PCS®

Preventive Contact System nevű rendszerrel

Időpontot kérek

A formatizáló körfűrészen történt balesetek immár a múlthoz tartoznak – Sikeres famegmunkálás biztonságos kezekben a PCS®.

PCS® – Preventive Contact System nevű rendszerrel
Minden famegmunkálónak, így velük együtt minden famegmunkáló üzemnek tíz jó oka van arra, hogy a biztonságos munkavégzést illetően ne kössön kompromisszumot – a PCS® megakadályozza a baleseteket, és örökre garancia a kézügyességre és a megbízhatóságra!
• PCS®: A balesetek immár a múlthoz tartoznak Baleset-megelőzés fénysebességgel
• PCS®: Veszély felismerve, veszély elhárítva Környezet biztonságos észlelése a közelség időbeli felismerésével
• PCS®: A biztonság nem lehet elég drága Versenytárs nélkül: Károsodás abszolút kizárva azonnal újra használható  
Egy vágás, ami megváltoztatja az életet
Sascha Wein, asztalosmester, a müncheni asztalosműhely ügyvezetője
„Egy rossz mozdulat, és máris kész a baj“. Sascha Wein mindig óvatosan és figyelmesen bánt a körfűrésszel. Így volt ez azon az októberi délutánon is alig húsz évvel ezelőtt, amikor élszalagokat akart szétbontani a mestermunkájához. A védőberendezések nem voltak tökéletesek, de gondosan beállították őket, a munkaterületet rendbe tették, és mindent szépen előkészítettek. Mindezek ellenére azon a napon elvesztette bal kezének négy ujját, csak mert szerencsétlenül kibicsaklott a bokája. 

Sascha esete nem egyedi. Az asztalosoknál a többi foglalkozáshoz képest átlagon felüli a baleseti kockázat. Minden évben több tízezer famegmunkáló szenved vágásos sérüléseket a világon, és közülük sokan veszítik el egy vagy több ujjukat. A asztalosműhelyben a körfűrésszel végzett munka a kézsérülések messze leggyakoribb oka.

Sascha Wein hat héttel később elkészítette a mestermunkáját, és a balesetet arra használta, hogy intenzíven foglalkozzon a balesetvédelemmel és a megelőző intézkedésekkel. Azt a körfűrészre szerelhető elülső és hátsó védőberendezést, (melynek német neve „Fritz und Franz“), közvetlenül Sascha balesete után fejlesztette ki az akkori famegmunkálók (ma fa- és fémmegmunkálók) szakmai érdekképviselete, és azóta számtalan 
balesetet akadályozott meg.

Ezzel azonban nem elégszik meg Sascha Wein, a müncheni asztaloscéh ügyvezetője. „Tényleg itt az ideje, hogy ennél is sokkal jobbat csináljunk. Találjunk ki valamit!“ - hangzik a felhívása, melyet minden famegmunkáló nevében intéz az összes gépgyártó vállalathoz.

A jelenleg érvényben levő DGUV balesetvédelmi előírásoknak megfelelően azóta minden fűrészt és formatizáló körfűrészt fel kell szerelni olyan szabványos védőeszközökkel, mint a hasítóék és a felső védőburkolat. Emellett néhány éve létezik egy olyan műszaki megoldás is, amely a fűrészlap villámgyors blokkolásával a lehető legnagyobb mértékben megelőzi a vágásos sérüléseket, azonban tönkreteszi a fűrészlapot és a körfűrészegységet. Az így keletkező helyreállítási költség az az ár, amit egy vagy több ujj megmentéséért fizetni kell. Pontosabban a mai napig fizetni kellett, mert már
van sokkal jobb megoldás is: 

Az osztrák Felder csoport, a famegmunkáló gépek területének úttörő innovátora és technológiai vezetője a hannoveri LIGNA-n
bemutatja a: 

Mi a PCS® pontosan?

Preventive Contact System nevű rendszerrel
A forradalmi világújdonság formatizáló körfűrészek biztonsági berendezésénél

Baleset-megelőzés fénysebességgel. 

A balesetveszély felismerése után a PCS® fénysebességgel kezdeményezi a fűrészlap lesüllyesztését a körfűrész asztala alá. Az elektromágneses taszítás elvén alapuló működés mindeddig elérhetetlen, rendkívül rövid, néhány ezredmásodperces reakcióidőt tesz lehetővé.

Környezet biztonságos észlelése a közelség időbeli felismerésével. 

A fűrészlap területén bekövetkező váratlan, gyors közelítések felismerésekor a PCS® kezdeményezi a biztonsági süllyesztést. A biztonsági környezet közrefogja a fűrészlapot, és minden irányban védi a hozzáféréstől.

Károsodás abszolút kizárva, azonnal újra használható. 

A PCS® biztonsági süllyesztés károsodás- és költségmentes. A formatizáló fűrész gombnyomásra újra használható. A PCS® kopóalkatrészek nélkül működik, ezért semmilyen beállítást vagy karbantartás nem igényel.

A szabadalomra bejelentett PCS® biztonsági újítás kérés esetén kezdeti felszerelésként kapható a Format-4 kappa 550 formatizáló körfűrésszel, és kiegészíti a meglévő standard védőberendezéseket.