PCS®

Preventive Contact System

Boka möte 

Allvarliga olyckor vid justersågen hör till det förflutna – Framgångsrik träbearbetning i säkra händer med PCS®.

PCS® – Preventive Contact System
Varje snickare, och med hen även varje snickeri, har tio goda skäl att inte ingå kompromisser när det gäller arbetssäkerhet - PCS® förhindrar olyckor och garanterar fingerfärdighet och handslagskvalitet för alltid!
• PCS®: Olyckor hör till det förflutna Olycksprevention med ljushastighet
• PCS®: Fara upptäckt, fara förhindrad Igenkänning av säkerhetsområde med tidig upptäckt av sig närmande objekt
• PCS®: Säkerhet får inte vara dyr Konkurrenslös: helt skadefri, omedelbart redo att användas igen  
Ett snitt som förändrar livet
Sascha Wein, snickare och verkställande direktör vid Schreinerinnung München
"Det går fort när olyckan är framme". Sascha Wein har alltid varit försiktig och uppmärksam vid arbeten med cirkelsågen. Så även den där eftermiddagen i oktober för knappt 20 år sedan, när han ville dela upp kantband till sitt mästerverk. Skyddsanordningarna var inte perfekta, men de var rätt inställda, arbetsområdet var städat och allt var väl förberett. På grund av en olycklig vrickning av fotleden förlorade han trots allt fyra fingrar på sin vänstra hand den dagen. 

Sascha är långt ifrån ett enskilt fall. Snickare hör till de yrken som har en olycksrisk över genomsnittet. Varje år drabbas otaliga snickare runt om i världen av snittskador, många av dem förlorar en eller flera fingrar. Arbeten vid cirkelsågen är den i särklass vanligaste orsaken till
handskador i snickeriet.

Sex veckor senare färdigställde Sascha Wein sitt mästerverk och såg olyckan som en möjlighet att engagera sig intensivt i olycksprevention och förebyggande åtgärder. Den främre och bakre såghjälpen, en säkerhetsanordning på cirkelsågar (även känd som "Fritz und Franz"), utvecklades omedelbart av den dåvarande Holz BG (idag yrkesorganisationen för trä och metall) efter hans olycka och har sedan dess förhindrat
otaliga arbetsolyckor.

Men det räcker inte för Sascha Wein, idag verkställande direktör vid Schreinerinnung München. "Det är verkligen dags att göra en avsevärd förbättring. Ni måste hitta på något!“  uppmanar han alla maskinföretag i alla snickares namn.

Alla moderna sågar och justersågar måste enligt DGUV-olycksförebyggande standard vara utrustade med standardskyddsanordningar som klyvkniv och överskydd för cirkelsåg. Sedan några år finns det dessutom en teknisk lösning som med hjälp av en blixtsnabb blockering av sågbladet i stor utsträckning förhindrar snittskador, men som skadar sågblad och sågaggregat. De resulterande följdkostnaderna för reparation är det pris som man får betala för att rädda en eller flera fingrar. Tills idag, för nu blir det mycket bättre:

Den österrikiska Felder Group, innovationspionjär och tekniskt ledande inom träbearbetningsmaskiner, presenterar på
LIGNA i Hannover: 

Vad är PCS® egentligen?

Preventive Contact System
Den revolutionära världsnyheten för säkerhetsanordningar för justersågar

Olycksprevention med ljushastighet. 

Efter olycksfallsigenkänning löser PCS® blixtssnabbt ut försänkningen av sågbladet under cirkelsågbordet. Funktionen är baserad på en elektromagnetisk frånstötningsprincip och möjliggör en tidigare ouppnådd, extremt kort reaktionstid på några millisekunder.

Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt. 

Vid igenkänning av oväntade, snabba närmanden i sågbladsområdet löser PCS® ut säkerhetsförsänkningen. Säkerhetsområdet omsluter sågbladet och skyddar mot åtkomst från alla håll.

Helt skadefri, omedelbart redo att användas igen. 

PCS® Säkerhetsförsänkningen sker skade- och kostnadsfritt. Med en knapptryckning är justersågen redo att användas igen. PCS® arbetar utan slitdelar och är därför helt inställnings- och underhållsfritt.

Den patentsökta säkerhetsinnovationen PCS® finns på begäran tillgänglig med Format-4 justersågen kappa 550 och kompletterar de befintliga standardskyddsanordningarna.