-fgroup.content.material.plastic.title-trans-

Синтетични и композитни материали

Обработката на синтетични и композитни материали изисква специално пригодени и оборудвани машини.

-fgroup.content.material.plastic.title1-trans-

 

Всяка година се произвеждат нови синтетични смеси, в резултат на които се получават нови полуготови продукти, различни сплави от цветни метали

Какво представляват синтетичните и композитите материали?

Синтетичните материали са с променливи технически свойства поради техния състав и добавки. Синтетичните материали се обработват като отлети във форми части, полуготови продукти и много други изделия от пластмаси.

Композитният материал е термин, използван за описание на съставни материали, които са изработени от няколко материала. Свойствата на материала зависят от неговите компоненти и взаимодействието им.

"Предимства на синтетичните материали"

Поради своята универсална обработваемост, синтетичните материали могат да се използват много специфично и производството им може да бъде адаптирано индивидуално. Механичната якост, здравина, устойчивост на температура и химическа устойчивост те могат да бъдат гъвкаво модифицирани, както се изисква. 

Предимствата при обработката на синтетичните материали са тяхната ниска плътност и леко тегло, устойчивостта им на вода, киселини и алкални разтвори, както и техните топлоизолационни и звукопоглъщащи свойства.

С правилните инструменти и специално оборудвани машини синтетичните материали могат да бъдат обработвани по икономически ефективен начин, във функционални, издръжливи и с висока точност компоненти.

Обработка на синтетични и композитни материали.

Синтетичните материали се използват главно, когато е важна връзката между теглото и здравината на материала.

Голямо разнообразие от компоненти се произвежда от пластмаса чрез машинна обработка. Трябва да бъдат взети под внимание специалните характеристики на материалите. Преди всичко, това е относително ниската устойчивост на топлина, която играе важна роля по време на обработката. Прекомерното развиване на топлина може да доведе до изкривяване или счупване и евентуално да доведе до разширяване на компонента. Следователно трябва да се осигури достатъчно разсейване на топлината.

kunststoffbearbeitung-werkstoff-cnc-bearbeitungszentrum-feldergroup.jpg

Машини и инструменти за обработка на синтетични материали.

Карбидните циркулярни дискове са идеални за рязане на синтетични материали с дисков циркуляр. При рязането на материали за панели е важно да се обърне внимание на използване на достатъчно висока скорост на подаване. Освен това се препоръчва достатъчен офсет (огъването на зъбите от ляво и дясно). Това гарантира добро отстраняване на чипса, предотвратява задръстване на режещия диск и противодейства на прегряването.

Банцизите са особено подходящи за рязане на кръгли или кухи пръти и са универсални за прави, непрекъснати или неправилни срезове. Дългият нож на банцинга е особено ефективен при разсейване на генерираната топлина.

При фрезоване на синтетични материали е важно да се използват инструменти с достатъчно голямо пространство за чипса. По-голямото пространство за чипс гарантира надеждното отстраняване на стърготините и избягване акумулирането на топлина. Най-добри резултати се постигат с инструмент за фрезоване, който извежда чипса нагоре, и фрезоване на повърхносттa с инструмент с малък ъгъл на наклона на ножа.

Най-добри резултати се постигат с инструмент за фрезоване, който извежда чипса нагоре, и фрезоване на повърхносттa с инструмент с малък ъгъл на наклона на ножа. Освен това не трябва да се упражнява прекомерно налягане и чрез често издърпване на бита трябва да се осигури допълнително охлаждане.