LR pixel
-fgroup.lp.how-to.title-trans-

Felder Group
How-to-Video Tutorials

Our videos give you step-by-step instructions on how to optimally set up your machine for perfect results.

Video tutorials for Sliding Table Panel Saws

FELDER Circular Saw

Machine Setup:
How to set up a K700S
FELDER Circular Saw

Saw blade: How to mount the saw blade correctly
FELDER Circular Saw

Scoring unit: How to correctly mount the scorer
FELDER Circular Saw

Outrigger table: How to align the outrigger table
FELDER Circular Saw

Rip fence: How to free cut on the rip fence
FELDER Circular Saw

Sliding table: How to free cut on the format sliding table
FELDER Circular Saw

Sliding table: Settings on the format sliding table
FELDER Circular Saw

Angle adjustment: Correct angle adjustment on the crosscut fence
Hammer Circular Saw

Crosscut fence: How to reposition the crosscut fence
Hammer Circular Saw

Machine setup: Setup a K3 winner circular saw

Video tutorials for Planers

Hammer Planer

Planing:
The angel is not 90° during planing
Hammer Planer

Correction Setup Error:
Avoid impact at the onset of planing
Hammer Planer

Working technique:
Avoid impact at the onset of planing
Hammer Planer

Correction Setup Error:
Avoid impact at the end of the planing process
Hammer Planer

Correction Setup Error:
Hollow and pointed joint during planing
Hammer Planer

Work table:
How to correctly open and close the work tables
Hammer Planer

Thicknesser:
How to perform correct thickness planing
Hammer Planer

Correction Setup Error:
"Wedge" during thickness planing
Hammer Planer

Working technique:
How to avoid impacts on the workpiece when thickness planing
Hammer Planer

Thicknesser:
How to correct impact at the front when thickness planing
Hammer Planer

Thicknesser:
How to correct impacts at the back when thickness planing
Hammer Planer

Thicknesser:
How to correct faulty cross feed on a thickness planer

Video tutorials for Bandsaws

Hammer Bandsaw

Machine Setup:
How to set up a N4400 bandsaw
Hammer Bandsaw

Machine Setup: How to set up a N2-35 bandsaw
Hammer Bandsaw

Maintenance: How to align the belt run on the lower wheel
Hammer Bandsaw

Maintenance: How to lubricate the upper reel
Hammer Bandsaw

Maintenance: How to retension and replace the drive belt

Video tutorials for Edge Banders

FELDER Edgebander

Gluepot: How to clean the gluepot on a Felder G-Series Edgebander

Video tutorials for CNC Machines

Hammer CNC Machine

Machine Setup:
Setup for the CNC Machine HNC

Other video tutorials

Accessories

Rolling Carriage:
How to assemble the rolling carriage
Accessories

Digital Dial Indicator: How to mount and calibrate the digital dial gauge

In addition, please pay careful attention to the instructions and explanations in the user manual.

Our customer service team is available either by phone or electronically for immediate and competent help and support.

Как можем да Ви помогнем?

Главни въпроси

Нашият търговски екип ще се радва да Ви помогне при всички въпроси, които може да имате.

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти

Вашата директна линия за сервизния техник - направете заявката си онлайн по всяко време на деня.

Върнати стоки

Тук можете да регистрирате артикулите за връщане закупени от FELDER просто и безопасно онлайн.

Гореща линия за сервиз

Нашият търговски екип ще се радва да Ви помогне при всички въпроси, които може да имате.

+35 987 8777 750

Обслужване на клиенти & поддръжка

Специално обучен сервизен персонал е винаги на разположение, за да ви предостави специализирана услуга на място. Ако въпросът е спешен, можете да се обадите на горещата телефонна линия, за првилна и незабавна помощ.  Свържете се с нашите консултанти или подайте вашата заявка удобно онлайн денонощно.