VÄRLDSNYHET: PCS®

Preventive Contact System

Världens första och enda kontaktfria säkerhetsanordning för justersågar

Få LIVE-DEMO nu

Allvarliga olyckor vid justersågar hör till det förflutna – Framgångsrik träbearbetning i säkra händer med PCS®.

PCS® – FÖRHINDRAD OLYCKSRISK

KONTAKTFRITT och helt SKADEFRITT

OMEDELBART REDO ATT ANVÄNDAS igen med en knapptryckning

Utlösning med LJUSHASTIGHET

INGET underhåll, INGEN rengöring, INGET slitage

100% SKADEFRITT för maskin och sågblad

Fungerar ALLTID!
oberoende av smuts och damm, även vid dolda snitt eller vid sågning med utvridet överskydd.


"Finansierat av den österrikiska forskningsbyrån Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) har Felder Group utvecklat PCS tillsammans med TU Wien - en revolution inom säkerhetssystem för justersågar."

Det globalt patenterade säkerhetssystemet känner igen mänsklig vävnad i farozonen och gör att sågbladet som med magi försvinner på bara några millisekunder: det sänks snabbt ner under bordet om en fara hotar. Ingen kontakt, ingen skada.


Preventive Contact System – PCS®

Varje snickare, och med hen även varje snickeri, har tio goda skäl att inte ingå kompromisser när det gäller arbetssäkerhet - PCS® förhindrar olyckor och garanterar fingerfärdighet och handslagskvalitet för alltid!


 • PCS®: Olyckor hör till det förflutna – Olycksprevention med ljushastighet
• PCS®: Fara upptäckt, fara förhindrad - Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt
 • PCS®: Säkerhet får inte vara dyrt - konkurrenslös: helt skadefri, omedelbart redo att användas igen

 Alla moderna sågar och justersågar måste enligt DGUV-olycksförebyggande standard vara utrustade med standardskyddsanordningar som klyvkniv och överskydd för cirkelsåg. Sedan några år finns det dessutom en teknisk lösning som med hjälp av en blixtsnabb blockering av sågbladet i stor utsträckning förhindrar snittskador, men som skadar sågblad och sågaggregat. De resulterande följdkostnaderna för reparation är det pris som man får betala för att rädda en eller flera fingrar. Tills idag, för nu blir det mycket bättre:

Vad är PCS® egentligen?

Den revolutionära världsnyheten för säkerhetsanordningar för justersågar.

Olycksprevention med ljushastighet.

Efter olycksfallsigenkänning löser PCS® blixtsnabbt ut nedsänkningen av sågbladet under cirkelsågbordet. Funktionen är baserad på en elektromagnetisk frånstötningsprincip och möjliggör en tidigare ouppnådd, extremt kort reaktionstid på några millisekunder.

Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt.

Vid igenkänning av oväntade, snabba närmanden i sågbladsområdet löser PCS® ut säkerhetsförsänkningen. Säkerhetsområdet omsluter sågbladet och skyddar mot åtkomst från alla håll.

Helt skadefri, omedelbart redo att användas igen.

PCS® Säkerhetsförsänkningen sker skade- och kostnadsfritt. Med en knapptryckning är justersågen redo att användas igen. PCS® arbetar utan slitdelar och är därför helt inställnings- och underhållsfritt.
Den patentsökta säkerhetsinnovationen PCS® ist auf Wunsch als Erstausstattung mit der Format-4 Formatkreissäge kappa 550 erhältlich und ergänzt die bestehenden Standard-Schutzeinrichtungen. Leveransstart: 2 kvartalet 2020.