Terms & Conditions

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ТОРГІВЛІ

1. Визначення
У цих Положеннях та Умовах наведені нижче вирази матимуть таке значення, якщо вони не суперечать контексту:  
"Покупець" — особа (особи), фірма або компанія, чиє замовлення на Товари або Послуги приймає Продавець
"Договір" — будь-який договір між Продавцем і Покупцем щодо купівлі-продажу Товарів або надання Послуг, складений відповідно до пункту 2, який містить ці умови.
"Вартість згідно договору" — узгоджена ціна (як зазначено в договорі купівлі-продажу, до якого застосовуються ці умови) на момент набуття договором чинності. За відсутності інших домовленостей, ціна, встановлена Продавцем на дату відправки Товарів із приміщення Продавця, і є узгодженою ціною. 
"Адреса доставки" — місце, куди здійснюється доставка Товару
"Депозит" — завдаток, що підлягає сплаті відповідно до пункту 4.
"Права інтелектуальної власності" — патенти, права на винаходи, авторське право та суміжні права, торговельні марки, торгові назви та доменні імена, права на оформлення, права на гудвіл або подання позову за незаконне використання торгових марок, права на дизайн, права на комп’ютерне програмне забезпечення , права на базу даних, права на конфіденційну інформацію (включаючи ноу-хау та комерційну таємницю) та будь-які інші права інтелектуальної власності, незалежно від того, зареєстровані чи незареєстровані, включаючи всі заявки (або права на подання заявок), а також поновлення чи розширення таких права та всі подібні або рівноцінні права чи форми захисту, які існують або будуть існувати зараз чи в майбутньому в будь-якій частині світу.
"Товари" — будь-які товари, які Продавець постачає Покупцеві за договором. 
"Продавець" — Felder UK Limited 
"Послуги" — будь-які послуги, які Продавець надає Покупцеві за договором. 
"Положення та Умови" — стандартні положення та умови, викладені в цьому документі разом із будь-якими спеціальними умовами, узгодженими в письмовій формі між Покупцем і Продавцем, як зазначено на передній частині підтвердження замовлення. 

2. Створення та реєстрація
2.1 З урахуванням будь-яких змін згідно з пунктом 19 Договір укладатиметься на основі цих Умов та  
Положень, виключаючи всі інші положення та умови та всі попередні усні чи письмові заяви, включаючи будь-які положення та умови, які Покупець має намір застосовувати для будь-якого підтвердженням замовлення чи подібний документ незалежно від того, чи є посилання на такий документ у договорі.
2.2 Жодні положення чи умови, що схвалені чи містяться у замовленні, підтвердженні замовлення, специфікації чи іншому документі, не є частиною Договору просто на підставі посилання на такий документ у Договорі.
2.3 Ці умови застосовуються до всіх продажів Компанії, і будь-які зміни до них або будь-які заяви щодо Товарів чи Послуг не матимуть чинності, якщо вони не погоджені в письмовій формі та не підписані від імені Продавця. Покупець чітко визнає, що він не покладався на будь-яку обіцянку чи заяву, зроблену чи надану Продавцем або від його імені, які не викладені в Договорі. Ніщо в цій умові не виключає та не обмежує відповідальність Компанії за шахрайське введення в оману.
2.4 Кожне замовлення або прийняття Покупцем цінової пропозиції на Товари чи Послуги вважатиметься пропозицією Покупця придбати Товари чи Послуги згідно з цими Умовами. 
2.5 Договір укладається після прийняття Продавцем замовлення шляхом письмового підтвердження. Договір не набуває чинності, поки Продавець не надасть письмове підтвердження замовлення, або якщо Продавець доставить Товари чи надасть Послуги Покупцеві раніше. 
2.6 Покупець гарантує, що умови його замовлення та будь-які специфікації є повними та точними.
2.7 Будь-яка пропозиція дійсна лише протягом 30 днів з моменту надання, якщо Продавець не відкликав її раніше. 

3. Товари і Послуги
3.1 Кількість і опис Товарів або Послуг будуть такими, як зазначено в ціновій пропозиції Продавця або підтвердженні замовлення. 
3.2 Якщо Продавець продає товари або надає послуги, які не відповідають його стандартним специфікаціям, під час підготовки та подання специфікації та/або письмового прийняття пропозиції Покупця Продавець покладається на те, що Покупець надасть усі необхідні та точні відомості та інформацію. Будь-які помилки або упущення, що містяться в таких відомостях та інформації, наданій у будь-який час, що призводять до будь-яких збитків або збитків для Покупця, є виключно відповідальністю Покупця.
3.3 Продавець може вносити зміни в специфікацію Товарів або надання Послуг, які:- 
3.3.1 необхідні для відповідності будь-яким законодавчим або нормативним вимогам безпеки; або 
3.3.2 не впливають суттєво на їхню якість або робочі показники. 
3.4 Будь-які зразки, малюнки, описи чи реклама, надані Продавцем, а також будь-які описи чи ілюстрації, що містяться в будь-яких каталогах чи брошурах, опублікованих Продавцем, призначені лише для того, щоб дати приблизне уявлення про Товари, описані в них. Вони не є частиною Договору, і це не вважається зразком для продажу. 
3.5 У випадку, якщо виробник припиняє продаж Товарів або змінює будь-які специфікації Товарів, Продавець залишає за собою право:
3.5.1 Поставляти для виконання Договору товари, які відповідають специфікаціям виробника, чинним на момент доставки, в результаті чого такі товари будуть вважатися такими, що підпадають під визначення Товарів, описане в цих Положеннях та Умовах; або
3.5.2 Розірвати Договір і повернути будь-який завдаток, сплачений Покупцем, без будь-якої подальшої відповідальності з боку Продавця, включаючи будь-яку відповідальність за непрямі збитки, які можуть бути понесені.

4. Завдаток
4.1 Завдаток становитиме суму, узгоджену між Продавцем і Покупцем, яка може становити до 100% ціни Товарів або Послуг, якщо цього вимагає Продавець, і сплачується Покупцем. 
4.2 У разі розірвання Договору Покупцем за таких обставин:
4.2.1 до моменту отримання Товарів або Послуг; або 
4.2.2 неприйняття доставки; або
4.2.3 невиконання умов Договору; або
тоді Завдаток буде конфісковано Продавцем, але така конфіскація не завдасть шкоди будь-якому іншому засобу правового захисту, який Продавець може мати у разі порушення будь-якого Контракту.

5. Вартість і Оплата 
5.1 Вартість та умови оплати Товарів і Послуг повинні бути такими, як зазначено в підтвердженні замовлення Продавця, і ціна не повинна включати будь-який податок на додану вартість та всі витрати та збори, пов’язані з пакуванням, завантаженням, транспортуванням і страхуванням, усім з яких суми Покупець сплачує додатково, коли настане термін оплати за Товар. 
5.2 Якщо до повного отримання оплати Продавцем відбулося підвищення заявленої ціни Товару, Продавець має право передати інформацію Покупцеві шляхом надання письмового повідомлення, а Покупець може:
5.2.1 Придбати Товар за новою вказаною ціною; або
5.2.2 Скасувати замовлення та втратити завдаток, який міг бути сплачений Продавцю.
5.3 Оплата за поставку має бути сплачена в повному обсязі до поставки, якщо інше не домовлено в письмовій формі, згідно з якою оплата буде сплачена протягом обумовленого часу.
5.4 Термін оплати має важливе значення, і жодний продаж не вважається закритим, доки Продавець не отримає кошти в повному обсязі.
5.5 Усі платежі, які має здійснити Покупець Продавцю, будуть здійснені в повному обсязі без будь-яких обмежень чи умов щодо взаємозаліку та без будь-яких відрахувань за будь-яким зустрічним позовом, якщо тільки Покупець не має чинного судового наказу, який вимагає суму, рівну такому відрахування для сплати Продавцем Покупцеві, і це замовлення не оскаржується. 
5.6 Якщо будь-яка сума, що підлягає сплаті, не буде сплачена в установлений термін і без шкоди будь-яким іншим правам Продавця, на цю суму нараховуватимуться відсотки від дати сплати до повної оплати як до, так і після будь-якого судового рішення за ставкою 7 відсотків річних, і Продавець матиме право призупинити поставки Товарів або надання Послуг до отримання непогашеної суми. 
5.7 Продавець залишає за собою право стягувати відсотки відповідно до Закону про несвоєчасну оплату комерційних боргів (відсотків).

6. Поділ на етапи 
Продавець може поставляти Товар окремими частинами або надавати Послуги поетапно. Кожна частина або етап буде окремим контрактом, і жодне скасування або розірвання будь-якого окремого контракту, що стосується будь-якої частини або етапу, не дає Покупцеві права відмовитися або скасувати будь-який інший договір або етап. 

7. Доставка 
7.1 Якщо інше прямо не зазначено в письмовій формі в Підтвердженні Замовлення, усі продажі здійснюються на умовах франко-завод, а доставка товарів перевізнику вважається їх доставкою Покупцеві. Будь-які претензії щодо нестачі чи пошкодження, що виникли після такої доставки, або щодо перевищення витрат на транспортування, Покупець має адресувати перевізнику, і Продавець не несе жодних зобов’язань відповідно до Закону про продаж товарів 1979 року. 
7.2 Будь-який період або дата доставки або надання послуг, зазначена у Підтвердженні Замовлення або будь-де, є найкращою оцінкою, але не є договірною заявою, і Продавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки (які включають, без обмежень, економічні втрати, втрату прибутку, втрату бізнесу та подібні втрати), витрати, збитки або збори, спричинені прямо чи опосередковано будь-якою затримкою в доставці Товарів (навіть якщо це спричинено Продавцем), а також не будь-яка затримка дає Покупцеві право розірвати або анулювати Договір. Час доставки не є суттєвим, якщо це попередньо не погоджено Продавцем у письмовій формі. 
7.3 Доставка Товару буде прийнята Покупцем у будь-який час доби. Якщо Покупець не приймає поставку або не надає будь-які необхідні документи, Товар вважатиметься доставленим, і Продавець без шкоди для будь-яких інших прав може на свій розсуд: 
7.3.1 зберігати або організувати зберігання Товарів до фактичної доставки та стягувати з Покупця всі пов’язані з цим витрати (включаючи, без обмежень, зберігання та страхування); та/або 
7.3.2 письмово повідомивши про це Покупця, продати будь-які Товари за найкращою ціною, яку можна отримати за даних обставин, і стягнути з Покупця будь-яку нестачу, нижчу за договірну ціну. 
7.4 Покупець повинен за свій рахунок забезпечити в Пункті доставки належне та відповідне обладнання та ручну працю для відвантаження Товару.
7.5 Якщо Продавець постачає кількість Товарів, яка є більшою або меншою за кількість, очікувану Покупцем, тоді Покупець не має права заперечувати або відхиляти Товари або будь-які з них через надлишок або нестачу та повинен оплатити такі Товари за пропорційною ставкою Контракту.
7.6 Кількість будь-якої партії Товарів, зареєстрована Продавцем під час відправлення з офісу Продавця, є переконливим доказом кількості, отриманої Покупцем під час доставки, і Продавець не несе відповідальності за будь-яку недоставку Товарів, навіть якщо це було спричинено через недбалість Продавця. 


8 Ризик 
8.1 З моменту доставки Товари є відповідальністю Покупця. 
8.2 Право власності на Товар не переходить до Покупця, доки Продавець не отримає повністю (готівкою або розрахунковими коштами) усі належні йому суми щодо:
8.1.1 Товарів; та
8.1.2 усіх інших сум, які підлягають сплаті або виплачуються Покупцем на будь-який рахунок Продавця.
8.3 До моменту переходу права власності на Товари до Покупця, Покупець повинен:
8.3.1 утримувати Товари на довірчій основі як зберігач Продавця;
8.3.2 зберігати Товари (безкоштовно для Продавця) окремо від усіх інших товарів Покупця або будь-якої третьої сторони таким чином, щоб їх можна було легко ідентифікувати як власність Продавця;
8.3.3 не знищувати, не спотворювати та не приховувати будь-який ідентифікаційний знак чи упаковку на Товарах; та
8.3.4 підтримувати Товари в задовільному стані та застрахувати їх від імені Продавця на повну вартість від усіх ризиків. На вимогу Покупець повинен надати Продавцю страховий поліс.
8.4 Покупець може перепродати Товари до переходу до нього права власності виключно за таких умов:
8.4.1 будь-який продаж повинен здійснюватися в ході звичайної діяльності та за повною ринковою вартістю; та
8.4.2 будь-який такий продаж має бути продажем майна Продавця від імені Покупця, і Покупець виступає учасником договору під час такого продажу.
8.5 Право володіння Покупцем припиняється негайно після настання наступних подій:
8.5.1 Покупець має постанову про банкрутство або укладає будь-які домовленості зі своїми кредиторами чи іншим чином користується будь-яким законодавчим положенням, що діє на даний момент для допомоги неплатоспроможним боржникам, або (будучи юридичною особою) скликає збори своїх кредиторів (офіційні чи неофіційні), або розпочинає ліквідацію (добровільну чи мимовільну), або має призначеного керуючого, або до суду подано документи для призначення адміністратора або повідомлення про намір призначити відповідно до пункту 14 Додатку B1 Закону про неплатоспроможність 1986 року директора або будь-якого кваліфікованого утримувача плаваючого зобов’язання, або приймається резолюція, або подається петиція про видачу адміністративного наказу, або будь-яке провадження, розпочате щодо неплатоспроможності або можливої неплатоспроможності Покупця;
8.5.2 Покупець терпить або допускає стягнення, будь то законне чи справедливе, на його майно або проти нього, або не виконує чи не виконує будь-які свої зобов’язання за Договором або будь-яким іншим договором між Продавцем і Покупцем, або не в змозі сплатити свої борги відповідно до розділу 123 Закону про неплатоспроможність 1986 року, або Покупець припиняє торгівлю; або
8.5.3 Покупець будь-яким чином стягує Товар.
8.6 Продавець має право відшкодувати оплату за Товари, незважаючи на те, що право власності на будь-який із Товарів не перейшло від Продавця.
8.7 Покупець надає Продавцю і його співробітникам безвідкличну ліцензію на доступ до будь-яких приміщень у будь-який час, де Товари зберігаються чи можуть зберігатися, щоб перевірити їх. 
8.8 Після розірвання Договору, незалежно від причини, права Продавця (але не Покупця), що містяться в цій умові 7 і 9, залишаються в силі.

9. Якість
9.1 Якщо Продавець не є виробником Товарів, Продавець намагатиметься передати Покупцеві будь-яку гарантію, яку він отримав від виробника, але не зобов’язаний це робити. 
9.2 Протягом 14 днів після завершення надання будь-яких Послуг або Товарів за Договором Покупець письмово повідомить Продавця про будь-яку помилку або дефект у такому наданні (Повідомлення про дефект). Якщо таке повідомлення не отримано, вважатиметься, що Покупець прийняв надані йому Послуги або Товари.
9.3 Якщо Продавець отримує Повідомлення про дефект, Продавець або представники Продавця відвідають Покупця, щоб провести діагностику. У разі виявлення дефекту, який виник внаслідок нормального використання або внаслідок несправності Товару, Продавець докладе всіх зусиль, щоб виправити будь-який дефект. За таких обставин Постачальник може вибрати:-
9.3.1 забрати весь Товар або будь-який із них для огляду чи виконання ремонтних робіт або повернути його виробнику без будь-якої відповідальності;
9.3.2 замінити весь або будь-яку частину Товару; або
9.3.3 відшкодувати ціну або ту її частину, яка стосується дефектних Товарів або Послуг.
9.4 Зобов’язання Продавця щодо дефектних Товарів не повинні перевищувати обсяг будь-якої гарантії виробника, наданої Продавцю від виробника або 
власного постачальника Продавця, чи то щодо часу, протягом якого Товари будуть замінені/відремонтовані, чи щодо будь-якого іншого питання . 
9.5 Продавець може відмовитися надавати будь-які подальші послуги згідно з цим пунктом 9 або може виставити Покупцеві рахунок на вартість будь-якої роботи чи матеріалів, спричинених повідомленням Покупця про будь-який дефект, якщо такий дефект не можна віднести до будь-якої дії чи бездіяльності Продавця. або будь-який дефект у Товарах, або пов’язаний з:-
9.5.1 неналежним використанням Товарів Покупцем;
9.5.2 недотриманням порад Продавця щодо використання та обслуговування Товарів; 
9.5.3 будь-якими змінами, внесеними до Товарів Покупцем або третіми особами;
9.5.4 неправильним встановленням або підключенням товарів; та
9.5.5 недотриманням будь-яких інструкцій щодо зберігання Товарів.

10. Обмеження Відповідальності
10.1 Відповідно до пунктів 10.2 і 10.3 нижче, загальна відповідальність Продавця перед Покупцем, буде обмежена загальною вартістю відповідного замовлення за Договором.
10.2 Усі гарантії та інші умови, передбачені законом або загальним правом (за винятком умов, передбачених розділом 12 Закону про продаж товарів 1979 р. або розділом 2 Закону про продаж товарів і послуг 1982 р.) виключені з Договору.
10.3 Продавець не виключає своєї відповідальності перед Покупцем: 
10.3.1 за тілесні ушкодження або смерть внаслідок недбалості Продавця; 
10.3.2 відповідно до розділу 2(3) Закону про захист прав споживачів 1987 р.; 
10.3.3 за будь-які випадки, коли Продавець виключає (або намагається виключити) свою відповідальність незаконним способом; або 
10.3.4 за шахрайство або шахрайське введення в оману. 
10.4 За винятком випадків, передбачених у цьому пункті 10, Продавець не несе жодної відповідальності перед Покупцем (незалежно від того, у зв’язку з порушенням законодавчого зобов’язання за контрактом або іншим чином) за будь-яку травму, смерть, шкоду або пряму непряму чи опосередковану втрату прибутку, втрату бізнесу та подібних збитків), незалежно від причини, що виникає внаслідок або у зв'язку з: 
10.4.1 будь-якими Товарами або виробництвом, продажем чи постачанням, збоєм або затримкою в постачанні Товарів Продавцем або з боку агентів чи субпідрядників Продавця; 
10.4.2 будь-яким порушенням Продавцем будь-яких явних чи неявних умов Договору; 
10.4.3 будь-яким використанням або перепродажем Покупцем будь-яких Товарів або продукту, що містить будь-які з Товарів; або 
10.4.4 будь-якими заявами, зробленими або не зробленими, чи порадами, наданими чи не наданими Продавцем чи від його імені. 
10.4.5 За винятком випадків, викладених у цьому пункті, Продавець виключає в максимально можливому обсязі, дозволеному законодавством, усі умови та гарантії (крім тих, що викладені в договорі), або неявні законодавчі звичайні чи інші умови, які, крім такого виключення будуть або можуть існувати на користь Покупця. 
10.4.6 Кожен із співробітників і субпідрядників Продавця може покладатися на виключення та обмеження відповідальності та застосовувати їх від свого імені та на свою користь так, якби слова «його співробітники та субпідрядники» відповідають слову «Продавець» там, де це зазначено в цих Умовах. 
10.4.7 Покупець визнає, що положення цього пункту є розумними та відображені в ціні, яка була б вищою без цих положень, і Покупець прийме такий ризик та/або відповідно застрахується. 

11. Відшкодування
11.1 Покупець погоджується відшкодувати збитки, звільнити Продавця від збитків і від усіх витрат (включаючи витрати на примусове виконання), зобов’язань, травм, прямих чи непрямих збитків, претензій, вимог до судових розглядів або судових витрат (на основі повного відшкодування) та судових рішень, яких Продавець зазнає чи страждає внаслідок прямого чи непрямого порушення або недбалого виконання, або невиконання чи затримки виконання Покупцем умов договору. 

12. Події поза Контролем Продавця
12.1 Продавець не бере на себе відповідальність за договором, коли виконання його зобов’язань стає неможливим внаслідок будь-яких форс-мажорних обставин та/або будь-яких подій поза межами його контролю, включаючи стихійні лиха, пожежі, повені чи інші катастрофи, війни, бунти, громадянські заворушення, ембарго, державні постанови або отримання необхідних матеріалів із звичайних джерел постачання Продавців, дефіцит транспортних засобів або затримки в доставці, існуючі або майбутні страйки чи інші трудові проблеми, що впливають на виконання цього Договору, незалежно від того, чи стосуються співробітників Продавця чи інших працівників, незалежно від відповідальності чи вини з боку працівника, а також невдача в цілому або в частина блоків живлення. 
12.2 Продавець докладе розумних зусиль у межах своїх повноважень для подолання труднощів, що виникають у зв’язку з цим, але залишає за собою право скасувати, призупинити або змінити свої зобов’язання за договором на постачання у разі нестачі товарів, цінних ресурсів або їх виробництва, зберігання чи доставки або триваючі труднощі з наданням послуг, що виникають внаслідок будь-якої з подій чи обставин, зазначених у пункті 12.1 цього пункту. Продавець залишає за собою право розподіляти свої наявні товари та ресурси, а також надання послуг між клієнтами, з якими він має договірні зобов’язання щодо цього, і не зобов’язаний купувати товари у третьої сторони чи укладати субпідрядні зобов’язання, аби покращити такі недоліки або показники.
12.3 Якщо будь-які події, згадані вище, перешкоджають Продавцю доставити всі або частину Товарів або надати всі або будь-які Послуги протягом більше ніж шести місяців, будь-яка зі сторін може в будь-який час після закінчення такого періоду в 6 місяців надіслати повідомлення в письмово та без будь-яких зобов’язань скасувати договір щодо таких недоставлених Товарів або ненаданих Послуг 
12.4 Якщо будь-яка сторона скасовує договір таким чином, Покупець повинен негайно сплатити таку суму, яка становить пропорційну частину ціни договору за постачання Товару та/або за Послуги, надані до дати скасування, а Продавець може утримати будь-який завдаток або проміжний платіж, який його задовольнить, а будь-який надлишок буде відшкодовано Покупцеві.
 

13. Припинення 
13.1 Продавець залишає за собою право без інформування Покупця призупинити подальші поставки та/або надання Послуг у разі, якщо: 
13.1.1 будь-який платіж не був здійснений у встановлений термін;
13.1.2 Покупець оголошує себе неплатоспроможним;
13.1.3 Покупець припиняє або загрожує припинити свою діяльність; або 
13.1.4 якщо Продавець на власний розсуд у будь-який час вважає, що фінансові обставини Покупця перестали виправдовувати дозволені умови кредиту. 
13.2 Якщо Товар було доставлено та не оплачено, і сталася одна з подій, згаданих в цьому пункті, вартість підлягає сплаті негайно, незважаючи на будь-яку попередню угоду чи домовленості про протилежне. 
13.3 Розірвання Контракту не порушує прав, обов’язків і відповідальності Покупця чи Продавця, накопичених до розірвання. 
 

14. Страхування 
14.1 Точні межі будь-якого відповідного страхового покриття в першу чергу відомі Покупцям, що дозволяє Покупцеві здійснити власне страхування за більш економічними ставками, ніж Продавець. Покупець погоджується з тим, що, оскільки Покупець може вимагати будь-якого страхового покриття, Покупець здійснить те саме без шкоди для вищезазначеного.
14.1.1 Пошкодження фізичної власності будь-якого роду.
14.1.2 Економічні та інші наслідки або непрямі збитки. Таким чином, Покупець визнає та погоджується з тим, що для продавця розумно обмежити свою юридичну відповідальність і зобов’язання відшкодувати збитки, як зазначено в цих умовах
14.2 Страхувальники Покупця за жодних обставин не мають жодних прав або засобів правового захисту проти Продавця, крім прав Покупця.

15. Здоров'я і безпека
15.1 Покупець погоджується використовувати товари та отримувати послуги лише для цілей, зазначених у поточній рекламній літературі Продавця, або для інших цілей, про які Продавець повідомив Покупця в письмовій формі як такі, що, на думку Продавця, не становлять ризику для здоров’я та безпеки. 
15.2 Покупець погоджується приділяти належну увагу будь-якій інформації чи порадам, що стосуються використання товарів чи продуктів або послуг, які Продавець може будь-коли надати йому, і погоджується, що перед використанням товарів він, якщо цього вимагає Продавець, повинен надати Продавцю письмове зобов'язання вжити будь-яких заходів, які Продавець може вказати, щоб гарантувати, що товар буде безпечним і без ризику для здоров'я під час використання.
15.3 Будь-яке письмове зобов’язання, надане відповідно до пункту 13.2 вище, вважається таким, що має силу, оскільки воно є частиною контракту на постачання
 

16. Кількість
16.1 Для всіх замовлень Продавець має право відправляти та виставляти рахунок на кількість товарів, яка перевищує або менше точної кількості, з відхиленням у 10%, якщо інше прямо не зазначено у Підтвердженні замовлення.


17. Власність покупця 
17.1 Будь-яка власність чи майно Покупця або власність чи майно, надане Продавцю Покупцем або від його імені, постачається повністю на ризик Покупця, і Продавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи пошкодження такої власності чи майна, незалежно від того, чи можна віднести це до невиконання зобов’язань або недбалості Продавця або будь-кого із співробітників чи агентів Продавця.


18. Передача/Делегування
18.1 Продавець може делегувати довірчу ліцензію або передати в субпідряд усі чи будь-яку частину своїх прав чи зобов’язань за цим Договором. 
18.2 Договір є особистим для Покупця, який не може делегувати довірчу ліцензію або передати в субпідряд усі чи будь-яку частину своїх прав чи зобов’язань за цим Договором без попередньої письмової згоди Продавця. 


19. Інтелектуальна власність
19.1 Визнається, що всі Права інтелектуальної власності на Товари не продаються Покупцеві, і що Покупець не має жодних прав на Права інтелектуальної власності або щодо них.


20. Зміна
20.1 Ці Положення та Умови можуть бути змінені або доповнені лише в письмовій формі та підписані директором Продавця, якщо не зазначено в Договорі.


21. Відмова 
21.1 Права Продавця не обмежуються будь-якою поблажливістю або терпимістю, наданою Покупцеві, і жодна відмова від пред'явлення претензій у зв'язку з будь-яким порушенням будь-якого з положень не функціонує як відмова від пред'явлення претензій щодо будь-якого наступного порушення та застосовується лише до індивідуального договору на поставку, щодо якого це зроблено.


22. Подільність умов договору 
22.1 Якщо будь-який суд або компетентний орган визнає будь-яке положення Договору або його частину недійсним, незаконним, беззмістовним, таким, що не має законної сили, або необґрунтованим з будь-якої причини, воно має вважатися виключеним з Договору без шкоди для дійсності чи ефективності решти положень та умов, які зберігають повну силу.


23. Скасування
23.1 Покупець має змогу скасувати цей Договір лише протягом 14 днів («Період повідомлення») з дати підтвердження форми замовлення, після чого Покупець не має права скасувати Договір і зобов’язаний прийняти доставку Товару. і здійснити оплату в повному обсязі, незалежно від того, приймає він доставку Товарів або надання Послуг.
23.2 Продавець не зобов’язаний жодним чином зменшувати свої збитки щодо будь-якого скасування, яке відбувається після Періоду повідомлення. 


24. Припинення дії договору
24.1 Якщо Покупець не виконує або порушує договір або будь-які свої зобов’язання перед Продавцем, або якщо на майно чи активи Покупця буде накладено стягнення, або якщо Покупець повинен укласти або запропонувати укласти будь-яку домовленість чи угоду зі своїми кредиторами або подати заявку на «проміжний наказ» у зв’язку з добровільною угодою, або якщо проти нього буде подано клопотання про банкрутство, або якщо Покупець обмежений компанією та будь-яка постанова чи петиція про припинення діяльності такої компанії (за винятком цілей добросовісного об’єднання чи реконструкції) повинні бути прийняті або представлені, або якщо приймач або адміністративний керуючий підприємством або активами такої компанії або будь-якою їх частиною призначається або якщо подано заявку на призначення адміністратора такої компанії, або якщо директори такої компанії пропонують структуру боргів або схему домовленостей Крім того, Продавець має право негайно визначити будь-який чинний контракт з Покупцем, і після письмового повідомлення про таке визначення, яке буде надіслано на останню відому адресу Покупця, дія будь-якого поточного договіру вважається припиненою. Продавець може мати претензії щодо будь-якого попереднього порушення Покупцем будь-яких своїх зобов’язань за згаданим контрактом або щодо будь-яких Товарів, доставлених Покупцеві, за які не було отримано повну оплату.


25. Закон
25.1 Цим Продавець і Покупець підкоряються виключній юрисдикції англійських судів, і цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства Англії.


26.
26.1 Покупець не має права на взаємозалік, а також не має права утримувати будь-яку частку сплачених коштів з будь-якої причини, якщо він не зможе надати Продавцю дійсну ухвала суду, яка вимагає від Продавця сплатити суму Покупцеві, рівну такому відрахуванню, і ця постанова не оскаржується. 


27. Безпека
27.1 Цим Покупець підтверджує, що він був детально ознайомлений з роботою верстата та йому було чітко вказано на джерела небезпеки, а також підтверджує, що він уважно вивчив інструкцію з експлуатації. Покупець також зобов'язується точно дотримуватися інструкції з експлуатації, щоб уникнути травмування людей і пошкодження товарів та іншого майна.


28. Зміни
28.1 Зміни або доповнення до договору повинні бути в письмовій формі. Якщо умова контракту має бути або стає недійсною, погоджено, що найближча подібна умова з такою ж економічною метою буде замінена на її місці, і це не вплине на дійсність решти умов. За наявності партнерської угоди з FELDER, умови цієї угоди мають пріоритет над цими умовами


29. Загальне
29.1 Кожне право та засіб правового захисту за Договором не завдає шкоди будь-яким іншим правам чи засобам правового захисту сторін незалежно від того, передбачені Договором чи ні.
29.2 Нездатність або затримка Продавця у забезпеченні або частковому виконанні будь-якого положення Договору не тлумачиться як відмова від його прав за Договором.
29.3 Сторони Договору не мають на меті, щоб будь-яка умова Договору була виконана згідно з Законом про контракти (права третіх сторін) 1999 року будь-якою особою, яка не є його стороною.

Інформація про вирішення спорів в режимі онлайн:

Європейська Комісія створила платформу для врегулювання суперечок у режимі онлайн (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ми вважаємо, що разом із нашими клієнтами ми завжди можемо знайти рішення, яке задовольнить кожного. З цієї причини, і оскільки ми не зобов’язані брати участь у процедурі вирішення суперечок онлайн, ми не беремо в цьому участь. Будь ласка, зв’яжіться з нами за наданою контактною інформацією, і ми повернемося до вас з відповіддю якомога швидше.