Testimonios de los clientes

Elmlock Kitchens and Millwork, Estados Unidos

Pete Steele, Estados Unidos

Plus Closets, Estados Unidos

Andrew Grossman, Estados Unidos

Peter Hoppe, Austria

Hide and Stitch, Reino Unido

http://www.hideandstitch.co.uk

Andy – AA Joinery, Reino Unido

Christophe Ettwiller, Francia

Firma Kolb & Dieng, Alemania

Klaus Seiwald, Austria

Keith Wilson, Reino Unido

Cbros Services, Reino Unido

VPK Joinery LTD, Reino Unido

Andrew, Malmo Kitchen & Interiors, Suecia

Elie Mchaham, Líbano

Hannes Vötter, Austria

http://www.reno4.net

Lorenz & Markus Utz, Alemania

Mark Kilroy, Reino Unido

Adolfo, IMFASA, ZARAGOZA, España

Mathieu Graff, Menuiserie Ebenisterie, Francia

Michał Kuciński, Polonia

Dariusz Taper, Polonia

Dasmesh Enterprisis, India

Arian Maryam, Irán

Mr. Babae, Irán

EKAA Furniture & Interiors, India

Piotr Bogusia, Polonia

Juan Cabañas, España

STSB Bygg & Snickerifabrik, Suecia