Podmínky pro vrácení zvoží

 

1. Základní informace

Vrácení zboží zakoupeného u firmy FELDER můžete ohlásit online na adrese rma.felder-group.com, pokud jsou splněny platné podmínky pro vrácení zboží. Upozorňujeme, že tím není dotčeno právo na zrušení koupě podle právních předpisů na ochranu spotřebitele. Informace o právu na zrušení koupě jsou uvedeny v našich VOP.

Vracet lze nepoškozené zboží dodané firmou FELDER, jehož vrácení jste avizovali firmě FELDER do 30 dnů od obdržení, pokud je toto zboží kompletní, nepoužité a nepoškozené. Pokud avizujete vrácení jednoho nebo více kusů zboží prostřednictvím portálu pro vrácení zboží, obdržíte v závislosti na druhu zboží a důvodu vrácení nabídku různých možností vrácení. Pokud nemáte přístup k internetu, obraťte se prosím na nejbližší pobočku firmy FELDER.

>> Přejít na portál pro vrácení zboží

>> Přejít na pobočky

 

2. Postup

Vrácení zboží, které jste si objednali, ohlásíte firmě FELDER takto:

1. Navštivte náš portál pro vrácení zboží a přihlaste se pomocí svých zákaznických údajů. Své zákaznické údaje naleznete na dodacím listu, resp. na faktuře.

2. Vyberte druh zboží a počet kusů, jejichž vrácení chcete ohlásit.

3. Doplňte své kontaktní údaje, pod nimiž Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat.

4. Odešlete požadavek na vrácení.

Po odeslání požadavku na vrácení obdržíte od firmy FELDER automatické potvrzení o příjmu požadavku s podrobnou informací o dalším zpracování.

>> Přejít na videoinstruktáž

 

3. Standardní postup vrácení zboží u firmy FELDER

Ohlášení: Vrácení zboží avizujte na portálu pro vrácení zboží do 30 dnů od obdržení zboží.

Zaslání formuláře: V případě, že firma FELDER schválí váš požadavek na vrácení zboží (zpravidla během 2 pracovních dnů), obdržíte online formulář o vrácení. Vrácené zboží musí být firmě FELDER doručeno do 30 dnů od obdržení formuláře o vrácení zboží. Upozorňujeme vás, že doba pro vrácení zboží je omezená a po uplynutí stanovené lhůty už vrácení nelze zpracovat. Případné náklady jdou k tíži žadatele.

Zabalení: Pak zabalte vracené zboží podle směrnic firmy FELDER (viz bod 5)

Připojení formuláře: Průvodku k vracenému zboží pak umístěte na dobře viditelné místo na obalu. Upozorňujeme, že průvodka byla zpracována podle vašeho oznámení, a proto platí pouze pro zboží, jehož vrácení jste avizovali. Abyste zajistili, že vaše zásilka bude správně zpracována, nevracejte prosím v jednom balíku zboží pocházející z různých objednávek. V případě zneužití průvodky s předplaceným poštovným je firma FELDER oprávněna odečíst náklady na vrácení z částky, kterou vám vrací.

Odeslání: Po schválení požadavku na vrácení obdržíte podrobné informace o dalším postupu.

 

4. Podmínky vrácení zboží a časté dotazy (FAQ)

U kterého zboží mohu ohlásit vrácení?

Abyste nám mohli vrátit zboží, které jste si objednali, avizujte vrácení tohoto zboží do 30 dnů prostřednictvím portálu pro vrácení zboží. Vracet lze nepoškozené zboží dodané firmou FELDER, jehož vrácení jste avizovali firmě FELDER do 30 dnů od obdržení, pokud je toto zboží kompletní, nepoužité a nepoškozené. Zboží dodávané v zataveném obalu a/nebo zapečetěné můžeme přijmout zpět jen neotevřené a nepoužité. Standardně nelze vracet výrobky zhotovené na zakázku, software a licence a dobropisy.

Jak mám postupovat při ohlášení vrácení zboží do 30 dnů?

Pokud chcete zboží vrátit, můžete to avizovat na portálu pro vrácení do 30 dnů od obdržení zboží. Zkontrolujte prosím nejprve přiloženou dokumentaci, jako je například návod k obsluze, abyste se seznámili se správným použitím přístroje, resp. zboží. Jestliže nelze problém odstranit podle pokynů v přiložené dokumentaci, můžete vrácení zboží zaslaného firmou FELDER ohlásit prostřednictvím portálu pro vrácení zboží.

Jak postupovat při ohlášení vrácení zboží staršího než 30 dnů?

Náš portál pro vrácení zboží bohužel nelze použít k ohlášení vrácení zboží, pokud už uplynula lhůta 30 dnů od obdržení zboží. Zkontrolujte prosím nejprve přiloženou dokumentaci, jako je například návod k obsluze, abyste se seznámili se správným použitím přístroje, resp. zboží. Pro další vysvětlení použijte náš kontaktní formulář. Nezasílejte nám zboží, jehož vrácení nebylo předem odsouhlaseno s firmou FELDER . Zboží, jehož vrácení nebylo odsouhlaseno, firma FELDER nepřevezme a bude vráceno na náklady zasilatele.

>> Přejít na kontaktní formulář

Kdy dostanu zpět zaplacenou částku?

Jakmile od Vás obdržíme vrácené zboží, provede firma FELDER důkladnou kontrolu stavu zboží, dodržení doby vrácení a oprávněnosti důvodu vrácení. Kontrola může v závislosti na případu a okolnostech trvat několik týdnů. Po jejím skončení a v závislosti na výsledku kontroly obdrží zákazníci dobropis v hodnotě vráceného zboží (s odečtením případných poplatků za zpracování). V případě zamítnutí Vás bude firma FELDER kontaktovat.

Co je to poplatek za zpracování?

Pokud vrácení neodpovídá našim podmínkám, firma FELDER si výslovně vyhrazuje právo zaúčtovat poplatek za zpracování ve výši až 35% hodnoty zboží.

Jaké způsoby přepravy existují?

Rozlišujeme dva možné způsoby přepravy, které lze využít při vrácení zboží firmě FELDER:
1. způsob přepravy: Balík podává zákazník
2. způsob přepravy: Balík vyzvedává spediční služba
Konkrétní způsob přepravy určuje firma FELDER podle objemu a hmotnosti zásilky.

 

5. Směrnice firmy FELDER pro balení zboží

Základní informace

Můžete se aktivně přispět k tomu, aby byl Váš balík doručen bezpečně a včas firmě FELDER. Dodržujte následující pokyny a postupy pro balení, které firma FELDER definuje takto:

• Použijte pevný karton s nepoškozenými bočními klapkami.
• Odstraňte z balíku všechny samolepky, např. upozornění na nebezpečný náklad a jiná označení zásilky, která už nejsou aktuální.
• Zabalte jednotlivé druhy zboží odděleně.
• K vyztužení použijte materiál, který je přiměřený obsahu balíku.
• Použijte stabilní lepicí pásku na balíky.
• Nepoužívejte šňůrky na převázání balíků ani balicí papír.
• Použijte potvrzení o vrácení, které Vám zaslala firma FELDER.
• Použijte štítek s adresou, na němž je zřetelně uvedena Vaše adresa odesílatele (jméno/název firmy, telefonní číslo, úplná adresa).

Hmotnost a velikost pro balíkovou službu

Ve spolupráci s naší doručovací službou stanovila firma FELDER následující směrnice ohledně hmotnosti a velikosti balíku, resp. paletové zásilky:
Následující omezení platí výhradně pro jednotlivé balíky. Pro celkovou hmotnost a celkový počet balíků ve Vaší zásilce neplatí žádná omezení.

• Balíky mohou vážit max. 30 kg
• Balíky mohou mít obvod o celkové délce (pásku) 300 cm
• Balíky mohou mít délku 220 cm

Upozornění: U zásilek v balících, resp. na paletách, které překročí výše uvedená omezení, bude účtován příplatek za nadměrnou velikost.

Zásilky na paletách

Abyste zajistili, že Vaše paleta k nám dorazí bezpečně a včas, dodržujte při paletování zásilky firmě FELDER následující pokyny:

• Zvolte stabilní paletu, která unese hmotnost Vaší zásilky (kvalitní palety jsou vyrobeny buď ze dřeva nebo z plastu a mohou vážit od 9 do 32 kg).
• Zvolte stabilní kartóny a naskládejte je na paletu.
• K zabezpečení zásilky na paletě použijte roztažitelnou fólii.
• Zásilky o hmotnosti nad 70 kg (150 lbs) uložené na paletách upevněte ke všem stranám boxu, resp. k paletě pomocí kovových nebo nezničitelných plastových pásů.
• Na každou zaslanou paletu umístěte potvrzení o vrácení, které Vám zaslala firma FELDER.
• Na každé zaslané paletě uveďte kontaktní informace zasilatele (jméno/název firmy, telefonní číslo, úplná adresa).

Označení těžkých balíků

Pro zabalení balíků o hmotnosti nad 30 kg je důležité zvolit správné obalové materiály a zajistit, aby byly vhodné pro těžší balíky. Při bezpečném balení těžkého balíku dodržte následující pokyny:

• Kartóny musí být stabilní a jejich spoje pokud možno sešité nebo zasponkované a nikoli jen slepené. Abyste se přesvědčili, že nebyla překročena maximální velikost a maximální brutto hmotnost, prověřte tloušťku kartónů tím, že zkontrolujete certifikát výrobce, který se zpravidla nachází na dně kartónu.
• Používejte nové, plně stabilní kartóny; stabilita kartónu nesmí být není narušena vlhkostí nebo předchozím použitím.
• Uzavřete kartón pevnou lepicí páskou (nejlépe zesílenou páskou) tak, že horní i spodní stranu kartónu přelepíte třemi pruhy pásky tak, aby střední šev a oba švy u okraje kartónu byly pevně uzavřené.
• K ochraně obsahu těžkých balíků používejte pouze silný výztužný materiál. Tenké plátky expandovaného polystyrenu a smotaný papír nechrání dostatečně obsah kartónu, protože se tlakem těžkého břemene stlačí a přesouvají. Nastříhané kusy vlnitého papíru nebo tvarované ucpávky z pěnového materiálu jsou efektivnější a zesilují stabilitu vnějšího kartónu.
• Pokud budete jednotlivé balíky vázat k sobě, musí být každý balík zabalený v samostatném kartónu, který unese celkovou hmotnost všech balíků nad sebou.
• Je povoleno vázat dohromady jen balíky stejné velikosti.