-fgroup.content.material.panel.title-trans-

Plademateriale

Felder Group maskiner for en fuldstændigt præcis og produktiv bearbejdning af pladematerialer.

-fgroup.content.material.panel.title1-trans-

Bearbejdning af pladematerialer

Uundværlig i bearbejdningen af pladematerialer er ud over fuldstændig glatte og stabile arbejdsborde især skarpt og stabilt kørende værktøj for at undgå sprækkede og splittede overflader.

Hvad er pladematerialer?

Træpladematerialer som krydsfíner, spån- og fiberplader får man ikke af et stykke som en massiv træplade. De produceres ved en forbindelse af mindre træ-elementer i forskellige udformninger.

"Træpladematerialer har disse fordele."

Træpladematerialer "arbejder" ikke særlig meget, er fri for grene og vækst og har på alle flader samme egenskaber og kan produceres med store overflader. Dermed er træpladematerialer naturligvis også væsentligt billigere end massivt træ.

Hvilke typer pladematerialer findes der?

Pladerne er limet ind over hinanden i lag i fibernes retning mod hinanden, hvorved der opstår en høj fasthed og stabilitet. Multiplexpladen består af mindst fem lag og har en minimumstykkelse på 12 millimeter. Disse træplader af krydsfiner bruges især som konstruktionselementer til store konstruktioner af træ. Snedkerpladen består af mindst tre lag. Mellem dækfinererne giver et mellemlag af tværgående lister en høj bæreevne. Den anvendes især i møbelfremstilling.

Spånplader fremstilles af sav- og høvlspåner, altså af affaldsprodukter fra træindustrien eller af frisk træ fra udtynding. De små dele bliver omformet med klæbestoffer. En undtagelse er dog OSB-pladen (Oriented Strand Board Plade af udrettede spåner) med 70 procent i længderetningen løbende fibre. Dermed forhøjes OSB-pladens belastning fra det dobbelte helt op til det tredobbelte. Ved beklædning af planker til vægge, gulve, lofte eller i opbygningen af gulvet bruges der primært OSB-plader.

Den "gluefree massiv"-plade er fri for klæbestof og kan dermed også bruges til anvendelser relateret til bygningsbiologi i indvendigt byggeri uden betænkeligheder. Med en tykkelse på 30 mm er den dobbelt så stærk som en OSB-plade og består af savet, høvlet og tørret hvidt grantræ.

Ved træfiber-plader bliver der brugt endnu mindre træelementer end ved spånplader. Den videre forarbejdning sker i våd tilstand uden bindemiddel til plader af bløde fibre eller i tør tilstand med klæbestof. Plader af bløde fibre indsættes som lyd- og varmeisolerende i inventar, MDF-plader bruges i møbler og inventar.

I modsætning til de korslagte fibre i krydsfinerpladerne er alle lameller i plader af massivt træ lagt i samme fiberretning De ligner massivt træ meget og bruges primært til fremstilling af møbler.