Форматно разкройващи циркуляри

14 Products
Форматен циркуляр
new

kappa 590

 • Double pivoting +/- 46°
 • Cutting length: 2200–3700 mm
 • X-Roll sliding table, 10 year guarantee
 • Rip capacity: 1000–1600 mm
 • Cutting height 202 / 152 mm
 • Control: e-motion / x-motion
 • ∞ program spaces + ARDIS cutting optimisation

Разглеждане на детайлите
Форматен циркуляр

kappa 550

 • Cutting length: 2200–3700 mm
 • “X-Roll” sliding table, 10 year guarantee
 • Rip capacity: 1000–1600 mm
 • Cutting height: 202 mm
 • Control system: e-motion / x-motion / „Digi-Drive“
 • ∞ program spaces + ARDIS cutting optimisation

Разглеждане на детайлите
Форматен циркуляр

kappa 400

 • Cutting length: 2050–3700 mm
 • “X-Roll” sliding table, 10 year guarantee
 • Rip capacity: 800–1250 mm
 • Cutting height: 133 mm
 • Control system: x-motion / „Power-Drive“
 • 9x99 program spaces + cutting sequences

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр

K 940 S

 • Дължина на рязане: 2050–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 133 mm
 • Система за управление: x-motion / „Power-Drive“
 • 9x99 програмни пространства + последователности на рязане

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
new

K 740 S

 • Дължина на рязане: 2500–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
new

K 740 S

 • Дължина на рязане: 1300–2500 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
new

K 700 S

 • Дължина на рязане: 2500–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
new

K 700

 • Дължина на рязане: 1300–2500 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
new

K 540 S

 •  Дължина на рязане: 2500–3200 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр

K 500 S

 • Дължина на рязане: 2500–3200 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр

K 500

 • Дължина на рязане: 1300–2500mm
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 102 mm

Разглеждане на детайлите