Poznámka vydavatele

FELDER Group CZ
Jáchymovská 721
155 00 PRAHA 5 - REPORYJE

+420 220 517 218OR MS Praha, odd. C, vl. 136361 - IČO 27731553 - DIČ CZ27731553

Internetové stránky FELDER® byly vyhotoveny s nejvyšší pečlivostí a informace o veškerých výrobcích jsou průběžně aktualizovány. Případné chyby či chybná vyobrazení nelze vyloučit. FELDER KG Austria vylučuje jakoukoliv zodpovědnost za škody, které vzniknou ať přímo či nepřímo z používání internetových stránek FELDER®. Změny cen a technických parametrů kdykoliv bez předchozího upozornění vyhrazeny.

FELDER-GRUPPE®, FELDER®, FORMAT-4®, HAMMER®, Nr.1 Maschinen-Markt® a Silent-Power® jsou registrované značky firmy FELDER KG Austria.