-fgroup.content.material.wood.title-trans-

Масивна дървесина

Уникална обработка на масивна дървесина с Felder Group машини.

-fgroup.content.material.wood.title1-trans-

Това е начина, по който се преработва масивна дървесина в мебели.

Направете мебели от цели, естествено отгледани дървета или масивна дървесина.

Какво е масивна дървесина?

Масивната дървесина е термин, използван за описване на материали на основата на дърво, които са направени от дънери и допълнително обработени, без механично да се променя структурата на дървесината. Качеството понятие "масивна дървесина" е строго стандартизирано, особено в областта на производството на дървени мебели. Само мебели с всички части (с изключение на задния панел и дъното на чекмеджетата), изработени от масивна дървесина, могат да се наричат мебели от масивно дърво. Ако се използва фурнир (тънки листове дърво върху носещ материал) за една част от мебелите, това трябва да бъде съобщено на клиента.

"Какви са предимствата на масивната дървесина?"

Мебелите от масивна дървесина имат многобройни предимства пред мебелите от фурнир. Уникалният влакнест строеж и естественото оцветяване са неподражаеми. Мебелите от масивна дървесина също се отличават с пореста структура, която предотвратява натрупването на прах от електростатично въздействие, действа като антибактериално средство и не на последно място, осигурява оптимален климат в помещението благодарение на естетическата си привлекателност. Масивната дървесина при боравене и възприятие изглежда видимо здрава, надеждна , и като висококачествена такава носи стабилност на ценностите за поколенията.

Ето как преработвате масивна дървесина в мебели.

Мебелите от масивна дървесина могат да бъдат произведени по два начина: От цяло, естествено отгледано дърво или от панели от масивна дървесина, които се обраб

massivholz-werkstoff-feldergroup-holzbearbeitung-1.jpg