Форматно разкройващи циркуляри

9 Products
Форматно-разкройващ циркуляр

K 940 S

 • Дължина на рязане: 2050–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 133 mm
 • Система за управление: x-motion / „Power-Drive“
 • 9x99 програмни пространства + последователности на рязане

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 740 S

 • Дължина на рязане: 2500–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 740 S

 • Дължина на рязане: 2500–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 740 S

 • Дължина на рязане: 1300–2500 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 700 S

 • Дължина на рязане: 2500–3700 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 700

 • Дължина на рязане: 1300–2500 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm
 • Система за управление: Power-Drive (Опция)

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр
ново

K 540 S

 •  Дължина на рязане: 2500–3200 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на ряза: 140 мм

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр

K 500 S

 • Дължина на рязане: 2500–3200 мм
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 104 mm

Разглеждане на детайлите
Форматно-разкройващ циркуляр

K 500

 • Дължина на рязане: 1300–2500mm
 • "X-Roll" плъзгаща маса, 10 години гаранция
 • Ширина на рязане: 800–1250 мм
 • Височина на рязане: 102 mm

Разглеждане на детайлите