-fgroup.content.material.plastic.title-trans-

Plasty a kompozitní materiály

Obrábění plastů a kompozitních materiálů vyžaduje speciálně sladěné a vybavené stroje.

-fgroup.content.material.plastic.title1-trans-

 

Každým rokem vznikají nové směsi plastů, nové slitiny neželezných kovů i nové kompozitní materiály. Tyto jsou zdrojem pro výrobu polotovarů, které je třeba dále opracovávat.

Co jsou to plastové a kompozitní materiály?

Plasty jsou materiály, které jsou díky svému složení a příměsím aditiv variabilní, co se týče jejich technických vlastností. Plasty jsou dále zpracovávány na výlisky, polotovary a mnoho dalších plastových produktů.

Jako kompozitní materiály se označují sdružené materiály, které byly vyrobeny z několika materiálů. Vlastnosti materiálu závisí na jeho komponentech a jejich vzájemném působení.

"Přednosti plastů"

Plasty lze zpracovávat mnoha různými způsoby, což umožňuje jejich využití pro velmi specifické účely a individuální úpravu ve výrobě. Podle potřeby lze například flexibilně měnit mechanickou pevnost, tuhost, tepelnou nebo chemickou odolnost plastů. 

K výhodám při zpracování plastů patří nízká hustota a malá hmotnost, odolnost proti vodě, kyselinám a louhům a dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

Se správnými nástroji a stroji se speciální výbavou lze zpracováním plastů levně vyrobit funkční, trvanlivé a vysoce přesné díly.

Obrábění plastů a kompozitních materiálů.

Plasty se používají především tehdy, pokud je důležitý poměr mezí hmotností a pevností materiálu.

U obrábění, při kterém dochází k dělení řezáním, se z plastu vyrábí nejrůznější stavební díly. Přitom musí být zohledněny charakteristické znaky materiálů. Při obrábění hraje velkou roli především relativně nízká odolnost vůči teplu. Příliš vysoký vývoj tepla může vést ke zkřivení nebo zlomení a v daném případě způsobit rozpínání stavebního dílu. Proto musí být zajištěn dostatečný odvod tepla.

Obrábění plastů Obrábění kompozitních materiálů Materiál CNC obráběcí centrum Format4 Felder Group

Stroje a nástroje pro obrábění plastů.

Pro přířez plastů pomocí okružních pil jsou ideálně vhodné pilové kotouče osazené tvrdým kovem. Při přířezu deskových materiálů je třeba dbát na použití dostatečně vysokého podávání. Kromě toho doporučujeme dostatečné vychýlení (vybočení zubů doleva a doprava). Tím se zajiští dobrý odvod třísek a zabrání se zaseknutí pilového kotouče a přehřátí.

Pásové pily jsou vhodné především pro přířez kruhových nebo vydutých tyčí a jsou mnohostranně použitelné pro přímé, kontinuální nebo nepravidelné řezy. U pásových pil je vznikající teplo velmi dobře odváděno přes dlouhý pilový kotouč.

U frézování plastů je nutné dbát na použití nástrojů s dostatečně velkým prostorem pro třísky. Díky většímu prostoru pro třísky je zajištěn spolehlivý odvod třísek a zabrání se nahromadění tepla. Nejlepších výsledků frézování dosáhnete nesousledným frézováním a u frézování povrchů s nízkým úhlem čela.

Abyste při vrtání do plastových dílů zabránili riziku vylomení, trhlin, přehřátí nebo odchylek rozměrů, je v prvé řadě třeba dbát na použití dobře naostřených vrtáků. Navíc by neměl být vyvinutý příliš vysoký tlak a mělo by být zajištěno dodatečné chlazení pomocí častého vytahování vrtáku.