-fgroup.content.material.panel.title-trans-

Plaatmateriaal

Felder Group machines voor productieve bewerking op maat van plaatmateriaal.

-fgroup.content.material.panel.title1-trans-

Bewerken van plaatmateriaal

Om tijdens het bewerken van plaatmateriaal, het uitbreken of splinteren van het oppervlak te vermijden, zijn naast een absoluut gladde en stabiele werktafel, vooral scherpe en rustig lopende gereedschappen onontbeerlijk.

Wat is plaatmateriaal?

Houten platen zoals multiplex, spaan- of vezelplaten worden niet uit een stuk gewonnen zoals bij massief houten platen. Ze worden door het verbinden van verbrijzelde houtstukken in diverse vormen geproduceerd.

"Deze voordelen heeft plaatmateriaal."

Plaatmateriaal "werkt" niet noemenswaardig, is vrij van knoesten en groeifouten, beschikt in alle lagen over dezelfde eigenschappen en kan op groot formaat geproduceerd worden. Hierdoor is plaatmateriaal natuurlijk duidelijk goedkoper dan massief hout.

Welke soorten plaatmateriaal bestaan er?

De lagen van de platen zijn, op elkaar gekruist t.o.v. de nerf, aan elkaar gelijmd, waardoor een hoge sterkte en stabiliteit ontstaat. De multiplexplaat bestaat uit tenminste vijf lagen en heeft een minimale dikte van 12 millimeter. Gebruikt worden deze ruwe platen vooral als uitgebreide constructie-elementen in houten constructies. De meubelplaat bestaat uit tenminste drie lagen. Tussen de buitenste lagen zorgt een tussenlaag uit dwarsliggende latten voor een groot draagvermogen. Gebruikt wordt deze vooral in de meubelbouw.

Spaanplaten worden van zaag- en schaafspanen, dus van afvalproducten van de houtindustrie of van vers hout afkomstig van het uitdunnen van bossen gemaakt. De kleine onderdelen worden met lijm zonder bepaalde richting geperst. Een uitzondering is de OSB-plaat (Oriented Strand Board - plaat van gerichte spanen), die een gerichte structuur met 70 procent in lengterichting verlopende vezels heeft. Hierdoor wordt het draagvermogen van de OSB-plaat op het dubbele tot drievoudige verhoogd. OSB-platen worden hoofdzakelijk voor het bekleden van wanden, bodems, plafonds of in de opbouw van de vloer ingezet.

De "gluefree massive" plaat is vrij van lijm en kan dus ook voor, biologisch relevante toepassingen in de interieurbouw, veilig ingezet worden. Met 30 mm dikte is deze dubbel zo dik als een OSB-plaat en is gemaakt van gezaagd, geschaafd en gedroogd zilversparrenhout.

Bij houtvezelplaten worden nog kleinere houtstukken gebruikt dan bij spaanplaten. Verwerkt wordt dan of nat zonder bindmiddel voor vezelplaten of droog met lijm. Houtvezelplaten worden geluids- en warmteisolerend in de interieurbouw ingezet, MDF-platen worden in de meubel- en interieurbouw gebruikt.

In tegenstelling tot de kruislings liggende vezels van de multiplexplaten, zijn bij de massieve timmerpanelen alle lamellen in dezelfde vezelrichting geordend. Ze lijken het meest op massief hout en worden hoofdzakelijk in de meubelbouw ingezet.