Ochrona danych

Do obejrzenia zawartości naszej strony internetowej nie są wymagane dane osobowe. W przypadku kiedy zaistnieje potrzeba podania danych osobowych lub firmowych jak: adresu mailowego, nazwiska i adresu, udostępnienie ich odbywa się wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie i płatność za oferowane towary i usługi są dozwolone – jeśli pozwalają na to warunki techniczne względnie ramy prawne – także bez podawania osobistych danych względnie z podaniem anonimowych danych lub pseudonimów.

Państwa adres mailowy zostanie wykorzystany do wysyłania informacji naszych własnych produktów i usług. My nie przekażemy Państwa adresu osobom trzecim, ani nie prześlemy na ten adres reklam osób trzecich. Na końcu każdego Newsletter istnieje możliwość rezygnacji. Kliknięcie w mailach hyperlinku powoduje, że użytkownik traktowany jest na naszej stronie internetowej anonimowo. Rozpoznanie osobistego profilu użytkownika jest dzięki temu wykluczone.

Przetwarzanie danych osobowych
My używamy danych osobowych w celu indywidualnego dopasowania informacji i produktów. Państwa dane osobowe uzupełnione adresem mailowym, podanym na zasadach dobrowolności, służą wyłącznie do indywidualnego oraz poprawnego kontaktu z Państwem. Do tego celu możecie Państwo podać swój pseudonim lub stworzyć odrębny adres mailowy. 

Przekazywanie danych osobowych
Zobowiązujemy się, że z naszej strony Państwa dane osobowe w żadnym wypadku nie staną się obiektem spekulacji lub handlu, albo w jakiejkolwiek formie naruszymy Państwa prawo do prywatności. Nie będziemy wypożyczać list mailingowych, ani też wysyłać w naszym imieniu reklam osób trzecich.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wraz z podaniem swoich danych osobowych Państwo wyrażacie zgodę na ich zapisywanie oraz wykorzystywanie zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Informacje te są poufne i niedostępne dla osób trzecich. Państwo ze swojej strony w każdym czasie możecie zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli nie życzycie sobie otrzymywania z naszej strony maili na podany przez Państwa adres, naszym obowiązkiem jest dezaktywacja tego adresu.

Ruch użytkowników na stronie
Każdy serwer internetowy automatycznie rejestruje wejścia na stronę internetową. Informacje te są zapisywane anonimowo. Dotarcie z ich pomocą do informacji o Państwa osobie lub do osobistego profilu jest niemożliwe. Do wysyłania Newsletter używamy mechanizmów, które anonimowo zapisują użytkownika. Rejestrowane są kliknięte hyperlinki, które jednak nie są przyporządkowane konkretnej osobie. Informację profilową o odwiedzalności naszej strony internetowej oraz o newsletter sporządzamy wyłącznie anonimowo, w celu poprawienia oraz optymalizacji strony internetowej. Nie rejestrujemy indywidualnych profili użytkowników.

Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Zakładamy, że w każdym wypadku, wspólnie z naszymi klientami możemy osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procesie roztrzygania sporów online, nie będziemy w nich uczestniczyć. Prosimy o kontakt z nami wykorzystując podane dane kontaktowe, a my niezwłocznie skontakujemy się z Państwem.