F4®Vision
Augmented Reality


Obsługa maszyny z okularami do rozszerzonej rzeczywistości.
Obróbka drewna następnej generacji
Augmented Reality jest technologią przyszłości dla inteligentnej obsługi maszyny. W tak zwanej „Mixed-Reality", która zostaje stworzona przy pomocy okularów AR, wirtualne elementy zostają zintegrowane z realną rzeczywistością. Dzięki temu użytkownik widzi realne otoczenie przed sobą, które uzupełnione zostaje o wizualne informacje i grafiki.
F4Vision otwiera wielorakie możliwości
  >  Pozycjonowanie konsoli, przyssawek oraz materiału
      przy pomocy okularów Augmented-Reality

  >  Wszystkie informacje o maszynie w wirtualnym
      polu widzenia

  >  Dostępne jako opcja do oprogramowania
      F4Integrate FORMAT-4
F4Vision jest obecnie jeszcze niedostępny, jednakże w przyszłości będzie w wielu naszych
centrach obróbczych CNC już zaimplementowane.