Przegląd najważniejszych wyróżników

C-Tech profit H300 - c-tech Centrum obróbcze CNC

Wszechstonny talent z możliwościami obróbki w wymiarze XL

Rosnący popyt na realizacje specjalne przy produkcji mebli, drzwi i okien stanowi wielkie wyzwanie zwłaszcza dla mniejszych zakładów rzemieślniczych: Wykonać trzeba różnorodne profile, o różnych wymiarach szybko, dokładnie i rentownie, aby pozostać konkurencyjnym na rynku dużych producentów. Z dużym wymiarowo w osi Y polem roboczym profit H300 zapewnia prawie nieskończone możlwości obróbki płyt oraz drewna litego. Standardowe jak i specjalne zastosowania można pokryć z bogatego spektrum wariantów wyposażenia. W celu zapewnienia wydajnej pracy obrabiarka oraz oprogramowanie powinny być wzajemnie kompatybilne, liczne interfejsy od różnych dostawców utrudniają często to współdziałanie. Wraz z rozwiązaniami tylko od jednego producenta Format-4 klient otrzymuje idealnie dobrany pakiet spełniający najwyższe wymagania.

  • Masywna budowa portalowa z napędem „gantry“ z serwosilnikami z obu stron
  • Głowica wiertarska dociera do całego pola roboczego w pionie i poziomie
  • Do 36 miejsc na narzędzia do każdego wyzwania

 

… FORMAT-4 elitarne obrabiarki dla elitarnych wymogów

Detale & Akcesoria

prowadnice liniowe
Więcej
Pakiet Performance
Więcej
Pozycjonowanie przyssawek z diodami LED – genialnie proste & dokładne
Więcej
Pokrywa dostępowa
Więcej
Automatyczne smarowanie centralne
Więcej
Pewne pozycjonowanie elementu – precyzyjne wyniki
Więcej
Wyświetlacz pozycji konsoli i przyssawek próżniowych:
Więcej
Nieograniczona różnorodność obróbki z zespołem wiertarskim FORMAT-4
Więcej
Indywidualna konfiguracja głowicy wiertarskiej
Więcej
Wrzeciono
Więcej
Osłona na wióry
Więcej
Sterowana pokrywa odciągowa
Więcej
System pomiaru długości
Więcej
12-miejscowy, liniowy magazynek narzędziowy
Więcej
18-miejscowy, talerzowy magazynek narzędziowy poruszający się na wysięgniku
Więcej
4-miejscowy magazynek liniowy poruszający się na wysięgniku w osi X
Więcej
Sygnalizacja stanu
Więcej
Dysza sprężonego powietrza/Zespół spryskujący
Więcej
12-miejscowy, liniowy magazynek narzędziowyzamontowany na korpusie obrabiarki
Więcej
Dwa wymiary stołu roboczego dla indywidualnych wymagań
Więcej
Centrum obróbcze CNC z budową portalową gantry
Więcej
Ograniczniki bazowe dla elementu obrabianego w „drugim punkcie zerowym” (drugi rząd ograniczników)
Więcej
Aktywacja konsoli
Więcej
Wsporniki do nakładania elementów
Więcej
Ograniczniki do elementów fornirowanych
Więcej
Przenośnik taśmowy wiórów
Więcej
Poziomy silnik wiertarski
Więcej

Wyposażenie & Dane techniczne

Wyposażenie podstawowe
Pole robocze X= 3300 mm, Y= 1580 mm, Z= 125 mm
Wyposażenie standardowe
Automatyczne smarowanie centralne
Wyposażenie standardowe
Terminal ręczny do sterowania prędkości osi i pozycjonowania laseru
Wyposażenie standardowe
Pakiet teleserwisowy poprzez internet
Wyposażenie standardowe
6 konsoli z przednim i tylnym rzędem ograniczników bazowych, 4 wsporniki materiału
Wyposażenie standardowe
1 przyłącze próżni z lewej strony obrabiarki dla frezowania z szablonami (Ø 12mm)
Wyposażenie standardowe
Bolec pozycjonujący dla uchwytu agregatu
Wyposażenie standardowe
Wyświetlacz pozycji wsporników i przyssawek próżniowych
Wyposażenie standardowe
Wrzeciono frezarskie 12 KW (S6) HSK F63; 24000 obr./min, łożysko ceramiczne z pneumatycznie regulowaną wysokością pokrywy odciągowej w 2 położeniach
Wyposażenie standardowe
Głowica wiertarska DH 16 4H 2S
Wyposażenie standardowe
Sterowane, centralne przyłącze odciągu
Wyposażenie standardowe
Układzie próżniowym 90 m³/h
Wyposażenie standardowe
przyssawek 140 x 115 x 100 mm
8
przyssawek 125 x 75 x 100 mm
4
12-miejscowy, liniowy magazynek narzędziowy z lewej strony na korpusie obrabiarki z magazynkiem Pickup dla agregatów
Wyposażenie standardowe
System bezpieczeństwa z zaporą świetlną z przodu (pole robocze z pedałem nożnym)
Wyposażenie standardowe
Stacjonarny terminal obsługi z lewej strony obrabiarki
Wyposażenie standardowe
Krata bezpieczeństwa z lewej strony obrabiarki
Wyposażenie standardowe
Wood Flash software do programowania (1 do instalacji przy centrum, 1 do instalacji na dodatkowym PC), 1x E-Learning (GER/ENG/FRE/POL)
Wyposażenie standardowe
Oprogramowanie konstrukcyjne „F4design” (1 zewnętrzne stanowisko) 1x e-learning (GER/ENG), F4 Design wsparcie przez 1 rok
Wyposażenie standardowe
Oprogramowania i opcje elektryczne
001
Napięcie zasilania 3x 400 V; 50 Hz / 60 Hz
Wyposażenie standardowe
002
Napięcie zasilania 3x230V / 3x208V / 3x480V; 50Hz / 60Hz zamiast 3x400V
opcja
C06
Wydajniejszy PC przy obrabiarce w zamian za standardowy PC
opcja
C07
Specjalny filtr EMV dla podwyższonej ochrony przeciwpożarowej (FI typ B+)
opcja
C08
Klimatyzator dla szafy sterowniczej
opcja
C10
Pakiet wyposażenia do instalacji na wysokości 2000-3000 m n.p.m.
opcja
C12
UPS - zasilacz awaryjny dla PC
opcja
C15
Zamknięty prowadnik kablowy z zakresem przesuwu w X i Y
opcja
C13
Transport odpadów i wiórów (!C194)
opcja
C194
Przygotowanie pod przenośnik taśmowy trocin (!C13)
opcja
C14
Skaner kodów kreskowych
opcja
C16
Dodatkowe uszczelnienie wszystkich prowadnic
opcja
C17
Prosty laser liniowy do pozycjonowania łuków (#C51 / #C52 / #C55)
opcja
C19
Krata bezpieczeństwa z prawej strony obrabiarki
opcja
C20
Ściana ochronna za maszyną
opcja
C41
System bezpieczeństwa z bumpers z możliwością pracy wahadłowej zamiast zapory świetlnej (!C42)
opcja
C42
System bezpieczeństwa z matami z możliwością pracy wahadłowej zamiast zapory świetlnej (!C41) (#C29)
opcja
C43
Praca równoległa (2 osobne pola do obłożenia w X) (!C41/ !C42)
opcja
C28
Stacjonarny terminal obsługi "z prawej" zamiast "z lewej" (! C29 / !C42 / !C32)
opcja
C29
Mobilny terminal obsługi zamiast stacjonarnego (!C28) (!C40)
opcja
C98
Optyczne wyświetlanie statusu obrabiarki
opcja
C99
Niebieski pasek świetlny LED (#C98)
opcja
C11
Zewnętrzny wyłącznik (!C32 / !C40)
opcja
C110
Pakiet "Green Line" redukujący zużycie energii
opcja
C90
SL-laser projekcyjny (#C420 / #420)
opcja
Opcje konsoli i przyssawek
C70
2 liniały przykładnicy na całej długości w kierunku Y
opcja
C71
Bazujący, ciągły liniał kombi w kierunku Y z opuszczanymi ogranicznikami do forniru, 2 szt. do wkręcania
opcja
C58
Kontrola wszystkich ograniczników (6 konsoli) (#C135)
opcja
C147
4 wzmocnione wsporniki zamiast 4 standardowych
opcja
C146
6 wsporników zamiast 4 dla 6 konsoli (#C135)
opcja
C148
6 wzmocnionych wsporników zamiast 4 standardowych dla 6 konsoli (#C135) (!C146)
opcja
C46
Sterowane przyłącze pneumatyczne dla chwytaków ram 6 konsoli - pole robocze (#C135) (!C41 / !C42 / !C43)
opcja
C49
Sterowane przyłącze pneumatyczne dla chwytaków ram 6 konsoli (#C135)
opcja
C51
Aktywacja próżni dla 6 konsoli ze sterowanym przyłączem sprężonego powietrza (#C46 / #C49 / #C135)
opcja
C60
System próżniowy 180 m³/h zamiast 90 m³/h (!62 / !65)
opcja
C62
System próżniowy 250 m³/h zamiast 90 m³/h (!C60 / !65)
opcja
C65
Przygotowanie pod system próżniowy 180 m3/h (!C60 / !62)
opcja
Magazynek narzędziowy
C88
System automatycznego pomiaru długości narzędzi i 10-miejscowy, liniowy magazynek narzędziowy z lewej strony korpusu obrabiarki z magazynkiem Pickup dla agregatów (!C86 / !C87)
opcja
C87
Osłona na wióry i 9-miejscowy, liniowy magazynek narzędziowy z lewej strony korpusu obrabiarki z magazynkiem Pickup dla agregatów (!C82/!C86/!C88) (#C80)
opcja
C86
System automatycznego pomiaru długości narzędzia, osłona na wióry i liniowy, 8-miejscowy magazynek narzędziowy na korpusie obrabiarki z lewej strony z magazynkiem Pickup dla agregatów (!C82 / !C87 / !C88) (#C80)
opcja
C85
Liniowy 12-miejscowy magazynek narzędziowy z tyłu, z lewej strony na korpusie obrabiarki (!C196 / !C198)
opcja
C84
Liniowy 12-miejscowy magazynek narzędziowy z tyłu, z prawej strony na korpusie obrabiarki (!C196 / !C198)
opcja
C82
Magazynek Pick-Up na osłonę na wióry poruszający się w osi X (!C86 / !C87 / !C197) (#C80)
opcja
C198
Liniowy 4-miejscowy magazynek narzędziow poruszający się w osi X (!C84/!C85/!C195/!C196) (H350 !C32)
opcja
C196
18-miejscowy talerzowy magazynek narzędziowy poruszający się w osi X (!C84/!C85/!C195/!C198)
opcja
C195
Przygotowanie pod talerzowy 18-miejscowy / liniowy 4-miejscowy magazynek narzędziowy (!C84/!C85/!C196/!C198)
opcja
C35
Symulowane miejsce na magazynek narzędziowy (talerzowy z lewej strony na korpusie obrabiarki)
opcja
C199
Elektro-pneumatyczne przygotowaniem pod późniejszy montaż osłony na wióry przesuwający się synchronicznie w osi X
opcja
Elektrowrzeciono
C81
Przygotowanie pod interpolowaną oś-C 0-360º (!C80/!C189)
opcja
008
Wrzeciono frezarskie 15 KW (S6) HSK F63; 24000 obr./min, łożysko ceramiczne z pneumatycznie regulowaną wysokością położenia kołpaka odciągowego w 2 położeniach:
opcja
009
Elektrowrzeciono 15 kW (S6) HSK F63 chłodzone cieczą
opcja
C80
Oś-C 0-360° dla elektrowrzeciona (!C81)
opcja
C120
Poziomy silnik frezarski z 2 wyjściami 3 kW (S6) - do kieszeni pod zamki, prawoobrotowy z krócicem odciągu, przechylny 0°-7° (!C189, !C191)
opcja
C92
Ręcznie regulowana, uruchamiana dysza pneumatyczna (!C93)
opcja
C93
Zespół spryskujący do smarowania minimalnego (!C92)
opcja
C105
Monitorowanie w czasie rzeczywistym głównego elektrowrzeciona na dodatkowym monitorze w trakcie obróbki
opcja
Głowica wiertarska
C191
Głowica wiertarska DH 24 6H 2S zamiast DH 16 4H 2S (!C189 / !C190)
opcja
C189
Bez głowicy wiertarskiej, z elektro-pneumatycznym i mechanicznym przygotowaniem pod głowicę (!C190 / !C191)
opcja
Język maszynowy
901
Język maszynowy niemiecki
Wyposażenie standardowe
Transport, ustawienie i szkolenie
C228
Opakowanie - kontener z folią zabezpieczającą przed korozyjną
opcja
C230
Obniżenie wysokości obrabiarki w celu wwiezienia jej do zakładu - 2200mm (!C228)
opcja
C231
Obniżenie wysokości obrabiarki w celu wwiezienia jej do zakładu - 2000mm (!C228)
opcja
Obsługa
C700
Wprowadzenie narzędzi Format-4
opcja
C701
Wprowadzenie agregatów Format-4
opcja
C702
Wprowadzenie zestawu narzędzi CNC
opcja
C703
Przygotowanie uzbrojenia głowicy wiertarskiej
opcja
Bonus
C601
Bonus wyposażenie fabryczne 4Design
opcja
C602
Bonus wyposażenie fabryczne e-learning Woodflash
opcja

Bezpłatne katalogi

Chętnie Państwu doradzimy!