Regulamin zwrotu towarów

 

1. Informacje podstawowe

Artykuły zakupione od firmy FELDER można zgłaszać do zwrotu na stronie internetowej rma.felder-group.com, pod warunkiem zachowania postanowień obowiązującego regulaminu zwrotu towarów.  Przy czym prawo odstąpienia od umowy jako konsumenta nie zostaje naruszone. Informacje odnośnie prawa odstąpienia od umowy zawarte są w OWU.

Artykuły wysłane przez firmę FELDER, które zostały zgłoszone do zwrotu firmie FELDER w ciągu 30 dni od ich otrzymania, kwalifikują się do zwrotu, pod warunkiem, że są kompletne i w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym. W przypadku zgłoszenia co najmniej jednego artykułu do zwrotu za pośrednictwem portalu ds. zwrotów, dostępne będą do wyboru różne opcje zwrotu w zależności od artykułu i powodu zwrotu. W przypadku braku dostępu do Internetu należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy FELDER.

>> Przejdź do portalu ds. zwrotów

>> Przejdź do oddziałów

 

2. Procedura zgłaszania zwrotu

Aby zgłosić do zwrotu artykuł zamówiony w firmie FELDER, należy postępować w następujący sposób:

1. Odwiedź nasz portal ds. zwrotów i zaloguj się, podając swoje dane klienta. Swoje dane klienta znajdziesz na liście przewozowym lub fakturze.

2. Wybierz artykuły, które chcesz zgłosić do zwrotu, i liczbę sztuk dla każdego z nich.

3. Podaj swoje dane kontaktowe, dzięki którym w razie potrzeby będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

4. Wyślij formularz zwrotu.

Po przekazaniu formularza zwrotu otrzymasz automatyczne potwierdzenie odbioru od firmy FELDER ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego dalszego przetwarzania.

>> Przejdź do instruktażowego filmu wideo

 

3. Przebieg procedury zwrotu towarów w firmie FELDER

Zgłoszenie: w ciągu 30 dni od otrzymania produktu zgłoś jego zwrot na portalu ds. zwrotów.

Wydruk potwierdzenia zwrotu: po zatwierdzeniu przez firmę FELDER (zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych) formularza zwrotu, otrzymasz drogą elektroniczną odpowiednie potwierdzenie zwrotu. Zwracany towar musi dotrzeć do firmy FELDER w przeciągu 30 dni od otrzymania od nas potwierdzenia zwrotu. Pamiętaj, że dokonanie zwrotu jest możliwe tylko w określonym czasie, a po jego upływie zwroty nie będą już możliwe. Wszelkie koszty ponosi zwracający.

Pakowanie: następnie zapakuj artykuły przewidziane do zwrotu zgodnie z wytycznymi firmy FELDER dotyczącymi pakowania (patrz punkt 5).

Naklejenie wydrukowanego potwierdzenia zwrotu: w następnej kolejności naklej odpowiednie potwierdzenie zwrotu w dobrze widocznym miejscu na opakowaniu. Pamiętaj, że potwierdzenie zwrotu zostało sporządzone na podstawie dokonanego zgłoszenia zwrotu, a tym samym obowiązuje tylko dla artykułów zgłoszonych do zwrotu. Aby mieć pewność, że zwrócona zostanie prawidłowa kwota, nie odsyłaj artykułów z różnych zamówień w jednej paczce. W przypadku nadużyć wynikających z nieprawidłowego wykorzystania przygotowanego potwierdzenia zwrotu firma FELDER zastrzega sobie prawo do odliczenia wszelkich kosztów przesyłki od należnej kwoty zwrotu.

Wysyłka: po zatwierdzeniu formularza zwrotu otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące dalszego przetwarzania zgłoszonego zwrotu.

 

4. Warunki zwrotu towarów i często zadawane pytania (FAQ)

Jakie artykuły mogę zgłosić do zwrotu?

Aby zwrócić zamówiony artykuł, prosimy o jego zgłoszenie do zwrotu w ciągu 30 dni za pośrednictwem portalu ds. zwrotów. Artykuły wysłane przez firmę FELDER, które zostały zgłoszone do zwrotu firmie FELDER w ciągu 30 dni od ich otrzymania, kwalifikują się do zwrotu, pod warunkiem, że są kompletne i w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym. Zafoliowane i/lub zaplombowane artykuły możemy przyjąć tylko w stanie nieotwartym i nieużywanym. Artykuły wykonane na specjalne zamówienie, oprogramowania i licencje oraz bony generalnie nie podlegają zwrotowi.

Jak postępować w przypadku zwrotów zgłaszanych w ciągu 30 dni?

Zamierzone zwroty w okresie 30 dni od otrzymania towaru można zgłaszać za pośrednictwem portalu ds. zwrotów. W pierwszej kolejności sprawdź dołączone materiały informacyjne jak np. instrukcję obsługi, aby zapoznać się z poprawnym użytkowaniem urządzenia wzgl. produktu. Jeśli rozwiązanie problemu nie będzie możliwe za pomocą dołączonych materiałów informacyjnych, artykuły wysłane przez firmę FELDER można zgłosić do zwrotu za pośrednictwem portalu ds. zwrotów.

Jak postępować w przypadku zwrotów zgłaszanych po terminie 30 dni?

W celu zgłoszenia zamierzonego zwrotu w terminie późniejszym niż 30 dni od otrzymania towaru korzystanie z naszego portalu ds. zwrotów jest niestety niemożliwe. W pierwszej kolejności sprawdź dołączone materiały informacyjne jak np. instrukcję obsługi, aby zapoznać się z poprawnym użytkowaniem urządzenia wzgl. produktu. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Prosimy nie przesyłać na nasz adres żadnych zwrotów artykułów bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę FELDER. Niezatwierdzone zwroty nie będą przyjmowane przez firmę FELDER i będą odsyłane na koszt nadawcy.

>> Przejdź do formularza kontaktowego

Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Po odesłaniu na nasz adres jednego lub więcej artykułów firma FELDER przeprowadzi dokładną kontrolę, biorąc pod uwagę stan artykułu, czas zwrotu i powód zwrotu. W zależności od przypadku i okoliczności taka kontrola może trwać nawet kilka tygodni. Po zakończeniu kontroli i w zależności od jej wyniku klienci otrzymają notę uznaniową na kwotę będącą równowartością zwróconych artykułów (pomniejszoną o wszelkie opłaty związane z przygotowaniem zamówienia). W przypadku odrzucenia zwrotu firma FELDER nawiąże kontakt z każdym klientem osobno.

Co to jest opłata manipulacyjna?

W przypadku zwrotów, które nie spełniają naszych warunków dotyczących zwrotów, firma FELDER zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych w wysokości do 35% wartości artykułów.

Jakie sposoby dostawy są dostępne?

Rozróżniamy dwa sposoby dostawy możliwe w przypadku zwrotu towarów firmie FELDER:
- sposób dostawy 1: nadanie paczki przez klienta,
- sposób dostawy 2: odbiór paczki przez spedytora.
Firma FELDER wyznacza sposób dostawy w zależności od objętości i wagi przesyłki.

 

5. Wytyczne firmy FELDER dotyczące pakowania

Informacje ogólne

Masz istotny wpływ na bezpieczny i terminowy powrót przesyłki do firmy FELDER. Wystarczy, że będziesz przestrzegać następujących wytycznych i procedur dotyczących pakowania określonych przez firmę FELDER:

• Użyj wytrzymałego kartonowego pudełka z nieuszkodzonymi klapami bocznymi.
• Usuń wszystkie naklejki z opakowania, np. informacje o towarach niebezpiecznych i inne nieaktualne oznakowania przewozowe.
• Zawiń każdy artykuł osobno.
• Zastosuj materiały amortyzujące odpowiednie do zawartości opakowania.
• Użyj mocnej pakowej taśmy klejącej.
• Nie używaj sznurków do paczek ani papieru pakowego.
• Użyj potwierdzenia zwrotu przekazanego przez firmę FELDER.
• Użyj etykiety adresowej, z której jasno wynika, jaki jest adres nadawcy (imię i nazwisko, numer telefonu, pełny adres).

Waga i wielkość doręczanych paczek

We współpracy z firmą kurierską firma FELDER określiła następujące wytyczne dotyczące wagi i wielkości paczek i palet:
Poniższe ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie do pojedynczych paczek. Nie istnieją ograniczenia co do całkowitej wagi przesyłki ani całkowitej liczby paczek w przesyłce.

• Paczki mogą ważyć maksymalnie 30 kg.
• Długość wraz z obwodem paczki może wynosić ogółem 300 cm.
• Paczki mogą mieć długość 220 cm.

Uwaga: W przypadku paczek lub palet przekraczających powyższe ograniczenia dotyczące wielkości i wagi będzie naliczana dopłata z tytułu przesyłki ponadgabarytowej.

Wysyłki paletowe

Podczas paletyzowania przesyłki do firmy FELDER postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić, że paleta dotrze do nas bezpiecznie i na czas:

• Wybierz solidną paletę, która jest w stanie wytrzymać ciężar przesyłki (palety wysokiej jakości są wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego i mogą ważyć od 9 do 32 kg).
• Wybierz wytrzymałe kartonowe pudełka i ułóż je na palecie.
• Użyj folii stretch do zabezpieczenia przesyłki na palecie.
• W przypadku wysyłek paletowych o masie powyżej 70 kg (150 funtów) przymocuj metalowe lub niełamliwe plastikowe pasy na wszystkich bokach pudła lub palety.
• Na każdej palecie przesyłki przyklej potwierdzenie zwrotu dostarczone przez firmę FELDER.
• Na każdej palecie przesyłki podaj dane kontaktowe nadawcy (imię i nazwisko, numer telefonu, pełny adres).

Oznakowanie ciężkich paczek

W przypadku paczek o masie powyżej 30 kg bardzo ważny jest dobór właściwych materiałów opakowaniowych i upewnienie się, że nadają się one do cięższych towarów. Aby bezpiecznie zapakować ciężką paczkę, należy przestrzegać następujących punktów:

• Pudła kartonowe muszą być mocne, najlepiej, aby były zszywane lub spięte, a nie tylko klejone. Sprawdź wytrzymałość pudła kartonowego, sprawdzając certyfikat jego producenta, zwykle umieszczony na spodzie pudełka, aby upewnić się, że maksymalny rozmiar i maksymalna masa brutto nie zostały przekroczone.
• Używaj nowych pudeł kartonowych, które są nadal w pełni wytrzymałe i nie zostały uszkodzone przez wilgoć ani wcześniejsze użycie.
• Uszczelnij pudło kartonowe wytrzymałą taśmą samoprzylepną (najlepiej wzmocnioną), przyklejając po trzy pasy na górze i na dole pudła, tak aby środkowy szew i dwa szwy brzegowe były szczelnie zamknięte.
• Do ochrony zawartości ciężkich paczek używaj tylko gęstego, wytrzymałego materiału amortyzującego. Granulat styropianowy czy zmięty papier nie zapewniają skutecznej ochrony przesyłki, ponieważ te materiały gniotą się i przesuwają pod dużymi obciążeniami. Przycięte na wymiar kawałki tektury falistej lub dokładnie dopasowane osłony z pianki są bardziej efektywne i zwiększają wytrzymałość zewnętrznego pudełka kartonowego.
• W przypadku łączenia ze sobą paczek wszystkie paczki muszą być zapakowane do jednego pudła kartonowego, które jest na tyle wytrzymałe, aby utrzymać całkowitą masę wszystkich paczek.
• Dozwolone jest łączenie ze sobą tylko paczek o tej samej wielkości.