-fgroup.content.material.aluminium.title-trans-

Aluminium

Aluminium nauwkeurig en met weinig spanen zagen met machines geproduceerd door Felder.

-fgroup.content.material.aluminium.title1-trans-

 

 

Wat is aluminium?

Het materiaal aluminium wordt als lichtmetaal beschouwd en heeft een hoge specifieke sterkte. Vergelijkt men aluminium met staal, is het materiaal aluminium met dezelfde sterkte ongeveer half zo zwaar en heeft desalniettemin een groter volume.

"Deze voordelen heeft aluminium."

Een wezenlijk voordeel van aluminiumbewerking is dat de benodigde energie tegenover staalbewerking wel een derde minder is. Ook om te bewerken is dit materiaal excellent, omdat aluminium legeringen een hoge hardheid hebben en dus de verspaning makkelijker wordt. Bepaalde basisvoorwaarden moeten echter in acht worden genomen bij de verwerking van aluminium.

Bewerken van aluminium.

Aluminium kan goed verspaand worden. Maar, voordat met draaien, frezen en boren begonnen kan worden, is het essentieel te weten met welk soort aluminium gewerkt wordt. Het verspanen van aluminium is namelijk per soort verschillend en afhankelijk van de legering en de microstructuur van het materiaal. Bovendien hoort met het bewerken van aluminium erop gelet te worden, dat tijdens de bewerking de heersende temperatuur snel in het bereik van het smeltpunt kan komen. Dit heeft tot gevolg, dat het gesmolten aluminium aan het gereedschap kleeft en aldus de spaanruimte verstopt. Voor een perfect aluminiumverwerkings-resultaat is het juiste samenspel tussen materiaaleigenschappen en het verwerkende gereedschap nodig.

 

Machines en gereedschappen voor aluminumbewerking.

Aluminiumbewerking bestaat uit meerdere soorten. De bekendste zijn zagen, frezen en boren. Ook kan aluminium door schuren, draaien en lassen tot het gewenste eindresultaat gevormd worden. Voor elke bewerkingsmethode zijn speciale machines en snijgereedschappen met spaanhoeken en zaagbladen noodzakelijk. Alle gereedschappen moeten op het lichtmetaal aluminium afgestemd zijn. Als snijmateriaal wordt meestal een zeer hard metaal of diamant voor aluminium gebruikt.

Aluminiumbewerking materiaal Felder Group