visningen av ett färdigt Nest med 3D-bearbetningsmöjlighet, rotation och individuell tilldelning underlättar driften och garanterar maximal flexibilitet. Identifiering av enskilda delar är möjlig när som helst och ger konstant kontroll av projektet.

Manuell redigering av Nests för absolut resultatskontroll

Den manuella kontrollen gör att färdiga nests kan anpassas och justeras för projektövergripande materialkombinationer. En manuell ändring av nestingförslaget genom att lägga till, vrida och anpassa nya delar möjliggör en optimal användning av restytor.

Labels visar etiketten redan på kontoret och på maskinen

Etikettgeneratorn erbjuder flexibla designalternativ som användningen av ett antal fria fält för namngivning eller integrering av bilder och streckkoder. En malldatabas och direkt igenkänning av etikettstorleken från skrivarinställningen underlättar och påskyndar många arbetssteg.

Frigör restytor

Intelligent "kapsling" av friformdelar säkerställer bästa möjliga utnyttjande av plattan. Olika frässtrategier och processsekvenser kan fördefinieras och kompletterar så den individuella 4.0-arbetsoptimeringen perfekt.

resultat

Skivorna utnyttjas perfekt baserat på inställningar och en av de mest kraftfulla 3D-kärnorna från den senaste generationen optimerar nesting för lönsamma resultat med högsta kvalitetsstandard.

Alla delar kan enkelt identifieras

Den grafiska visningen av ett färdigt Nest med 3D-bearbetningsmöjlighet, rotation och individuell tilldelning underlättar driften och garanterar maximal flexibilitet. Identifiering av enskilda delar är möjlig när som helst och ger konstant kontroll av projektet.

Manuell redigering av Nests för absolut resultatskontroll

Den manuella kontrollen gör att färdiga nests kan anpassas och justeras för projektövergripande materialkombinationer. En manuell ändring av nestingförslaget genom att lägga till, vrida och anpassa nya delar möjliggör en optimal användning av restytor.

Labels visar etiketten redan på kontoret och på maskinen

Etikettgeneratorn erbjuder flexibla designalternativ som användningen av ett antal fria fält för namngivning eller integrering av bilder och streckkoder. En malldatabas och direkt igenkänning av etikettstorleken från skrivarinställningen underlättar och påskyndar många arbetssteg.

Frigör restytor

Intelligent "kapsling" av friformdelar säkerställer bästa möjliga utnyttjande av plattan. Olika frässtrategier och processsekvenser kan fördefinieras och kompletterar så den individuella 4.0-arbetsoptimeringen perfekt.

Varje typ av fönster med ett musklick

F4®Frame

Du planerar genom att ange några parametrar för ramar och fyllningar på dina fönster och dörrar. Relevanta parametrar är exempelvis: storlek, hörnförbindning med eller utan glaslist, beslag och mycket mer. Med ett musklick delas fönstret upp i enskilda CNC-program på några sekunder. Utan efterbearbetning kan maskinoperatören öppna och bearbeta dessa filer från arbetsförberedelsen. En material-/stycklista med en illustration av fönstret genereras automatiskt

> Uppringningsservice

Med ett musklick till varje tänkbar ramform

Intuitivt och snabbt planerar du individuella fönster och dörrar. F4®Frame delar upp designen på några sekunder i enskilda CNC-program som överförs på din CNC-maskin utan efterbearbetning. En fullständig material- och stycklista genereras automatiskt.

Kontraförbindningar flexibelt, exakt och effektivt

Kontraförbindningar med frästa tappar tillverkas absolut exakt med F4®Frame och Format4 CNC-bearbetningscenter, erbjuder utmärkt stabilitet vid en effektiv tillverkning utan dymlingsborrhål och kan användas flexibelt i dörr- och fönstersystem.

Modern växelfalsteknik med CNC

Direkt från F4®Frame, helt utan efterbearbetning, i alla tjocklekar och oberoende av bredd.

Arbeta i 3D

Varför planera i två dimensioner när produkten kommer vara tredimensionell? Imponerande visualiseringar hjälper dig vid planeringen och hjälper dig vid försäljningssamtal.

Med ett musklick till varje tänkbar ramform

Intuitivt och snabbt planerar du individuella fönster och dörrar. F4®Frame delar upp designen på några sekunder i enskilda CNC-program som överförs på din CNC-maskin utan efterbearbetning. En fullständig material- och stycklista genereras automatiskt.

Kontraförbindningar flexibelt, exakt och effektivt

Kontraförbindningar med frästa tappar tillverkas absolut exakt med F4®Frame och Format4 CNC-bearbetningscenter, erbjuder utmärkt stabilitet vid en effektiv tillverkning utan dymlingsborrhål och kan användas flexibelt i dörr- och fönstersystem.

Arbeta i 3D

Varför planera i två dimensioner när produkten kommer vara tredimensionell? Imponerande visualiseringar hjälper dig vid planeringen och hjälper dig vid försäljningssamtal.

NO-TRANS-tab_content_fenster_05_headline

NO-TRANS-tab_content_fenster_05_text

3D för 3-, 4- och 5-axlig CNC

F4®Solid

Oavsett om det är vid tillverkning av trappor, friformer av alla slag, bearbetning av rotationsytor eller 3D-gravering – F4®Solid powered by alphacam är den perfekta kompletta mjukvarulösningen för trä- och plastbearbetning. Beroende på behov genererar ni 3D CAM program för 3-,4- och 5-axlig programmering, så som komponenterna har skapats och definierats.

> Uppringningsservice

3D för 3-, 4- och 5-axlig CNC

F4®Solid är lösningen i 3D området för alla 3-, 4- och 5-axliga bearbetningscenter från Format4. Med ytgeneratorn är det lekande lätt att skapa rotationsytor, TAB – eller kantytor, extruderade ytor eller ytor i avsnitt.

CNC-Bearbetning i 3 dimensioner

Lekande lätt skapar ni 3D data, genererar ytor, avancerade skrifter eller graverade ornament med 3D.

Helautomatiska fräsbanor

Helautomatiskt skapande av fräsbanor i 3-, 4- och 5-axlig miljö ger er arbetsprocess mer effektivitet.

3D Simuleringar

Med integrerad 3D simulering testar ni prototyper snabbt och enkelt direkt på kontoret. På maskinen kan de färdiga produkterna sedan tillverkas snabbare.

Resultatet

En slutprodukt av hög kvalitet och nöjda kunder!

3D för 3-, 4- och 5-axlig CNC

F4®Solid är lösningen i 3D området för alla 3-, 4- och 5-axliga bearbetningscenter från Format4. Med ytgeneratorn är det lekande lätt att skapa rotationsytor, TAB – eller kantytor, extruderade ytor eller ytor i avsnitt.

CNC-Bearbetning i 3 dimensioner

Lekande lätt skapar ni 3D data, genererar ytor, avancerade skrifter eller graverade ornament med 3D.

Helautomatiska fräsbanor

Helautomatiskt skapande av fräsbanor i 3-, 4- och 5-axlig miljö ger er arbetsprocess mer effektivitet.

3D Simuleringar

Med integrerad 3D simulering testar ni prototyper snabbt och enkelt direkt på kontoret. På maskinen kan de färdiga produkterna sedan tillverkas snabbare.

Resultatet

En slutprodukt av hög kvalitet och nöjda kunder!

Postprocessorer

F4®Post

Postprocessorerna som avstämts av kända mjukvarutillverkare till Format4 CNC-bearbetningscenter, låter dig lämna dina produktionsprocesser oförändrade fram till maskinen.

> Uppringningsservice

Postprocessorer säkerställer kompabilitet

En annan styrka hos F4®Solutions är den sömlösa anslutningen och säker kompabilitet till ett stort antal mjukvarulösningar tack vare många postprocessorer.

Postprocessorer säkerställer kompabilitet

En annan styrka hos F4®Solutions är den sömlösa anslutningen och säker kompabilitet till ett stort antal mjukvarulösningar tack vare många postprocessorer.

Vi ger er gärna råd!