Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő és elérhetőségei
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Ausztria

Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal. Az adatvédelemmel kapcsolatban a következő e-mail-címen keresztül kaphat meg minden tájékoztatást: [email protected].

 

Az adatvédelmi nyilatkozat tartalma

Tájékoztató az érintettek jogairól és a panasztételi jogokról

1.     A weboldal és informatikai rendszereink üzemeltetése (karbantartás és biztonság)
2.     A szállítások és szolgáltatások teljesítésével összefüggésben végzett adatfeldolgozás, különös tekintettel termékeink forgalmazására és szolgáltatásaink (pl. képzéseink) nyújtására.
3.     Marketingcélú adatkezelés (ügyfelek megkeresései, ügyfélszolgálat és reklám)
4.     PR-tevékenység.
5.     Pályázati eljárás során történő adatkezelés
6.     Kommunikáció.
7.     Közösségi média

 

Tájékoztató az érintettek jogairól és a panasztételi jogokról

A következőkben arról kaphat tájékoztatást, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait weboldalunk használata során. Weboldalunk alapvetően regisztráció nélkül is felkereshető. Ilyen esetben a rendszer bizonyos adatokat - mint pl. a behívott oldalak, illetve a behívott fájl neve, a behívás dátuma és időpontja - statisztikai célokból elment ugyan a szerverre, de úgy, hogy ezek nem kapcsolhatók közvetlenül az Ön személyéhez. A személyes adatokat, különösen a nevet, a lakcímet vagy az e-mail címet lehetőség szerint önkéntes alapon rögzítjük. Az Ön beleegyezése nélkül az adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.

A megfelelő feltételek teljesülése esetén Ön élhet a következőkben felsorolt, az érintetteket megillető jogokkal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy adott esetben előzetesen igazolnia kell a személyazonosságát.

 • Tájékoztatáshoz való jog: Ön – normál esetben ingyenesen – kérheti annak igazolását, hogy sor kerüle az Ön személyes adatainak feldolgozására, és tájékoztatást kérhet ezen adatok köréről, továbbá a DSGVO (általános adatvédelmi EU-rendelet) 15. cikkelye szerinti tárgykörben.
 • Helyesbítéshez való jog, ha cégünk helytelen vagy hiányos adatokat dolgoz fel Önről (a DSGVO 16. cikkelye).
 • Az Önt érintő személyes adatok törléséhez való jog, ha teljesülnek a DSGVO 17. cikkelyében felsorolt feltételek.
 • Az Ön adatai feldolgozásának korlátozására való jog a DSGVO 18. cikkelye szerint.
 • Az adatok átvihetőségéhez és az Ön által egy automatizált eljárás során rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz strukturált, általánosan elterjedt és géppel olvasható formátumban történő hozzájutáshoz való jog (DSGVO 20. cikkelye).
 • Jogos érdeken alapuló feldolgozás esetén Önt bármikor megilleti a DSGVO 21. cikkelye szerinti ellenvetés joga. Direkt marketing és azzal összefüggő profilozás céljából történő feldolgozás esetén ez a jog korlátozás nélkül áll fenn.
 • A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez azzal érvényes, hogy a visszavonás időpontjáig történt feldolgozás jogszerűségét ez nem érinti.

 

Panasztétel joga
Ha úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása sérti az adatvédelmi rendelet előírásait, vagy sérültek az Ön érintetti jogai, akkor jogában áll panaszt tenni az Ön esetében illetékes felügyeleti hatóságnál (adatvédelmi hatóság), különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a vélt jogsértés helyszíne szerinti EU-tagországban. Ilyen esetben méltányolnánk, ha előtte felvenné velünk a kapcsolatot, és alkalmat adna cégünknek álláspontunk kifejtésére. A felügyeleti hatóságok listáját itt találja: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Ha közvetlenül hozzánk fordulna, akkor a [email protected] címen állunk rendelkezésére az adatvédelmi kérdésekben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tájékoztatásra irányuló kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha hitelt érdemlő módon igazolni tudja felénk a személyazonosságát.

 

 

1. A weboldal és informatikai rendszereink üzemeltetése (karbantartás és biztonság)


A feldolgozás céljai
Felhasználóink személyes adatait alapvetően kizárólag akkor dolgozzuk fel a vállalat weboldalának és informatikai rendszereinek üzemetetése és karbantartása céljából, valamint az adatbiztonság megőrzése és a tisztességtelen, illetve csalárd tevékenységek megakadályozása érdekében, ha ez munkánk végzéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához szükséges.

Jogalap és (elsőbbséget élvező) jogos érdekek
Az Ön adatait a szerződéskötést megelőző lépések, ill. a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (pl. az általános üzleti feltételek, a használatra vonatkozó feltételek és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontjának betartása érdekében), törvényi kötelezettség esetén (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja, pl. a sütik használatába való beleegyezés, a megfelelő adatbiztonság fenntartása), valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján a következő (elsőbbséget élvező) jogos érdekek érvényesítése céljából dolgozzuk fel:

 • Jól működő és megnyerő internetes megjelenés biztosítása,
 • Az adatbiztonság megőrzése,
 • A konszern / vállalatcsoport hatékony belső adminisztrációja.


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás
Az adatok továbbítására célzottan nem kerül sor, ugyanakkor a szolgáltatásaink használói által nyilvánosságra hozott adatok (pl. a megjegyzéseik) nyilvánosak, és akár az egész világon hozzáférhetőek lehetnek. Adott esetben az adatok továbbításra kerülhetnek a bűnüldözési hatóságok, bíróságok stb. részére az adatkezelő vagy harmadik felek jogi követeléseinek érvényesítése érdekében.

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.

LiveZilla
Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.
Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a [email protected] e-mail-címen érhető el.

Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái
Rendszerünk a weboldalunk minden egyes lehívásakor automatizált módon rögzíti a lehívó számítógép rendszerének adatait és információit.
Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IPcíme, a böngésző munkamenet-azonosítója
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A végberendezés adatai (a berendezés azonosítója, a képernyő felbontása, a nyelvre és országra vonatkozó beállítások stb.)
 • Mely weboldalakról jutott el a felhasználó rendszere a weboldalunkra
 • Mely weboldalakat hívta le a felhasználó rendszere a mi weboldalunkon keresztül.


Az adattárolás időtartama
Az internetes megjelenés megfelelő működéséhez szükséges adatokat csak a weboldalainkon tett látogatásának ideje alatt dolgozzuk fel, és csak erre az időre tároljuk őket. Ezen túlmenően a naplóadatokat és az IP-címeket a rendszereink ellen irányuló támadások kivédése érdekében általában 7 napig tároljuk, különleges esetben pedig az adatbiztonsági incidensek felderítése és a kártérítési igények érvényesítése érdekében az adott eset megfelelő rendezéséig.

Adatszolgáltatás
Noha semmilyen törvényi vagy szerződéses adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, az adatokra az internetes megjelenés és informatikai rendszereink megfelelő működéséhez mégis szükség van, hiszen a hiányuk adott esetben hátrányosan befolyásolná azt.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
A begyűjtött adatok egy részét marketingtevékenység céljából tovább kezeljük. Erre a tényre, valamint arra a jogára, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, már az adatgyűjtés pillanatában felhívjuk a figyelmét. Ebben a vonatkozásban kérjük, tartsa szem előtt az adatvédelmi nyilatkozat 3. pontját.

 

2. A szállítások és szolgáltatások teljesítésével összefüggésben végzett adatfeldolgozás, különös tekintettel termékeink forgalmazására és szolgáltatásaink (pl. képzéseink) nyújtására

A feldolgozás céljai
Személyes adatokat termékeink szállítása és szolgáltatásaink nyújtása érdekében gyűjtünk, beleértve a webáruházat, valamint üzleti kapcsolatok esetén harmadik felek szolgáltatásainak igénybevételét is.

Jogalapok és jogos érdekek
Az adatfeldolgozás jogalapját a szerződéskötést megelőző lépések, ill. a szerződéses kötelezettségek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja), továbbá jogi és jogszabályi kötelezettségek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja, különös tekintettel az adó- és járulékszabályokra), valamint a következő (elsőbbséget élvező) jogos érdekek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja) képezik:

 • A saját jogi igények érvényesítése és védelme, különös tekintettel a szavatossági és termékfelelősségi okokból fakadó igényekre
 • A nemteljesítés kockázatának csökkentése (harmadik felek esetében is)
 • Az ügyfelek szállításokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos megkereséseinek megválaszolása; a megtagadás joga bármikor érvényesíthető, amennyiben ez nem ellentétes egyetlen elsőbbséget élvező jogos érdekkel sem (pl. felelősség)
 • A konszern / vállalatcsoport hatékony belső adminisztrációja


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Szükség esetén a következő kategóriákba tartozó címzettek részére továbbítjuk a személyes adatokat:

 • Bankok (a fizetési forgalom lebonyolításához)
 • Jogi képviselők, adott esetben bíróságok
 • Adótanácsadók és könyvvizsgálók (auditálás céljából)
 • Illetékes közigazgatási hatóságok, különösen az adóhatóságok
 • Követeléskezelő társaságok az adósságok behajtása céljából (külföldre ezért csak akkor, ha az adósságot külföldön kell behajtani)
 • Külső finanszírozók, pl. lízingeléssel vagy faktorálással foglalkozó vállalatok és engedményesek, amennyiben a szállítás vagy szolgáltatás ily módon külső finanszírozással valósul meg
 • Azok a szerződő és üzletfelek, akik a szállításban vagy szolgáltatásban részt vesznek, vagy abban részt kell venniük (pl. kézbesítési szolgáltatók)
 • Biztosítók, ha biztosítási szerződést kötnek a szállításra/szolgáltatásra, vagy ha a biztosítási esemény bekövetkezik
 • A törvényileg előírt (hivatalos) statisztikák elkészítését végző hatóságok és intézmények
 • Ügyfelek (a szolgáltatások igénybevevői)
 • Hitelinformációs szolgáltatók


Ezekben az esetekben kizárólag akkor továbbítjuk az adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek, ha az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében előírt megfelelőségi határozat rendelkezésre áll, vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés b, c vagy e) pontjában előírt feltételek teljesülnek (az adattovábbítás az érintett kérésére vagy érdekében hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges), vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás rendelkezésre áll.

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.

LiveZilla
Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.
Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a [email protected] e-mail-címen érhető el.

Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái
Amennyiben ezt a jogos érdekek (a megbízás összege, a finanszírozás módja) indokolttá teszik, a megbízás elfogadása előtt felmérjük a fizetőképességet, és rögzítjük a következő személyes adatokat.
A webáruházban a kosár és rendelési folyamat zavartalan működése érdekében sütiket használunk.

Az adattárolás időtartama
Az adatokat az üzleti kapcsolat lezárultáig vagy a ránk vonatkozó garanciális, jótállási, elévülési és törvényileg előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk; ezen túlmenően a mindenkori olyan jogviták rendezéséig, amelyekben az adatokra bizonyítékként van szükség. Az olyan szolgáltatások esetében, amelyeknél az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) vagy egyéb jogcímek (pl. termékfelelősség) alapján kártérítési igények érvényesíthetőek, az adatokat a szükséges ideig tároljuk.

Adatszolgáltatás
Az általunk kötelezően kért adatok begyűjtése a szerződéskötéshez szükséges.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
A begyűjtött adatok egy részét marketingtevékenység céljából tovább kezeljük. Erre a tényre, valamint arra a jogára, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, már az adatgyűjtés pillanatában felhívjuk a figyelmét. Ebben a vonatkozásban kérjük, tartsa szem előtt az adatvédelmi nyilatkozat 3. pontját.

 

3. Marketingcélú adatkezelés (ügyfelek megkeresései, ügyfélszolgálat és reklám)

A feldolgozás céljai
Ügyféltámogatás és marketing (direkt marketing) az adatkezelő vagy közös adatkezelő céljaira, beleértve a megfelelő hírleveleket, az ügyfelektől érkező megkeresések megválaszolását, valamint a reklámanyagok postai úton történő küldését is

Jogalapok és jogos érdekek
Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekek a következők:

 • A vállalatcsoport termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása
 • Új ügyfelek toborzása és a régi ügyfelek megtartása (bónuszprogramok a hűséges ügyfelek számára)
 • Az ajánlatok vonzerejének fokozása


Tiltakozás
Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor felhívjuk a figyelmét a jogaira.

A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás
Szükség esetén a következő kategóriákba tartozó címzettek részére továbbítjuk a személyes adatokat: Kézbesítési szolgáltatók
A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

 • Nyomdák
 • Hírlevélszolgálatatók


Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap). A marketinget és az ügyfélhűség kialakítását szolgáló tevékenységek érdekében végzett adatkezelés kizárólag olyan adatkezelő céljait szolgálja, akivel üzleti kapcsolatot tartunk fenn; a vállalatcsoport ilyen jellegű céljait szolgáló adatkezeléshez szükség van az érintett előzetes hozzájárulására.

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a [email protected] e-mail-címen érhető el.

Hírlevél
Önnek lehetősége van arra, hogy weboldalunkon a kapcsolatfelvételi űrlap használatával feliratkozzon a Felder KG ingyenes hírlevelére. A hírlevél tájékoztat az aktuális ajánlatokról, az új termékekről, a különleges akciókról és az exkluzív árkedvezményekről a kínálatunkban szereplő árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan. E szolgáltatás keretében és az Ön beleegyezése alapján kiegészítő információkat (összefoglaló néven használati adatokat) gyűjtünk és kezelünk.

Hírleveleink statisztikai elemzéséhez úgynevezett pixelkódot használunk. A pixelkód olyan miniatűr kép, amely a HTML-formátumban elküldött e-mailekbe beágyazva lehetővé teszi egy naplófájl rögzítését és elemzését. Ez azt jelenti, hogy el lehet végezni a hírlevélkampányok elemzését. A pixelkód segítségével megállapíthatjuk, hogy az érintett személyek megnyitották-e az e-mailt. Továbbá azt is látjuk, hogy címzettjeink mely hivatkozásokra kattintottak különösen gyakran, és így a hírlevél tartalmát optimalizálhatjuk és a címzett érdeklődési köréhez igazíthatjuk. Az adatkezelés jogi alapja a hírlevélfeliratkozást követően a felhasználó beleegyezése esetén az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hírlevélküldés során együttműködünk a bécsi székhelyű emarsys céggel (Märzstraße 1, 1150 Wien). Az adatok tárolása és kezelése kizárólag az Európai Unióban történik. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik fél részére. Ha az érintett személyek tiltakoznak az ilyen adatgyűjtés ellen, akkor jelenleg technikai okok miatt csak arra van lehetőségük, hogy a hírlevélről leiratkozzanak.

Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

 • Címadatok vásárlása, címgyűjtések


A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

Sütik
Weboldalunk sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a weboldal használata közben a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. A sütik révén megállapítható az oldalak használati gyakorisága és az azokat használók száma, és elemezhetők az oldalhasználati magatartási formák, de ugyanakkor tartalomkínálatunk is jobban az ügyfelek igényeihez igazítható. A sütik a böngésző-munkamenet lezárulta után is mentve maradnak, és az oldal újbóli felkeresésekor ismét behívhatók. Ha Ön nem szeretné ezt, akkor javasoljuk, hogy állítsa be úgy a böngészőjét, hogy utasítsa el a sütiket.

Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.

LiveZilla
Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.

Az adattárolás időtartama
A webáruházakban az érdeklődők adatait és a profilokat az utolsó ügyfélkapcsolattól számított 3 évig tároljuk. A levelezési és e-mail-címeket a reklámtevékenységek időtartamáig vagy az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hírlevélről történő leiratkozásig tároljuk; ezeken túlmenően akkor kerül sor adattárolásra, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását, vagy az egyéb célból történő adatkezelés hosszabb tárolási időt tesz szükségessé (különös tekintettel az adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában foglaltakra).

Adatszolgáltatás
Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
Az ügyfelek részéről történő megkeresések esetében a megkeresés típusától és a megkeresés feldolgozásától függően adott esetben sor kerülhet további adatkezelésre a szállítással és a szolgáltatásokkal összefüggésben, ehhez bővebben lásd az adatvédelmi nyilatkozat 2. pontját.

 

4. PR-tevékenység


A feldolgozás céljai
Legalább helyi vagy regionális szinten közérdekű információ rendelkezésre bocsátása az adatkezelő feladatairól és szolgáltatásairól.

Tiltakozás
Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor és a rendezvényekre történő meghívás keretében felhívjuk a figyelmét a jogaira.

Jogalapok és jogos érdekek
Az adatkezelés jogalapját a véleménynyilvánítás szabadsága képezi, amelyet az osztrák állami alaptörvény (Staatsgrundgesetz) 13., 17. és 17a. cikkei, valamint az EJEE 10. cikke biztosítanak, továbbá amennyiben a tevékenység publicisztikai céllal történik, az általános adatvédelmi rendelet 85. cikke együttesen az adatvédelmi törvény (DSG) 9. szakasz 2. bekezdésével (képadatok esetében továbbá az adatvédelmi törvény 12. szakasz 2. bekezdés 4. sora, amennyiben elsőbbséget élvező érdek fűződik a kortörténeti események nyilvános reprezentációjához); máskülönben – különösképpen a képadatok nyilvánosságra hozatala esetében – mindig be kell szerezni az érintett hozzájárulását (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja / az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk 2. bekezdés a) pontja).

A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás
Noha az adattovábbításnak nincsenek konkrét címzettjei, ugyanakkor a nyilvánosságra hozatal az általános közvéleménynek szól, és amennyiben az interneten keresztül történik, úgy potenciálisan világszerte bárki számára hozzáférhető lesz.
Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap). A marketinget és az ügyfélhűség kialakítását szolgáló tevékenységek érdekében végzett adatkezelés kizárólag olyan adatkezelő céljait szolgálja, akivel üzleti kapcsolatot tartunk fenn; a vállalatcsoport ilyen jellegű céljait szolgáló adatkezeléshez szükség van az érintett előzetes hozzájárulására.

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a [email protected] e-mail-címen érhető el.

Az adattárolás időtartama
Az adatok tárolásának időtartama arra az időre korlátozódik, amíg azok publicisztikai célokra megfelelők és alkalmazhatóak; amennyiben megfelelő dokumentációs érdek fűződik ehhez, az adatokat tartósan archiváljuk a későbbi (ismételt) felhasználás érdekében a jelen adatkezelési tevékenység kapcsán leírt célokra.

Adatszolgáltatás
Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
Az adatok felhasználására csak az előre meghatározott célokból, továbbá adott esetben az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk 1. bekezdés b) pontjával összhangban közérdekű archiválás, valamint tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor.

 

5. Pályázati eljárás során történő adatkezelés

 

A feldolgozás céljai
A pályázók személyes vonatkozású adatainak határozott időtartamú tárolása és frissítése nem konkrét hirdetés kapcsán benyújtott-önéletrajzok esetén és az álláshirdetésekhez tartozó pályázati eljárásokban, valamint ezek felhasználása a pályázók kiválasztásának és a munkaszerződés megkötésének céljából.

Jogalapok és jogos érdekek
A pályázók adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja (a szerződéskötést megelőző lépések), valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján dolgozzuk fel annak érdekében, hogy a pályázók adatainak előírt tárolási ideje alatt felvehessük Önnel a kapcsolatot, egyedi esetekben pedig ellenőrizhessük az Ön által megadott adatokat, amennyiben ez a mi érdekünkben vagy harmadik fél érdekében elengedhetetlen, mivel az adott állás betöltése különösen magas elvárásokkal jár az Ön megbízhatóságával szemben.

A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás
Az alkalmazottaink kizárólag akkor ismerhetik meg az Ön adatait, ha ez mindenképpen szükséges. Egyes esetekben a megadott referenciák ellenőrzése céljából kapcsolatfelvételre kerülhet sor. Indokolt esetben, amennyiben a megfelelő elsőbbséget élvező érdekek úgy kívánják, előfordulhat, hogy harmadik félnél is ellenőrizzük az Ön által megadott adatokat (pl. feltüntetett képzettségek és egyetemi végzettségek). Ezekben az esetekben kizárólag akkor továbbítjuk az adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek, ha az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében előírt megfelelőségi határozat rendelkezésre áll, vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés b) pontjában előírt feltételek teljesülnek (az adattovábbítás az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása céljából szükséges), vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás rendelkezésre áll.
Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).

Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái
Amennyiben felvesszük a kapcsolatot az Ön által megadott referenciaszemélyekkel, úgy adatokat és információkat gyűjthetünk az érintett harmadik féltől az Ön korábbi munkaviszonyára, illetve tevékenységére, valamint munkateljesítményének szubjektív értékelésére vonatkozóan. (Az ilyen jellegű adatokat és információkat előreláthatólag nem tároljuk.)

Az adattárolás időtartama
Amennyiben nyitott állásra pályázott, személyes adatait a pályázati eljárás befejeztétől számított legfeljebb három évig tároljuk, majd töröljük őket; ez ellen legkorábban az eljárás lezárulta után nyolc hónappal kötetlen formában bármikor tiltakozhat.
Amennyiben nem konkrét álláshirdetésre nyújtott be pályázatot, úgy a dokumentumait legfeljebb három évig tároljuk annak érdekében, hogy ha megfelelő pozíció nyílna meg, felvehessük Önnel a kapcsolatot; ebben az esetben kötetlen formában bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatszolgáltatás
A pályázati eljárás lefolytatásához minden esetben megfelelő módon bizonyítania kell, hogy rendelkezik a betölteni kívánt álláshoz szükséges képzettségekkel, valamint meg kell adnia a szükséges elérhetőségeket. Egyes esetekben az állás betöltéséhez teljesítendő követelményektől függően szükség lehet arra is, hogy további adatok megadását kérjük Öntől (pl. erkölcsi bizonyítvány). Amennyiben nem adja meg a kötelezően szükséges adatokat, akkor figyelmen kívül hagyhatjuk az adott állásra benyújtott pályázatát.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
Amennyiben munkaviszony alakul ki, pályázati dokumentumait a személyzeti adminisztráció céljából tovább kezeljük, kivéve a különleges védelmet élvező adatokat (pl. erkölcsi bizonyítvány). A szerződéskötés előtt minden további információt a rendelkezésére bocsátunk

 

6. Kommunikáció

 

A feldolgozás céljai
Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a weboldalunkon elérhető űrlap révén, e-mailben vagy telefonon, a kommunikációhoz technikailag szükséges adatokat (a kommunikáció módjától függően) összegyűjtjük és feldolgozzuk, így például a telefonszámot, az e-mail-címet, a kapcsolatfelvétel időpontját (adott esetben időtartamát) stb. Ennek során a beérkező e-maileket levélszemétszűrő, tűzfal, víruskereső stb. révén is feldolgozzuk a jelen nyilatkozat 1. pontjában foglalt célokból.

Jogalapok és jogos érdekek
Megadott adatait a megkeresés feldolgozása céljából a megfelelő jogos érdekek alapján az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint dolgozzuk fel. Az adatkezelés további céljai a kommunikáció tartalmától függenek, és az egyes célokat a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjai írják le.

Tiltakozás
A jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés e) és f) pontjaiban foglalt célokból történő adatkezelés esetén, amennyiben erről ott rendelkeznek, Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor (pl. online kérdőívek) felhívjuk a figyelmét a jogaira. Ez a jog nem áll fenn, ha megkeresését vagy kapcsolatfelvételét más okokból (pl. szerződéses kötelezettségekből, törvényi kötelezettségekből, termékfelelősségből) kifolyólag dolgozzuk fel, és azokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott ideig tárolnunk kell.

A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás
A kapcsolatfelvétel céljától függően szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjaiban foglalt, megfelelő adattovábbításra.

Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái
Rendszereink minden kapcsolatfelvétel során rögzítik az érintett által használt kommunikációs eszköz, ill. műszaki rendszer adatait és információit.
Ennek során a következő adatok kerülnek rögzítésre: az érintett elérhetőségei (pl. telefonszáma, e-mail-címe stb.), valamint a kommunikáció időpontja (dátum, idő).

Az adattárolás időtartama
Az adatokat a kommunikációs folyamat lefolytatásához szükséges idő után annak lezárultáig tároljuk; ezen túlmenően a kommunikációs folyamat céljától függően szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjaiban foglalt, hosszabb ideig történő adattárolásra is.

Adatszolgáltatás
Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.

Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása
A megkeresése, ill. a kommunikáció tartalmától függően további adatkezelésre kerülhet sor a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-7. pontjaiban foglalt célokból.

 

 

7. Közösségi média


Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az érdeklődőkkel folytatott kommunikáció és a Felder KG bemutatása céljából több közösségi médiumban is jelen vagyunk.
Ezeket az adatokat piackutatási és reklámcélokra használjuk fel. Ezek magukban foglalják pl. a vállalatcsoport áruinak és szolgáltatásainak reklámozását, az ügyfélszerzést és ügyfélmegtartást, az online és offline jelenlétünk javítását és az általános ügyfélkommunikációt szolgáló intézkedéseket. A felhasználók személyes adatainak kezelése tehát az EU általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint történik. Egy közösségimédia-felület üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a felhasználók hatékony tájékoztatásához és a felhasználókkal való kommunikációhoz.

Jogunkban áll szervereinken visszavonásig személyes adatokat tárolni. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatait legalább az üzleti kapcsolat lezárultáig vagy a ránk vonatkozó garanciális, jótállási, elévülési és törvényileg előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk; ezen túlmenően a mindenkori olyan jogviták rendezéséig, amelyekben az adatokra bizonyítékként van szükség. Az olyan szolgáltatások esetében, amelyeknél az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) vagy egyéb jogcímek (pl. termékfelelősség) alapján kártérítési igények érvényesíthetőek, az adatokat a szükséges ideig tároljuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön nem köteles adatainak átadására a közösségi médián keresztül. Választhat más csatornát is, ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot (weboldal, telefon, e-mail).

Facebook
A Facebookkal közös adatkezelőként üzemeltetünk egy rajongói oldalt az EU általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 26. cikke értelmében. Ezen megállapodás értelmében a Facebook felelős az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos kötelezettségek többségének teljesítéséért, különös tekintettel a következők betartására: átláthatósági kötelezettség, adatbiztonság, az adatok megsértésére („data breach”) vonatkozó bejelentés kötelezettsége és az érintettek jogainak érvényesítése. Ha Ön ilyen kérdéssel fordul hozzánk, azt a Facebooknak továbbítjuk. A Facebook itt tesz eleget az „Insights“-szal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek.

Az Európai Bíróság a C-210/16 eljárásban 2018. június 5-én úgy döntött, hogy a rajongói oldalak üzemeltetése során az „Insights” használata esetében közös felelősség áll fenn a Facebookkal: az adatvédelmet érintő európai kérdésekért a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland felelős.

Az adatkezelésért a Facebokkal közösen vagyunk felelősek, amennyiben befolyást tudunk gyakorolni arra, ahogyan a Facebook az Ön adatait kezeli. 
Azokat az adatkezelési kérdéseket illetően, amelyekért egyedül a Facebook felelős, itt talál információt: A vállalat adatvédelmi irányelvei.

Nekünk, mint a rajongói oldal tulajdonosának nincs befolyásunk az Ön adatainak kezelésére, de felhasználhatjuk azokat a bejegyzéseink szegmentálásához. Ehhez a következő kritériumok alapján elemezzük az adatokat:

 • érintettek kategóriái: rajongók, előfizetők, városi vagy vidéki régiók, nem alapján, nyelv alapján lebontva
 • felhasználói aktivitások statisztikái: összes oldalletöltés száma, „Tetszik”-kattintások, az oldalainkon található bejegyzések és tartalmak használata, elérés, videómegtekintések, hozzászólások, megosztott tartalmak, válaszok, a felhasználók által az oldalon eltöltött idő, végberendezések adatai
 • a Facebook-oldalainkhoz kapcsolódó Facebook-csoportok adatai.


Ha Ön követi rajongói oldalunkat, vagy rajongóként bejegyzi magát, a Facebook-profiljába való betekintés lehetségessé válik a használati feltételeknek és az Ön magánszférára vonatkozó Facebook-beállításainak megfelelően. A Facebook az Ön adatait többek között az „Insights”-statisztikák feldolgozásához gyűjti, az adatvédelmi nyilatkozatával összhangban. Az adatok kezelésére nincs befolyásunk, csupán a nem személyes vonatkozású statisztikákból válogathatunk elemzési céllal, előre megadott kritériumok alapján.

A megtekintett tartalmak alapján felhasználói profilok létrehozására van lehetőség, amelyek a közösségi médiumon belül vagy azon kívül használhatók fel hirdetések céljára. Ezt a műveletet a felhasználó számítógépén tárolt sütik teszik lehetővé. A közösségimédia-felhasználók adatait azonban más módon is tárolhatják a szolgáltatók, elsősorban akkor, ha ezek a felhasználók a közösségi médiumban regisztrálva vannak, és oda be vannak jelentkezve.

Az Ön adatai rendszerint nem kerülnek egyéb célból további feldolgozásra. A kapcsolatfelvétel céljától függően szükség lehet az adatok további feldolgozására általános adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően, mely honlapunkon található.

Ön bármikor kifogással élhet a mi felelősségi körünkbe tartozó adatkezelést illetően, azaz saját maga törölhet hozzászólásokat, lájkokat vagy a rajongói oldalunkkal létesített kapcsolatát, illetve felveheti velünk a kapcsolatot (l. erről „Az érintettek jogai” pontot). Kérjük, hogy a Facebook adatkezelésére vonatkozó tiltakozási és visszavonási jogot illető kérdésekben ehhez a vállalathoz forduljon. A Facebook felelősségébe tartozó kezelési folyamatok ellen itt tiltakozhat: www.facebook.com/settings vagy www.youronlinechoices.com

A rajongói oldalunkon a felhasználók által közzétett vagy megosztott tartalmak és lájkok stb. világszerte elérhetők. A Facebook az Európai Unión kívül is kezel adatokat a „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) és az EU általános adatvédelmi rendelet 45. cikke vonatkozó megfelelőségi határozata alapján. Ezzel a Facebook kötelezi magát az európai adatvédelmi irányelvek betartására. További információkat a Facebook privacy shield- (adatvédelmi pajzs-) státuszáról itt talál. A Facebook által az „Insights” eszköz számára végzett adatgyűjtésére és -feldolgozására nincs befolyásunk.

Instagram
A Felder KG a weboldalán használja az Instagram szolgáltatásainak komponenseit. Az Instagram online fotó- és videómegosztó szolgáltatás, és a Facebook tulajdona. Mikroblog és audiovizuális platform ötvözetéről van szó, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználók az adatokat más közösségi médiában is terjesszék.

Az Instagram üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Az adatkezelésért olyan mértékben vagyunk felelősek, amennyiben arra befolyást tudunk gyakorolni. Azokat az adatkezelési kérdéseket illetően, amelyekért egyedül az Instagram felelős, itt talál információt: Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out

Weboldalunk megtekintésekor olyan Instagram-komponensek indulnak el, amelyek lehetővé teszik a felhasználói viselkedésre vonatkozó információk kinyerését. Ha a mindenkori felhasználó ezzel egy időben az Instagramra is be van jelentkezve, ezeket az adatokat hozzá lehet rendelni a felhasználói profilhoz – ilyenkor az adatkezelést és -tárolást az Instagram végzi. Amennyiben Ön nem járul hozzá ennek a felhasználói profilnak a létrehozásához, ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunk letöltése előtt onnan kijelentkezik.

Ha egy érintett személy nem ért egyet a felelősségi körünkbe tartozó adatok kezelésével, akkor először saját maga törölheti a hozzászólásait és a lájkjait, illetve felhasználóként leállíthatja oldalunk követését (erről további információkat Az érintett jogai pontban talál). Kérjük az érintett személyeket, hogy az Instagram adatkezelésére vonatkozó tiltakozási és visszavonási jogot illető kérdésekben ehhez a vállalathoz forduljanak (Adatvédelmi nyilatkozat/opt-out).

A felhasználók által „szívvel” ellátott hozzászólások adott esetben világszerte elérhetők. Az Instagram, anyavállalatához, a Facebookhoz hasonlóan, az Európai Unión kívül is kezel adatokat a „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) és az EU általános adatvédelmi rendelet 45. cikke vonatkozó megfelelőségi határozata alapján. Ezzel az Instagram, ill. a Facebook kötelezi magát az európai adatvédelmi irányelvek betartására. További információkat az Instagram/Facebook privacy shield-státuszáról itt talál.

LinkedIn
Ezen a weboldalon alkalmaztuk a LinkedIn Corporation komponenseit. Ez a platform olyan közösségi hálózat, amely a meglévő üzleti kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok létrehozására szolgál. Több mint 200 ország 500 milliót meghaladó számú felhasználójával (2018 januári állapot) a LinkedIn az 50 legtöbbet látogatott weboldal egyike. A LinkedIn 2016 decembere óta a Microsoft tulajdona. Üzemeltető vállalata a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Mountain View, CA 94043, USA. Európában a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland felel az európai adatvédelem biztosításáért.

Az adatkezelésért csak abban az esetben vagyunk felelősek, amennyiben arra befolyást tudunk gyakorolni. A LinkedIn-komponens az internetes oldal minden megtekintéskor elindítja a használt böngésző megfelelő megjelenítéseinek letöltését. Ennek a műveletnek a keretében a LinkedIn információkat kap arról, hogy milyen aloldalakat látogatott meg a felhasználó. A LinkedIn beépülő modulokról itt olvashat bővebben.

Ha egy érintett személy egyidejűleg a LinkedInbe is be van jelentkezve, a platform információkat kap a felhasználói viselkedésről (pl. hogy mely aloldalakat látogatta meg, mennyi időt töltött ott, stb.). Ha a beépülő modulok aktívak, ezek az információk az adott felhasználói fiókhoz is hozzárendelhetők. Amennyiben a felhasználó nem kíván ilyen információkat átadni a LinkedInnek, lehetősége van rá, hogy weboldalunk letöltése előtt onnan kilépjen.

A platform lehetőséget ad a célzott hirdetéseket tartalmazó e-mailekre és SMS-üzenetekre vonatkozó személyes preferenciák lemondására. LinkedIn a következő cégekkel működik együtt, amelyek sütiket helyezhetnek el: Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame. Az ilyen sütikre vonatkozó opt-outról itt olvashat. Az érvényes adatvédelmi rendelkezések, valamint a sütikezelés irányelve innen tölthetők le: Adatvédelmi nyilatkozat | A sütikezelés irányelvei

A felhasználók által „lájkkal” ellátott hozzászólások vagy megosztott tartalmak adott esetben világszerte elérhetők. A LinkedIn az Európai Unión kívül is kezel adatokat a „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) és az EU általános adatvédelmi rendelet 45. cikke vonatkozó megfelelőségi határozata alapján. Ezzel a LinkedIn kötelezi magát az európai adatvédelmi irányelvek betartására. További információkat a privacy shield-státuszról itt talál.

Pinterest
A Felder KG a weboldalán használja a Pinterest szolgáltatásainak komponenseit. A Pinterest közösségi hálózat, valamint vizuális keresőmotor, melynek segítségével a felhasználók inspirációkat szerezhetnek, és ezeket az ötleteket virtuális táblákra „kitűzhetik”.

A hálózat üzemeltetője a Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Az európai felhasználók az adatvédelmet érintő kérdéseikkel ide fordulhatnak: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Az adatkezelésért csak abban az esetben vagyunk felelősek, ha arra befolyást tudunk gyakorolni. Azokat az adatkezelési kérdéseket illetően, amelyekért egyedül a Pinterest felelős, itt talál információt: Adatvédelmi nyilatkozat. A felhasználók itt találnak további lehetőséget a tájékozódásra, és azt is megtudhatják, hol és hogyan történik az opt-out.

A Pinterest-komponensek használata révén lehetőségünk van arra, hogy anonimizált információt kapjuk a felhasználói viselkedésről. Ha az érintett személy egyidejűleg a Pinterestre is be van jelentkezve, ezeket az információkat hozzá lehet rendelni a felhasználói fiókhoz. Amennyiben ezt Ön nem szeretné, javasoljuk, hogy oldalunk betöltése előtt jelentkezzen ki a Pinterestről.

A nyilvános pinek és táblák mindenki számára láthatók. Ez azt jelenti, hogy ha az érintett személyek tiltakoznak az adatok ilyen kezelése ellen, akkor számukra javasolt a privát táblák létrehozása és az általunk rendelkezésre bocsátott témák követésének leállítása. A Pinterest adatkezelésére vonatkozó tiltakozási és visszavonási jogokról itt olvashat: A vállalat rendelkezései.

A Pinterest egész világra kiterjedő szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy az adatok tárolására és kezelésére többek között az Európai Unión kívül is sor kerülhet. Ugyanakkor a vállalat az EGT-ben rendelkezik „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) tanúsítvánnyal, ami azt jelenti, hogy betartja az európai adatvédelmi rendelkezéseket. Erről itt olvashat többet.

Twitter
Oldalunkba beépítettük a Twitter néhány komponensét. A Twitter a Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900 in CA 94103 San Francisco, USA vállalat mikroblog-szolgáltatása. A felhasználók táviratszerű rövidhíreket („tweeteket”) terjeszthetnek a platformon.

Az adatkezelésért csak abban az esetben vagyunk felelősek, amennyiben arra befolyást tudunk gyakorolni. A Twitter adatvédelmi rendelkezéseiről itt olvashat bővebben.
A weboldal megtekintésekor letöltődik a Twitter-komponens, hogy a használt böngésző megfelelő megjelenítése lehetővé váljon. E művelet révén a Twitter tudomást szerez pl. arról, hogy pontosan mely oldalakat látogatta meg a felhasználó. Az alkalmazott beépülő modulokról itt olvashat többet.

Ha az érintett személy egyidejűleg a Twitterre is be van jelentkezve, minden kapott adat, így például az oldalakon eltöltött idő és a megtekintett oldalak listája is, hozzárendelhető az adott felhasználói fiókhoz. Erre attól függetlenül sor kerül, hogy az érintett személy rákattint-e a Twitter-komponensre, vagy sem. Ezeket az adatokat a Twitter tárolja és kezeli. Ha az adatoknak ilyen hozzárendelése, ill. átadása nem kívánatos, az a weboldalunk megtekintése előtti kilépéssel megakadályozható. Itt talál további információkat és opt-out lehetőségeket.

A lájkolt és megosztott tartalmak szintén világszerte megtekinthetők. A Twitter Inc. az Európai Unión kívül is kezel adatokat a „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) alapján. Ezzel a Twitter Inc. kötelezi magát az európai adatvédelmi irányelvek betartására. Itt tudhat meg többet a privacy shield- (adatvédelmipajzs-) státuszról.

YouTube
Oldalunkba beépítettük a YouTube néhány komponensét. A YouTube az amerikai egyesült államokbeli YouTube, LLC videóportálja, mely 2006 óta a Google, LLC leányvállalata. A YouTube székhelye itt található: San Bruno, 901 Cherry Ave., CA 94066, USA. A platformon ingyenesen lehet videóklipeket online megosztani, ill. szintén ingyen lejátszani, értékelni és hozzászólással ellátni. A YouTube pl. film- és tévéadásrészletek, zenei videók, előzetesek, valamint saját gyártású filmek és bemutatók közzétételét engedélyezi.

Az adatkezelésért csak abban az esetben vagyunk felelősek, amennyiben arra befolyást tudunk gyakorolni. Weboldalunk megtekintésekor azonnak betöltődnek a YouTube-komponensek. Ha egy érintett személy ezzel egy időben a YouTube-ra is be van jelentkezve, a felhasználói fiókhoz hozzárendelhetők az oldalmegtekintéssel és az oldalon eltöltött idővel kapcsolatos adatok. Ezt Ön úgy akadályozhatja meg, ha internetes oldalunk megtekintése előtt kijelentkezik a YouTube-ról.

A személyes adatok YouTube által történő gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról itt talál további információt. A Google-fiókhoz hozzárendelt összegyűjtött adatokat és az annak alapján személyre szabott hirdetéseket itt lehet kezelni.

A YouTube (és így a Google is) az Európai Unión kívül is kezel adatokat. A hozzászólások, az értékelések és a megosztott tartalmak bizonyos körülmények között világszerte megtekinthetők. Mivel a YouTube rendelkezik az úgynevezett „privacy shield” (adatvédelmi pajzs) tanúsítvánnyal, a vállalat garantálja az európai adatvédelmi irányelvek betartását. További információkat a YouTube/Google privacy shield- (adatvédelmipajzs-) státuszáról itt talál.