Gyors megrendelés
Ön jelenleg itt van:
Shop
ÁSZF

ÁSZF

Online Webshop Általános Szerződési Feltételek

1.          Hatály, fogalom-meghatározások

1.1.      A jelen Online Webshop Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya valamennyi a FELDER KG (székhely: AT-6060 Hall in Tirol, KR-Felder-Strasse 1., Ausztria; nyilvántartó hatóság: Landesgericht Innsbruck; cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám: FN 213629 k; közösségi adószám: ATU52453606, képviseli: Johann Georg Felder és Martin Felder, tel.: +36/87-510 770, +36/1-766 1950 és +43522358500, fax: +36/87-510 781, +43522356130, e-mail: [email protected]) (a továbbiakban: FELDER KG) és a magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személy vevő (a továbbiakban: Vevő) között a www.felder-group.com/hu-hu/shop címen elérhető online webshopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében megkötött – ún. távollevők között kötött - adásvételi szerződésre terjed ki.

1.2.        A FELDER KG online webshop csak a jelen ÁSZF elfogadásával használható, ezért csak akkor vásároljon az online webshopban, ha a jelen ÁSZF-et megismerte és kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF elfogadása a vásárlás menetében az erre szolgáló négyzetre (checkbox) kattintással történik.

1.3.        A FELDER KG fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et ill. az online-webshopon elérhető termékek körét és a vételárát egyoldalúan módosítsa, az ilyen módosítások azonban nem alkalmazandók azokra a megrendelésekre, amelyeket a módosítást megelőzően a FELDER KG már elfogadott.

1.4.        A FELDER KG ÁSZF-től eltérő, valamint a Vevő részéről esetleg fennálló általános szerződési feltételek csak akkor hatályosulnak, ha alkalmazásukat kifejezetten és írásban a felek kikötötték. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.5.        A jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1 § 3. bek.; a továbbiakban: Fogyasztó).

1.6.        A fizetés megtörténtével vélelmezni kell, hogy a Vevő cselekvőképességében nem korlátozott, vagy a szerződést a törvényes képviselőjük útján, vagy utóbbi együttműködésével és beleegyezésével  kötötték meg.

1.7.        Amennyiben a FELDER KG minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webshop felületén, - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült, illetve szokásos árától jelentősen eltérő (pl. rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os) árra, vagy vételár összegszerűségében a helyiérték elírására (pl.: 100.000,- Ft helyett 10.000,- Ft), akkor a FELDER KG nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A Vevőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

 

2.          A szerződés létrejötte, a vásárlás módja

2.1.        A Vevő szabad böngészés során vagy a keresőmező használatával választhatja ki a megvásárolni szándékozott terméket a www.felder-group.com/hu-hu/shop honlapon. A Vevő választhat, hogy a belépés már regisztrált Vevőként történik, vagy új Vevőként kíván regisztrálni, vagy regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha a Vevő korábban már regisztrált Vevőként vásárolt a FELDER KG webáruházában, meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Vevőként szeretne regisztrálni, akkor meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer rögzít, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkezni. Regisztráció nélküli vásárlás esetén szintén szükséges megadnia adatait, amit azonban a rendszer nem tárol a következő vásárlásához.

2.2.        Az online vásárlás technikai lépései:

2.2.1.               kosárba helyezés;

2.2.2.               fizetés módjának kiválasztása;

2.2.3.               az átvétel módjának kiválasztása

2.2.4.               az esetleges adatbeviteli hibák ajánlattételt megelőző azonosítása, esetleges kijavítása;

2.2.5.               fizetési kötelezettséggel járó végleges megrendelés leadása;

2.2.6.               előlegfizetés (on-line bankkártyás fizetés esetén);

2.2.7.               automatikus tájékoztató e-mail megküldése a Vevőnek

2.2.8.               a megrendelés visszaigazolásának megküldése a Vevőnek.

2.3.        Az ügyfél kiválaszthatja a szolgáltató kínálatából a termékeket, különösen a szerszámokat és a gépeket, és a „kosárba” gombbal virtuális kosárba gyűjtheti azokat. A „megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva a vevő a megrendelést elküldi a FELDER KG felé és ezzel kötelező érvényű (ajánlati kötöttséget eredményező) vételi ajánlatot tesz a FELDER KG felé. A megrendelés leadása előtt az ügyfél bármikor megváltoztathatja és megtekintheti az adatokat.

2.4.        A megrendelés kizárólag akkor adható le és továbbítható, ha a Vevő bejelöli a négyzetet annak megerősítéséhez, hogy elfogadja az „ÁSZF-et” és az „Adatvédelmi tájékoztató” előírásait tudomásul vette.

2.5.        A megrendelés leadásakor a Vevő

2.6.        A FELDER KG haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése beérkezett. Ez a tájékoztatás csak azt dokumentálja, hogy a FELDER KG a Vevő megrendelését (vételi ajánlatát) megkapta, így az nem tekinthető a megrendelés elfogadásának, ill. nem eredményezi a FELDER KG szerződéskötési kötelezettségét vagy a szerződés létrejöttét.

2.7.        A Vevő megrendelését (vételi ajánlatát) a FELDER KG teljeskörű ellenőrzést követően, az ügylet lényeges feltételeit rögzítő, így különösen a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról és a szállítás/átvétel várható időpontjáról tájékoztató e-maillel legkésőbb 48 órán belül igazolja vissza. A – ún. távollevők között kötött – adásvételi szerződés az online webshopban való megrendelésnek a FELDER KG részéről a jelen pont szerint történő visszaigazolásával jön létre a Vevő és a FELDER KG között.

2.8.        A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a FELDER KG –hez, mint eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

2.9.        Amennyiben a FELDER KG 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól és a szerződés a Vevő és a FELDER KG között nem jön létre.

2.10.     Az online rendelések feldolgozása, időtartama az árukészlet állapotától, illetve a bejövő megrendelések számától is függ. A megrendelések az árukészlet függvényében kerülnek feldolgozásra, ami akár azonnali feldolgozást is jelenthet. A Vevő köteles a végleges megrendelés leadása előtt pontosan tájékozódni a termékekről és ellenőrizni a megrendelését.

2.11.     Amennyiben a Vevő a megrendelés leadása után észleli, hogy a megrendelés adatai mégsem helyesek, a FELDER KG webshop-ügyfélszolgálatán a +36/87-510 770, +36/1-766 1950 és +43522358500, fax: +36/87-510 781, +43522356130, vagy az [email protected] e-mail címen a H-P: 9-12, és 13-17 óra közötti nyitvatartási időben van lehetősége a javítást kezdeményezni.

2.12.     A FELDER KG a megrendelés elfogadásakor, de legkésőbb az áru átadásakor megküldi a Vevőnek a szerződés szövegét.

2.13.     A szerződés nyelve a magyar, más nyelvekre történő fordítások kizárólag tájékoztató jellegűek, eltérés esetén  a magyar szöveg az irányadó.

 

3.         Szállítás, termék elérhetőség

3.1.        A Vevő a megrendelést követően elektronikus tájékoztatást kap a megadott e-mail címére a kiszállítás várható időpontjáról. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolását (a szerződés létrejöttét) és a vételár maradéktalan megfizetését követő 30 nap. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási határidő a megrendelés visszaigazolását (a szerződés létrejöttét) követő 30 nap.

3.2.        Amennyiben a megrendelés visszaigazolását (szerződés létrejöttét) követően bármely okból (pl.: készlethiány, vis maior, rendkívüli helyzet, szükséghelyzet, ill. veszélyhelyzet vagy pandémia miatti korlátozások) a termék legyártása, beszerzése vagy kiszállítása jelentős nehézségekbe ütközne, vagy az jelentős késedelemmel járna, a FELDER KG írásban tájékoztatja erről a Vevőt, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni. A FELDER KG a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a FELDER KG az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben a Vevő a FELDER KG tájékoztatását követően a 14 napos határidőben nem áll el a szerződéstől, úgy nem hivatkozhat a FELDER KG késedelmes teljesítésére..

3.3.        A kiszállítás csak magyarországi címre lehetséges.

3.4.        A kiszállítás postai úton vagy futárszolgálat, ill. csomagküldő szolgálat közreműködésével történik munkanapokon. Amennyiben a csomagot a Vevő nem tudja átvenni, a kiszállítást végző cég - saját kézbesítési feltételei szerint - ismételten megkísérli a kiszállítást.

3.5.        A kárveszély fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a termék szállítónak történő átadáskor száll át a Vevőre. A Vevő köteles a termék, illetve a csomagolás sértetlenségéről az átvétel során meggyőződni. Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Vevő az átvételkor nem jelzi a kiszállítást végző cég felé a termék vagy csomagolás sérülését, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a termék/csomagolás a kézbesítéskor sértetlen volt.

3.6.        A FELDER KG – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult részszállításra és adott esetben a részszállítmányok külön-külön leszámlázására.

 

4.         A tulajdonjog fenntartása

4.1.        A termékre a FELDER KG a vételár és a járulékos költségek maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.

 

5.         Árak és költségek

Árak: a FELDER KG által alkalmazott árak a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webshopban a termékek mellett fel vannak tüntetve. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási és csomagolási költséget.

5.1.        Az árak euró pénznemben kerülnek feltüntetésre és a megrendelések ellenértéke euró pénznemben fizetendő.

5.2.        Költségek: A szállítási és csomagolási költség pontos összege a fizetési folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt kerül feltüntetésre. A szállítási és csomagolási költségen felüli, egyéb költség nem merül fel a vásárlás kapcsán.

 

6.         Fizetés, fizetési módok

6.1.        A fizetési módot a Vevő vásárlási folyamat során, a „megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintást (a megrendelés elküldését) megelőzően választja ki a felkínált fizetési lehetőségek közül.

6.2.        A regisztrált Vevő bármikor megváltoztathatja a felhasználói fiókjában elmentett fizetési módot.

A vételár megfizetése a szerződés megkötését követően azonnal esedékes.

On-line fizetés esetén a Vevő előleget fizet, az előlegfizetés ténye azonban nem eredményezi a szerződés létrejöttét. Amennyiben a szerződés a 2.7. pont rendelkezései szerint nem jön létre, úgy a FELDER KG a bankszámláján jóváírt előleg összegét a 2.9. pontban foglalt határidő elteltét követő 8 napon belül a Vevő részére visszafizeti.

6.3.        A termék kifizetésével kapcsolatban a Vevőnél felmerülő összes költség, - különösen de nem kizárólag a tranzakciós illeték, banki átutalás költsége, vagy banki készpénz befizetés költsége – a Vevőt terheli.

6.4.        Valamennyi fizetési mód esetén a Vevő a számlát e-mailben kapja meg.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a fizetés on-line fizetés esetén a fizetési kötelezettséggel járó végleges megrendelés leadását követően azonnal esedékes, utánvétes megrendelés esetén pedig átvételkor, míg előre utalás esetén a megrendelés leadását követő napon.

6.5.        A készpénzben történő fizetés eltérő megállapodás hiányában nem lehetséges.

6.6.        Fizetési késedelem esetén a fizetés csak valamennyi járulékos költség (késedelmi kamatok, esetleges peres, ill. peren kívüli behajtási költségek, ügyvédi díjak) kifizetésekor számít teljesítettnek. A beérkező fizetéseket először a legrégebbi tartozásokra számoljuk el, ezen belül először a járulékos költségeket, majd a kamatokat, s csak ezután a tőketartozást.

6.7.        A Vevő 5 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a FELDER KG jogosult e-mailben felszólítani a Vevőt arra, hogy a tartozását 5 napon belül fizesse meg, amelynek eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől e-mailben küldött nyilatkozatával elállni.

6.8.        Átvétel módja: A termék átvételének módját (pl. posta, csomagküldő szolgálat, személyes átvétel, stb) a Vevő vásárlási folyamat során, a „megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintást (a megrendelés elküldését) megelőzően választja ki a felkínált átvételi módok közül.

6.9.        Amennyiben a Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a FELDER KG-hez, a FELDER KG a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

6.10.     A FELDER KG visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a Termék teljes vételára és a szállítási, csomagolási díj nem került teljes mértékben kifizetésre, a FELDER KG a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

 

7.         Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság

7.1.      Kellékszavatosság

7.1.1.               A Vevő a FELDER KG hibás teljesítése esetén a FELDER KG -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, úgy a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. Fogyasztónak nem minősülő Vevő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a FELDER KG -nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a FELDER KG a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a FELDER KG költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról az előző pontban foglalt sorrend megtartása mellett - egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a FELDER KG adott okot.

7.1.2.               A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a FELDER KG -vel. Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

7.1.3.               A Vevő közvetlenül a FELDER KG -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.1.4.               A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a Fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igényének érvényesítéséhez a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a FELDER KG -től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a FELDER KG csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. A jelen pontban foglaltak nem vonatkoznak arra, ha a jelen vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben a FELDER KG bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igényt teljesíteni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.1.5.               Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

7.2.      Termékszavatosság

7.2.1.               A jelen pontban foglalt termékszavatosságra vonatkozó rendelkezések kizárólag Fogyasztónak minősülő Vevő esetén alkalmazandók. A Vevő a termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy a jelen pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet, a Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.2.2.               Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.3.               Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

7.2.4.               A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7.3.      Jótállás

7.3.1.               A jótállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag Fogyasztónak minősülő Vevő esetén alkalmazandók.

7.3.2.               A FELDER KG -t a termékeire vonatkozóan a Ptk., a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.3.3.               A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a FELDER KG vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

7.3.4.               Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A jótállás időtartama:

7.3.4.1.                      10 000 Ft-ot elérő, de 100 000 f Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

7.3.4.2.                      100 000 Ft-ot meghaladó, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

7.3.4.3.                      250 000 Ft eladási ár felett 3 év.

7.3.5.               A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7.3.6.               A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A Vevő a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül köteles a hiba okát a FELDER KG –nál bejelenteni. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7.3.7.               A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Vevő részére történő rendelkezésre bocstátásának elmaradása nem érinti a jótállás érvényességét.

7.3.8.               A fogyasztó Vevő jótállási igénye nem érvényesíthető, ha

7.3.8.1.                      igényét határidőn túl jelenti be,

7.3.8.2.                      ha a FELDER KG bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő, helytelen kezelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, karbantartás elmulasztása, elemi kár, természeti csapás, rongálás, vagy egyéb az átadás után keletkezett okból következik be. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ha a nem profi gépet nem háztartási célra használják, ilyen pl.: kereskedelmi, demonstrációs célok, bérmunka-végzés, vagy ipari jellegű tevékenység;

7.3.8.3.                      ha a hiba a terméken kívül álló okból következett be (pl.: nem megfelelő hálózati feszültség vagy üzemanyag, üzemanyag-keverék, kenőanyag), a termék beazonosítása a fogyasztónak felróható okból nem lehetséges, a terméket a FELDER KG munkavállalóin kívül más jogosulatlanul megbontotta, javította;

7.3.8.4.                      a termék javítása a fogyasztó érdekkörében felmerült okból lehetetlen;

7.3.8.5.                      olyan alkatrészeknél, ahol a meghibásodás a rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása, törése következtében áll elő.

7.3.9.               Amennyiben a fogyasztó Vevő jótállási igényével a FELDER KG -hez fordul, a FELDER KG a hibás teljesítés fennállását ellenőriztetheti. A hiba ténye, jellege, keletkezésének lehetséges okai tekintetében a FELDER KG szakvéleményt szerezhet be. A FELDER KG jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.3.10.            Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a FELDER KG -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a FELDER KG a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a FELDER KG költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.3.11.            A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A FELDER KG -nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc (30) napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új, gyári alkatrész kerülhet beépítésre.

7.3.12.            A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a visszaszolgáltatása.

7.3.13.            A FELDER KG az igény bejelentésekor köteles az NGM rendelet 4.§-a szerinti jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztónak minősülő Vevő rendelkezésére bocsátani, továbbá a termék javításra való átvételekor átadni az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervényt. 

7.3.14.            A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a FELDER KG, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

7.3.15.            A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a FELDER KG köteles feltüntetni a javítási esemény adatait a jótállási jegy soron következő javítási szelvényének tőpéldányán. Javítás esetén leválasztja a tőpéldányról a FELDER KG által eladáskor kitöltött javítási szelvényt.

7.3.16.            A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a FELDER KG -t terhelik.

7.3.17.            A termék tárolása vonatkozásában külön a FELDER KG külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ha a Vevő a kijavított, kicserélt, vagy – nem hibás teljesítés miatt – elutasított, javítatlan terméket a megadott időpont után megfelelő határidő alatt felszólításra nem szállítja el, és annak máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy költség előlegezésével járna, a FELDER KG, ill. a szerviz a terméket értékesítheti, vagy a tárolásért, őrzésért díjat számolhat fel. Az értékesítésből befolyt összeg a Vevőt illeti meg, azonban köteles a FELDER KG-nek, ill. a szerviznek a termék értékesítésével, illetve őrzésével kapcsolatos költségeit megtéríteni.

7.3.18.            A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7.3.19.            A jótállás tekintetében a termékhez mellékelt jótállási jegy további, egyedi tájékoztatást tartalmazhat.

7.3.20.            A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet minta-tájékoztatót tartalmaz, ami a jelen fejezetben rögzítetteken felül további tájékoztatást ad a fogyasztó Vevők jogairól.

 

8.         Felelősség

8.1.        Sem a Vevő, sem pedig a FELDER KG nem jogosult a másik féllel szemben a Ptk. 6:143. § (2) bek. szerinti elmaradt vagyoni előnyt vagy következményi károkat érvényesíteni, ide nem értve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésének esetét.

 

9.         Fogyasztónak minősülő Vevő elállási/felmondási joga

9.1.        Kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vevőt (Ptk. 8:1 § 3. bek.: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, de gyakorolható az elállási jog már a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is.

9.2.        A fogyasztó Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy az elállási nyilatkozatminta alkalmazásával történhet, amely az alábbi:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett: FELDER KG

Cím: A-6060 Hall in Tirol, KR-Felder Str.1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………… (termék megnevezése)

……………………………… (termék kódja)

…………………………….. (megrendelésszám)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Kelt:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Az elállási nyilatkozat külön is letölthető innen: https://www.felder-group.com/hu-hu/shop/visszavonas

 

9.3.        Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Vevő nyilatkozatát a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a FELDER KG -nek.

9.4.        Ha a fogyasztó Vevő határidőben eláll a szerződéstől, a FELDER KG haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

9.5.        Az elállás vagy felmondás esetén a FELDER KG a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a FELDER KG a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a FELDER KG -t felelősség nem terheli.

9.6.        A FELDER KG mindaddig visszatarthatja a fentiek alapján a Vevőnek visszatérítendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta.

9.7.        Az elállási jog Vevő általi gyakorlása esetén a termék visszaküldésének megszervezését és költségeit a Vevő vállalja.

9.8.        A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt a FELDER KG által a termék átvételére meghatalmazott megbízottnak átadta.

9.9.        A Vevő a terméket, beleértve a termékkel együtt átadott dokumentációt és az eredeti csomagolást, ugyanolyan mennyiségi és minőségi állapotban, tisztán és sértetlenül köteles visszaküldeni, mint amilyen állapotban a termék átvételekor voltak.

9.10.     A Vevő elállás esetén felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő károkért, értékcsökkenésért.

9.11.     A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát

- olyan termék esetében, melyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

- olyan termék esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

10.        Tájékoztatás és tanácsadás, magatartási kódex

10.1.     A termékeink alkalmazási lehetőségeiről nyújtott tájékoztatás, a műszaki tanácsadás és az egyéb adatszolgáltatás nem kötelező jellegű és nem mentesítik a Vevőt, hogy gondosan és alaposan áttanulmányozza a használati utasításokat és más hasonló útmutatókat.

10.2.     A FELDER KG nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

11.       Panaszkezelés

11.1.     Az adásvétellel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén a FELDER KG ügyfélszolgálatán vagy a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon kérhet tájékoztatást a Vevő.

11.2.     A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnését követően elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalok járnak el 2017. január 1-től. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos/Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál indítható eljárás. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/, a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei pedig itt találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

11.3.     A FELDER KG és a fogyasztónak minősülő Vevő közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban FELDER KG -t együttműködési kötelezettség terheli. Belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó esetében a belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek .

11.4.     A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

12.        Domain név, védjegy használata

12.1.     A www.felder-group.com domain név a FELDER KG tulajdona, az online vásárlás a Vevőt nem jogosítja a domain név vagy védjegy, üzleti elnevezés, logó használatára. Az oldalon található információk, fotók, cikkek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett.

12.2.     A webshop szerzői jogvédelem alatt áll. A FELDER KG a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webshopon, valamint a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.3.     A webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a FELDER KG előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a FELDER KG előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

13.        Adatvédelem

13.1.     A FELDER KG a Vevők adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Vevő külön, önkéntesen hozzájárul, - vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

13.2.     A FELDER KG adatkezelési szabályzatában további részletes tájékoztatás található. A FELDER KG adatkezelési szabályzata megtalálható a társaság honlapján az alábbi címen: https://www.felder-group.com/hu-hu/adatvedelem.

 

14.        Záró rendelkezések

14.1.     A webshopon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a FELDER KG nem vállal felelősséget.

14.2.     A Vevő a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és kifejezetten elfogadja, hogy a FELDER KG nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.